Title: Small Grants Programme (SGP-2017) under the SCBM Programme.

Reg. no.: EoI17/01515

Launch date: 18 May 2017, 15:25 (GMT+2:00)

Deadline: 23 June 2017, 16:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 03 July 2017, 10:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

ACTUALIZARE: Conferința de pre-licitație va fi organizată la data de 26 mai, 2017, 11.00 ora locală, conform locatiei indicate mai sus. Mesajele de confirmare a participării la conferința de pre-licitație trebuie transmise până la data de 24 mai, 2017, ora 18:00 la adresa: ana.moraru@undp.org.

ОБНОВЛЕНИЕ: пред-тендерная сессия будет проводиться 26-го мая 2017 года, в 11:00 по местному времени, по вышеуказанному адресу. Сообщение подтверждающее ваше участие в пред-тендерной сессии должно быть отправлено до 24-го мая 2017 г. 18:00 по адресу: ana.moraru@undp.org.

 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare anunță lansarea Concursului de Granturi Mici în cadrul Programului de Susținere a Măsurilor de Promovare a Încrederii (SCBM).

La concurs sunt invitați să participe beneficiarii SCBM din toate cele patru etape ale Programului, care sunt membri ai platformelor tematice de cooperare în domeniul educației, sportului, culturii, sănătății și mediului înconjurător. Fiecare propunere de proiect va avea ca scop promovarea cooperării și a contactelor  dintre oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, pentru a consolida încrederea în rândul populaţiei, prin organizarea activităților, instruirilor tematice și dezvoltării parteneriatelor în domeniul educației, sportului, culturii, sănătății și mediului înconjurător.

Prin intermerdiul acestui concurs se planifică selectarea a până la 30 de proiecte ce vor fi înaintate în comun de către un beneficiar SCBM de pe malul stâng și altul de pe malul drept al rîului Nistru.

Detaliile referitor la procesul de depunere a dosarelor pot fi găsite în Ghidul aplicantului atașat mai jos.

Data limită de prezentare a propunerilor de proiect este  23 iunie 2017, 16.00 ora locală.

Propunerile de proiect pot fi prezentate direct la oficiul Casa Naţiunilor Unite, str. 31 August 1989, 131, Chişinău, MD-2012 sau transmise prin poștă la aceeași adresă. Deasemenea acestea pot fi expediate prin e-mail la adresa electronică : tenders-Moldova@undp.org cu mențiunea “SCBM/Concursul de Granturi Mici/2017

Dosarele expediate prin fax vor fi respinse, iar dosarele incomplete nu vor fi examinate.

În cazul cînd depuneți cererea prin e-mail vă atenționăm că aceasta nu trebuie să depășească 5 MB, în caz contrar mesajul nu va fi recepționat. Dosarele mai mari de 5 MB urmează a fi împărțite în mai multe mesaje avînd în ‚Subiect’ specificația “partea x din y”. Toate aplicațiile electronice vor fi confirmate printr-un email automat de la adresa tenders-Moldova@undp.org. În cazul în care nu primiți confirmarea electronică rugăm să contactați Registry Office UNDP Moldova (Biroul de Înregistrare PNUD) la numărul de telefon 373 22 22 00 45. Ofertele recepționate după data limită nu vor fi examinate.

Pentru informații suplimentare, vă rugam să contactați: Ana Moraru,  Coordonator proiect Dezvoltare Comunitară  la adresa ana.moraru@undp.org sau la numărul de telefon 022-839874.

La data de 23 mai, 2017, 10.00 ora locală, va fi organizată conferința de pre-licitație, în cadrul căreia se va face prezentarea procedurii de participare la concurs. Conferința se va desfășura în sala de ședințe a Business Centrului Le Roi (et.3, oficiul 305), amplasat la adresa or. Chisinau, str. Sfatul Țării 29. Rugăm să transmiteți un mesaj de confimare a participării la conferința de pre-licitație până la data de 19 iunie, 2017, ora 18:00 la adresa: ana.moraru@undp.org.

_____________________________________________________________________

Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) объявляет конкурс малых грантов в рамках Программы Поддержки мер по укреплению доверия.

В конкурсе могут принять участие бенефициары всех четырех этапах программы SCBM, которые также являются членами тематических платформ сотрудничества в сферах образования, спорта, культуры, здравоохранения и окружающей среды. Каждый проект будет направлен на содействие развитию сотрудничества и контактов между людьми на обоих берегах Днестра для укрепления доверия среди населения, путем проведения мероприятий, тематических трейнингов и развития партнерств в сфере образования, спорта, культуры, здравоохранения и окружающей среды.

В рамках данного конкурса планируется отобрать до 30 проектов, которые будут подаваться совместно бенефициарами SCBM с левого и правого берегов Днестра.

Подробная информация о процессе подачи и отбора проектных предложений содержится в ниже-прикреплённом файле Руководство для заявителей.

Крайний срок подачи заявок на участие – 23 июня 2017 года в 16.00 по местному времени.

Бланки заявок на участие и соответствующие приложения к ним, с заголовком «SCBM/Конкурс Малых Грантов», можно подать по следующему адресу: UNDP Moldova, str. 31 August 1989, 131, Chisinau, MD-2012, либо по почте, либо по электронной почте на адрес: tenders-Moldova@undp.org.

Заявления, присланные по факсу, не принимаются, не полные заявки будут отклонены.

Заявления, присланные по электронной почте, не должны превышать 5 MB в размере, в противном случае сообщение не будет получено. Заявления больше, чем 5 MB, должны быть разбиты на несколько сообщений, в каждом из которых должно быть указание – «часть x из y», помимо маркировки, указанной в объявлении и необходимых документов. На все электронные представления заявлений даётся автоматический ответ от tenders-Moldova@undp.org. Если вы не получили подтверждение по электронной почте, пожалуйста, обратитесь в Регистрационный отдел ПРООН Молдова по телефону +373-22-220045. Заявления, полученные после истечения крайнего срока, будут отклонены.

Для дополнительной информации просим связаться с координатором проекта по Развитию потенциала, Ана Морару, по адресу электронной почты ana.moraru@undp.org,  или же по номеру телефона 022-839874.

23-го мая 2017 года, в 10:00 по местному времени, будет проводиться пред-тендерная сессия, где будут представлены условия конкурса. Мероприятие будет проходить в конференц-зале Бизнес Центра Le Roi (3 этаж, оф. 305), расположенный по адресу ул. Сфатул Цэрий29, Кишинев. Просим, отправить сообщение, подтверждающее ваше участие в пред-тендерной сессии до 19-го мая 2017 г. 18:00 по адресу: ana.moraru@undp.org.

 

 

    

Offers can be submitted either in hard copy, or electronically. Offers received by fax will be rejected. Incomplete offers shall not be examined.

  1. a) Documents/offers in hard copy need to be submitted in a sealed envelope and addressed to:
    UNDP Moldova
    131, 31 August 1989 Street, MD-2012, Chisinau
    Attention: Registry Office/Procurement
  2. b) Offers sent electronically need to be addressed to the following e-mail address: tenders-Moldova@undp.org

Contacts:
Ms. Ana Moraru, e-mail: ana.moraru@undp.org

Supporting documents:

Letter of invitation to EoI17/01515
Application Form (in English)
Application guide (in English)
Formular de aplicare (in Romana)
Ghidul aplicantului (in Romana)
Руководство для заявителей (на Русском)
Форма заявки (на Русском)

Update:
19 May 2017:

ACTUALIZARE: Conferința de pre-licitație va fi organizată la data de 26 mai, 2017, 11.00 ora locală, conform locatiei indicate mai sus. Mesajele de confirmare a participării la conferința de pre-licitație trebuie transmise până la data de 24 mai, 2017, ora 18:00 la adresa: ana.moraru@undp.org.

 

ОБНОВЛЕНИЕ: пред-тендерная сессия будет проводиться 26-го мая 2017 года, в 11:00 по местному времени, по вышеуказанному адресу. Сообщение подтверждающее ваше участие в пред-тендерной сессии должно быть отправлено до 24-го мая 2017 г. 18:00 по адресу: ana.moraru@undp.org.


Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.