Title: Sale - 2 Tractors and 2 trailers.

Reg. no.: Sale17/01607

Launch date: 26 September 2017, 09:03 (GMT+2:00)

Deadline: 06 October 2017, 14:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 13 October 2017, 14:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Sale

Category & Sub-category: Goods;Agricultural Products


Overview:

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME IN MOLDOVA

ANNOUNCES

the sale of 2 Tractors and 2 Trailers

1. Tractor Landini 2-045 STD with front loader

Available quantity – 2 units

Year of manufacture – 2017

Cab type – closed cab with 2 doors and windscreen wipers

Engine – 1995 cm3, 44 HP, Diesel

Transmission - synchro shuttle 12FWD+12REV (30 km/h)

Power Take-Off – back end PTO, 2 speeds 540/750 RPM

Front-loader – hydraulic, with adjustable fork width for straw bales

Condition – New / Never used

Warranty – 24 months full warranty, including maintenance, troubleshooting, repair and provision of spare parts

 

2. Uniaxial semi-trailer Bicchi BRT125GCF

Available quantity – 2 units

Year of manufacture – 2016

Payload – < 1500 kg

Tipping – 3-way hydraulic tipping by means of flexible hose and quick coupling.

Hinged and removable sideboards.

Rigid suspension

Mechanical brake.

Condition – New / never used

Warranty – 24 months full dealer warranty, including maintenance, troubleshooting, repair and provision of spare parts

 

Instructions and Sale Conditions

 • Starting price for tractor: USD 23,200.00 per unit
 • Starting price for semi-trailer: USD 2,800.00 per unit
 • The tractors and trailers can be inspected in the period 26 September – 5 October 2017, between 09:00 and 17:00, on the Landini official dealer’s facility at the following address: # 1, Calea Orheiului Street, Magdacesti, district Criuleni;
 • The sale will be made to the highest bidder for each item, based on the offers received;
 • Bids, prepared in accordance with the form below, shall be submitted in sealed envelopes to the UNDP Office at the address # 131, 31 August 1989 Street, Chisinau, not later than 14:00 (local time) on 06 October 2017. The bids shall be marked with the note “Sale – 2 Tractors and 2 trailers”. Late bids, or those submitted in un-sealed envelopes, shall not be considered. Offers can also be submitted electronically to the following email address: tenders-Moldova@undp.org;
 • UNDP reserves the right to reject any bid without providing the reasons for doing so;
 • Payment shall be made in cash or by bank transfer in Moldovan Lei at the UN Operational Rate of Exchange on the day of payment;
 • The buyer agrees that the vehicle is sold “as is, where is”, in its present technical state without any written guarantees from UNDP;
 • The sold vehicle is not subject to return or exchange;
 • UNDP will provide a receipt that will serve as the official bill of sale. UNDP will arrange necessary documents (official letter to authorities to arrange registration and customs declaration) within five working days after receipt of payment. The buyer shall be responsible for all further expenses related to vehicles registration;
 • The vehicles shall be handed-over only upon payment of full bid price;
 • Payment and receipt of vehicle shall be done within five working days following the announcement of the winner;
 • UNDP shall not bear the responsibility for any repairs or any other service charges of the sold vehicle;
 • The buyer shall bear all related customs clearance if any, transportation and insurance costs of the sold vehicle.

Contact person for inquires:

Mihail Maciuca, UNDP Moldova (+373 22 839979), mihail.maciuca@undp.org

Teodor Marian, representative Landini official dealer (+373 69 226666)

 


 

PROGRAMUL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE ÎN MOLDOVA

 ANUNŢĂ

Licitație pentru vânzarea tractoarelor și remorcilor 

Tractor Landini 2-045 STD cu încărcător frontal

Cantitatea disponibilă – 2 unități

Anul producerii – 2017

Cabină de tip închis, cu 2 uși și ștergător de parbriz

Motor – 1995 cm3, 44 Cai Putere, Diesel

Transmisie – sincronizată 12FWD+12REV (30 km/h)

Priză de putere (PTO) – priză de putere pe puntea spate, 2 trepte 540/750 RPM

Încărcător frontal hidraulic, cu furcă ajustabilă pentru baloți de paie

Stare tehnică – Nou, neutilizat

Garanție – 24 luni garanție completă, inclusiv mentenanța, reparația și furnizarea pieselor de schimb

 

Remorcă monoax Bicchi BRT125GCF

Cantitatea disponibilă – 2 unități

Anul producerii – 2016

Sarcina maximă – < 1500 kg

Basculare hidraulică pe 3 direcții cu furtun flexibil și cuplare rapidă

Obloane detașabile

Suspensie rigidă

Frână mecanică

Stare tehnică – Nou, neutilizat

Garanție – 24 luni garanție completă de la dealer, inclusiv mentenanța, reparația și furnizarea pieselor de schimb

Instrucțiuni și Condiții de Vânzare                                

 • Preț de pornire tractor: USD 23,200.00 per unitate
 • Preț de pornire remorcă: USD 2,800.00 per unitate
 • Examinarea tractoarelor și remorcilor poate fi efectuată în perioada 25 septembrie – 5 octombrie 2017, între orele 09:00 - 17:00, la sediul dealerului oficial Landini la următoarea adresă: str. Calea Orheiului nr. 1, Măgdăcești, raionul Criuleni
 • Tractoarele și remorcile vor fi vândute licitantului (licitanților) care va propune cel mai mare preț pentru fiecare unitate, în baza ofertelor primite;
 • Ofertele pregătite în conformitate cu formularul de mai jos vor fi prezentate în plicuri sigilate la sediul PNUD, situat la adresa:  Chişinău, str. 31 august 1989,131, nu mai târziu de ora 14:00 (ora locală), la 06 octombrie 2017. Ofertele trebuie să poarte inscripţia “Licitație 2 Tractoare și 2 remorci”. Ofertele expediate după termenul-limită sau prezentate în plicuri ne-sigilate nu vor participa la licitaţie. Ofertele pot fi prezentate, de asemenea, în format electronic la următoarea adresă: tenders-Moldova@undp.org;
 • PNUD îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă fără a prezenta justificări;
 • Plata se va efectua în numerar sau prin transfer bancar, în lei moldoveneşti, la rata de schimb stabilită de ONU în ziua de plată;
 • Cumpărătorul acceptă ca vehiculul să fie vândut „în starea curentă şi având amplasarea actuală”, în starea tehnică în care se află la moment şi fără anumite garanții în formă scrisă oferite de PNUD;
 • Vehiculul vândut nu poate fi returnat sau schimbat;
 • PNUD va oferi o adeverinţă care va servi drept contract oficial de vânzare. PNUD va oferi documentele necesare (scrisoare oficială pentru autorităţile competente, în vederea înregistrării vehiculul, precum şi declaraţia vamală) în termen de cinci zile lucrătoare după încasarea plăţii. Cumpărătorul va suporta cheltuielile ulterioare, aferente înregistrării vehiculului;
 • Vehiculul va fi predat doar după achitarea completă a preţului oferit în cadrul licitaţiei;
 • Plata şi ridicarea vehiculului se va efectua în decurs de cinci zile lucrătoare după anunţarea câştigătorului licitaţiei;
 • PNUD nu va purta răspunderea pentru lucrările de reparaţie sau orice alte modificări efectuate vehiculului vândut; 
 • Cumpărătorul va suporta toate cheltuielile legate de vămuire (dacă sunt necesare), transportare şi asigurarea vehiculului vândut.

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare:

Mihail Maciuca, PNUD Moldova (+373 22 839979), mihail.maciuca@undp.org

Teodor Marian, reprezentatul dealerului official Landini (+373 69 226666)

Offers can be submitted either in hard copy, or electronically. Offers received by fax will be rejected. Incomplete offers shall not be examined.

 1. a) Documents/offers in hard copy need to be submitted in a sealed envelope and addressed to:
  UNDP Moldova
  131, 31 August 1989 Street, MD-2012, Chisinau
  Attention: Registry Office/Procurement
 2. b) Offers sent electronically need to be addressed to the following e-mail address:

tenders-Moldova@undp.org

Contacts:
Mr. Mihail Maciuca, e-mail: mihail.maciuca@undp.org

Supporting documents:

Bid Submission Form / Formular de Prezentare a Ofertei
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Technical specifications

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.