Title: Concurs pentru selectarea localităţilor beneficiare ale Proiectului de Dezvoltare Locală și Migrație (MiDL)/ Отбор населенных пунктов-бенефициаров для проекта «Миграция и местное развитие».

Reg. no.: EoI17/01508

Launch date: 05 May 2017, 10:34 (GMT+2:00)

Deadline: 22 May 2017, 17:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest


Overview:

MiDL lansează concursul pentru selectarea localităţilor beneficiare.

În august 2015 PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Agenţiei Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare, a lansat Proiectul ”Migrație și Dezvoltare Locală”. Obiectivul proiectului este de a sprijini dezvoltarea comunităților din Republica Moldova afectate de migrație, prin îmbunătățirea serviciilor locale de aprovizionare cu apă și sanitație, sănătate, servicii sociale și educație, precum și stimularea activităților economice generatoare de venituri, inclusiv prin încurajarea economică a migranților reîntorși în comunitate.

În cadrul primei etape (2016), 25 de comunități au fost selectate în baza unui concurs deschis, care au primit asistență comprehensivă, însumând atât crearea Asociațiilor locale de Băștinași, precum și consolidarea capacităților administrației publice locale și co-finanțarea unor proiecte de îmbunătățire a serviciilor și infrastructurii locale.

Pentru implementarea a celei de-a doua faze a Proiectului ”Migrație și Dezvoltare Locală” anunță un nou concurs de selectare a localităților – beneficiare din raioanele ne-acoperite de către proiect în cadrul fazei I. Selectarea de noi localități beneficiare ale proiectului se va petrece în bază competitivă, prin evaluarea aplicațiilor depuse de către APL-urile interesate.

Localităţile beneficiare vor fi selectate prin concurs. Pentru a vă exprima interesul, vă rugăm să completaţi formularul disponibil online (poate fi accesat aici: https://goo.gl/2aVxFN) în limbile română sau rusă şi să îl expediaţi până în data de 22 mai 2017, ora 17:00.

Atragem atenţia că formularele trebuie să fie completate şi expediate direct pe site.   

Toate detaliile necesare privind procesul de selectare sunt prezentate în Instrucţiunile de aplicare anexate mai jos.

Mai multe informaţii pot fi obținute la numărul de telefon (022) 820840 sau la adresa electronică olesea.cazacu@undp.org, persoană de contact – Dna Olesea Cazacu. 

 

Контекст

В августе 2015 года ПРООН в Молдове при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству приступила к реализации проекта «Миграция и местное развитие». Цель проекта – содействовать развитию населенных пунктов Республики Молдова, наиболее затронутых миграцией, путем повышения качества предоставления на местах услуг водоснабжения и канализации, здравоохранения, социальных услуг и услуг в сфере образования, а также поощрение различных видов хозяйственной деятельности, приносящих прибыль, в том числе путем экономического стимулирования мигрантов, вернувшихся в родные города и села.

В ходе первого этапа (состоявшегося в 2015 году) по итогам открытого конкурса было отобрано 25 населенных пунктов, которые получили разноплановую помощь, что в итоге привело к созданию ассоциаций земляков, а также к укреплению потенциала органов местного публичного управления и совместному финансированию проектов, направленных на улучшение качества предоставления услуг и местной инфраструктуры.

Для реализации второго этапа проекта «Миграция и местное развитие» объявлен конкурс по отбору населенных пунктов-бенефициаров из районов, оставшихся неохваченными в ходе первого этапа. Отбор новых населенных пунктов, которым предстоит стать бенефициарами проекта, будет проводиться на конкурсной основе, по итогам изучения заявок, поданных заинтересованными органами местного публичного управления.

Бенефициары будут отобраны на конкурсной основе. Чтобы принять участие в конкурсе, пожалуйста, заполните форму на сайте (https://goo.gl/2aVxFN) на русском или румынском и отправьте до 22 мая 2017 года, 17:00 ,

Пожалуйста, обратите внимание, что формы должны быть заполнены и отправлены непосредственно на сайте.

Все детали процесса отбора представлены в прилагаемой инструкции (ниже).

Для получения более подробной информации звоните по телефону: 022820840 или пишите на адрес электронной почты. Контактное лицо: Олеся Казаку: olesea.cazacu@undp.org

Contacts:
Ms. Olesea Cazacu, e-mail: olesea.cazacu@undp.org

Supporting documents:

Instructiuni de aplicare
Invitation Letter
Инструкция по заявкам