Title: Small Grants Programme (SGP-November-2017) under the SCBM Programme/ 2nd call.

Reg. no.: EoI17/01637

Launch date: 08 November 2017, 14:55 (GMT+2:00)

Deadline: 24 November 2017, 14:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare anunță lansarea Concursului de Granturi Mici în cadrul Programului de Susținere a Măsurilor de Promovare a Încrederii (SCBM), finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de PNUD Moldova.

La concurs sunt invitați să participe ONG-uri de sine stătător, sau ONG-uri ce reprezintă parteneriate trans-riverane. Fiecare propunere de proiect va avea ca scop promovarea cooperării și a contactelor  dintre oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, pentru a consolida încrederea în rândul populației. Propunerile de proiect trebuie să abordeze necesitățile specifice și problemele locale prin intermediul colaborării între cele două maluri în șapte domenii: educație, mediu înconjurător, cultură, sport, asistență medicală, dezvoltare comunitară și antreprenoriat social.

Prin intermerdiul acestui concurs se planifică selectarea a până la 13 proiecte. 

Detaliile referitor la procesul de depunere a dosarelor pot fi găsite în Ghidul aplicantului atașat mai jos.

Data limită de prezentare a propunerilor de proiect este  24 noiembrie  2017, 14.00 ora locală.

Propunerile de proiect cu mențiunea “SCBM/Concursul de Granturi Mici/ SGP-2017/II pot fi prezentate direct la oficiul Casa Naţiunilor Unite, str. 31 August 1989, 131, Chişinău, MD-2012 sau transmise prin poștă la aceeași adresă. Deasemenea acestea pot fi expediate prin e-mail la adresa electronică : tenders-Moldova@undp.org cu mențiunea “SCBM/Concursul de Granturi Mici/ SGP-2017/II

Dosarele expediate prin fax vor fi respinse, iar dosarele incomplete nu vor fi examinate.

În cazul cînd depuneți cererea prin e-mail vă atenționăm că aceasta nu trebuie să depășească 5 MB, în caz contrar mesajul nu va fi recepționat. Dosarele mai mari de 5 MB urmează a fi împărțite în mai multe mesaje avînd în ‚Subiect’ specificația “partea x din y”. Toate aplicațiile electronice vor fi confirmate printr-un email automat de la adresa tenders-Moldova@undp.org. În cazul în care nu primiți confirmarea electronică, rugăm să contactați Registry Office UNDP Moldova (Biroul de Înregistrare PNUD) la numărul de telefon 373 22 22 00 45. Ofertele recepționate după data limită nu vor fi examinate.

Pentru informații suplimentare, vă rugam să contactați: Daria Mandziuc,  Coordonator proiect Dezvoltare Comunitară  la adresa daria.mandziuc@undp.orgб sau la numărul de telefon 022-839874.

La data de 13 noiembrie, 2017, 14.00 ora locală, va fi organizată conferința de pre-licitație, în cadrul căreia se va face prezentarea procedurii de participare la concurs. Conferința se va desfășura în sala de ședințe a Business Centrului Le Roi (et.3, oficiul 305), amplasat la adresa or. Chisinau, str. Sfatul Țării 29. Rugăm să transmiteți un mesaj de confirmare a participării la conferința de pre-licitație până la data de 9 noiembrie, 2017, ora 18:00 la adresa: daria.mandziuc@undp.org

_____________________________________________________________________

Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) объявляет конкурс малых грантов в рамках Программы Поддержки мер по укреплению доверия, финансируемой Европейским Союзом и внедрённой ПРООН в Молдове.

В конкурсе могут принять участие как самостоятельные НПО, так и НПО, представляющее партнёрство между  представителями сообществ с обоих берегов Днестра. Каждый проект будет направлен на содействие развитию сотрудничества и контактов между людьми на обоих берегах Днестра.  Проектные предложения должны быть направлены на удовлетворение конкретных потребностей и решение местных проблем посредством сотрудничества между сообществами на обоих берегах Днестра в следующих областях: образование, защита окружающей среды, культура, спорт, молодёжные инициативы, здравоохранение, развитие сообществ и социальное предпринимательство.

В рамках данного конкурса планируется отобрать до 13 проектов.

Подробная информация о процессе подачи и отбора проектных предложений содержится в прикреплённом ниже файле Руководство для заявителей.

Крайний срок подачи заявок на участие – 24 ноября 2017 года в 14.00 по местному времени.

Проектные предложения  с заголовком «SCBM/Конкурс Малых Грантов/SGP-2017/II», можно подать напрямую в Дом Объединенных Наций по адресу:str. 31 August 1989, 131, Chisinau, MD-2012, либо с заголовком «SCBM/Конкурс Малых Грантов/SGP-2017/II» по электронной почте на адрес: tenders-Moldova@undp.org.

Заявления, присланные по факсу, не принимаются, неполные заявки будут отклонены.

Заявления, присланные по электронной почте, не должны превышать 5 MB в размере, в противном случае сообщение не будет получено. Заявления больше, чем 5 MB, должны быть разбиты на несколько сообщений, в каждом из которых должно быть указание – «часть x из y», помимо маркировки, указанной в объявлении и необходимых документов. На все электронные представления заявлений даётся автоматический ответ от tenders-Moldova@undp.org. Если вы не получили подтверждение по электронной почте, пожалуйста, обратитесь в Регистрационный отдел ПРООН Молдова по телефону +373 22 22 00 45. Заявления, полученные после истечения крайнего срока, будут отклонены.

Для дополнительной информации просим связаться с Дарьей Мандзюк, координатором проекта по развитию местных сообществ, , по адресу электронной почты daria.mandziuc@undp.org,  или же по номеру телефона 022 83 98 74.

13 ноября  2017 года, в 14:00 по местному времени, будет проводиться пред-тендерная сессия, где будут представлены условия конкурса. Мероприятие будет проходить в конференц-зале Бизнес Центра Le Roi (3 этаж, оф. 305), расположенный по адресу ул. Сфатул Цэрий 29, Кишинев. Просим, отправить сообщение, подтверждающее ваше участие в пред-тендерной сессии до 9-го ноября 2017 г. 18:00 по адресу: daria.mandziuc@undp.org.

 

Offers can be submitted either in hard copy, or electronically. Offers received by fax will be rejected. Incomplete offers shall not be examined.

  1. a) Documents/offers in hard copy need to be submitted in a sealed envelope and addressed to:
    UNDP Moldova
    131, 31 August 1989 Street, MD-2012, Chisinau
    Attention: Registry Office/Procurement
  2. b) Offers sent electronically need to be addressed to the following e-mail address: tenders-Moldova@undp.org

Supporting documents:

Letter of invitation to EoI 17/01637
Application Form (in English)
Application guidelines (in English)
Formular de aplicare (in Romana)
Ghidul aplicantului (in Romana)
Руководство для заявителей (на Русском)
Форма заявки (на Русском)

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.