Title: Sale of office vehicle - Volvo S80.

Reg. no.: RfQ17/01442

Launch date: 15 February 2017, 11:55 (GMT+2:00)

Deadline: 03 March 2017, 16:30 (GMT+2:00)

Procurement method: Request for Quotation

Category & Sub-category: Goods;Vehicles


Overview:

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME IN MOLDOVA

ANNOUNCES

the sale of office vehicle

Volvo S 80  
Year of manufacture – 2009
Engine – 2521 cm3, gasoline
Mileage – 51200 km
Gear box – mecanic

Instructions and Sale Conditions

 • Starting price: USD 7,000.00
 • The vehicle can be inspected in the period 16 February – 2 March 2017, between 09:00 and 17:00 at the following address: # 131, 31 August 1989 Street, Chisinau;
 • The sale will be made to the highest bidder, based on the offers received;
 • Bids, prepared in accordance with the form below, shall be submitted in sealed envelopes to the UNDP Office at the address # 131, 31 August 1989 Street, Chisinau, not later than 16:30 (local time) on 3 March 2017. The bids shall be marked with the note “Volvo S80”. Late bids, or those submitted in un-sealed envelopes, shall not be considered. Offers can also be submitted electronically to the following email address: tenders-Moldova@undp.org;
 • UNDP reserves the right to reject any bid without providing the reasons for doing so;
 • Payment shall be made in cash or by bank transfer in Moldovan Lei at the UN Operational Rate of Exchange on the day of payment;
 • The buyer agrees that the vehicle is sold “as is, where is”, in its present technical state without any written guarantees;
 • The sold vehicle is not subject to return or exchange;
 • The vehicle is NOT cleared of customs formalities;
 • UNDP will provide a receipt that will serve as the official bill of sale. UNDP will retain diplomatic license plates and registration documents in order to de-register the vehicles. UNDP will arrange necessary documents (official letter to authorities to arrange de-registration and customs declaration) within five working days after receipt of payment. The buyer shall be responsible for all further expenses related to vehicle registration;
 • The vehicle shall be handed-over only upon payment of full bid price;
 • Payment and receipt of vehicle shall be done within five working days following the announcement of the winner;
 • UNDP shall not bear the responsibility for any repairs or any other service charges of the sold vehicle;
 • The buyer shall bear all related customs clearance, transportation and insurance costs of the sold vehicle.

Contact person for inquires: Vadim Severin (069872887)

PROGRAMUL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE ÎN MOLDOVA

 ANUNŢĂ

Licitație pentru vânzarea mijlocului de transport din cadrul oficiului PNUD 

Volvo S80 
Anul de producere – 2009
Volumul motorului – 2521 cm3, benzina
Kilometraj – 51200 km
Cutie de viteze – mecanica

Instrucţiuni şi Condiţii de Vânzare                                

 • Prețul de pornire: USD 7,000.00
 • Examinarea vehiculului poate fi efectuată în perioada 16 Februarie – 2 Martie 2017, între orele 09:00 şi 17:00, la următoarea adresă:  str. 31 august 1989, 131, Chişinău;
 • Vehiculul va fi vândut licitantului care va propune cel mai mare preţ, în baza ofertelor primite;
 • Ofertele pregătite în conformitate cu formularul de mai jos vor fi prezentate în plicuri sigilate la sediul PNUD, situat la adresa:  Chişinău, str. 31 august 1989,131, nu mai târziu de ora 16:30 (ora locală), la 3 Martie 2017. Ofertele trebuie să poarte inscripţia “Volvo S80”. Ofertele expediate după termenul-limită sau prezentate în plicuri nesigilate nu vor participa la licitaţie. Ofertele pot fi prezentate, de asemenea, în format electronic la următoarea adresă: tenders-Moldova@undp.org;
 • PNUD îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă fără a prezenta justificări;
 • Plata se va efectua în numerar sau prin transfer bancar, în lei moldoveneşti, la rata de schimb stabilită de ONU în ziua de plată;
 • Cumpărătorul acceptă ca vehiculul să fie vândut „în starea curentă şi având amplasarea actuală”, în starea tehnică în care se află la moment şi fără anumite garanţii în formă scrisă;
 • Vehiculul vândut nu poate fi returnat sau schimbat;
 • Vehiculul NU a fost supus formalităţilor vamale;
 • PNUD va oferi o adeverinţă care va servi drept contract oficial de vânzare. PNUD va retrage plăcuţele de înmatriculare diplomatice şi documentele de înmatriculare pentru a scoate de la evidenţă vehiculul dat. PNUD va oferi documentele necesare (scrisoare oficială pentru autorităţile competente, în vederea scoaterii de la evidenţă a vehiculul, precum şi declaraţia vamală) în termen de cinci zile lucrătoare după încasarea plăţii. Cumpărătorul va suporta cheltuielile ulterioare, aferente înregistrării vehiculului;
 • Vehiculul va fi predat doar după achitarea completă a preţului oferit în cadrul licitaţiei;
 • Plata şi ridicarea vehiculului se va efectua în decurs de cinci zile lucrătoare după anunţarea câştigătorului licitaţiei;
 • PNUD nu va purta răspunderea pentru lucrările de reparaţie sau orice alte modificări efectuate vehiculului vândut;
 • Cumpărătorul va suporta toate cheltuielile legate de vămuire, transportare şi asigurarea vehiculului vândut.

  Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: Vadim Severin (069872887)

Offers can be submitted either in hard copy, or electronically. Offers received by fax will be rejected. Incomplete offers shall not be examined.

 1. a) Documents/offers in hard copy need to be submitted in a sealed envelope and addressed to:
  UNDP Moldova
  131, 31 August 1989 Street, MD-2012, Chisinau
  Attention: Registry Office/Procurement
 2. b) Offers sent electronically need to be addressed to the following e-mail address:

tenders-Moldova@undp.org

Contacts:
Mr. Corneliu Martiniuc, e-mail:
Mr. Vadim Severin,

Supporting documents:

Bid Submission Form_Volvo.doc
IMG_0384.JPG
IMG_0385.JPG
IMG_0386.JPG
IMG_0387.JPG

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.