Title: Call for project proposals within the Fast Track Challenge Program for innovative, green and sustainable ideas for Chisinau.

Reg. no.: EoI18/01820

Launch date: 03 October 2018, 10:48 (GMT+2:00)

Deadline: 31 October 2018, 23:59 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Call for project proposals within the Fast Track Challenge Program for innovative, green and sustainable ideas for Chisinau

The UNDP-GEF Project “Moldova Sustainable Green Cities” is launching a Call for proposals within the Fast Track Challenge Program, for innovative, green and sustainable ideas.

The objective of the project is to catalyse investments in low carbon green urban development based on integrated urban planning approach by encouraging innovation, participatory planning and partnerships between a variety of public and private sector entities.

In accordance with this objective, Fast Track Challenge Program aims to provide financial support (up to 8,000 USD) for new and innovative complementary solutions contributing to low carbon green city development and which can be brought to implementation quickly and at modest costs.

The thematic areas covered by this program within Chisinau city are:

  1. Urban mobility (integrated solutions, apps for efficient transport, cycling and pedestrians)
  2. Waste management (should be considered activities related to the collection and recycling processes; e.g. PET, plastic, rubber, hazardous waste, textile, etc.)
  3. Energy efficiency measures related to building envelope insulation, street and interior lightning, hot water preparation, smart metering and renewables (photovoltaics, eolian, geothermal, etc.)
  4. Sustainable urban planning (friendly solutions for citizens comfort and wellbeing)  

The eligible applicants within the Fast Track Challenge Program shall have a legal profit-making entity registered on the territory of Republic of Moldova.

The project proposals will be developed following the Application Guide.

For any additional information on the call for proposals, please contact Mr. Alexandru Rotaru, Project Manager, Moldova Sustainable Green Cities, via e-mail: alexandru.rotaru@undp.org, mob.: (+373) 69162798.

The application package shall be submitted electronically to the following e-mail address: alexandru.rotaru@undp.org. titled in the message subject line as “FTCP Green City 2018, [applicant’s name]”.

The deadline for submitting the project proposals is October 31, 2018, 23:59 (GMT +2).

Pre-proposal conference will be Conducted 
Time: 10:00 (GMT +2, Moldova local Time)
Date : October 18, 2018 
Venue: BC Le Roi, Conference Room, the 3rd floor, of. 305, 29, Sfatul Tarii Street, Chisinau

The UNDP focal point for the arrangement is: 
Ala Camerzan 
Telephone: +373 60495751
E-mail: ala.camerzan@undp.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREZENTARE GENERALĂ

Apel al propunerilor de proiecte în cadrul Programului Fast Track Challenge pentru idei inovative, ecologice și durabile pentru oraşul Chişinău

Proiectul PNUD-GEF „Orașe Verzi Durabile pentru Moldova” lansează apelul propunerilor de proiecte în cadrul Programului Fast Track Challenge pentru idei inovative, ecologice și durabile.

Obiectivul proiectului este de a cataliza investițiile în dezvoltarea urbană verde cu un nivel redus de emisii de carbon în baza unei abordări integrate de planificare urbană prin încurajarea inovațiilor, planificării participative și a parteneriatelor dintre sectorul public şi privat.

În cadrul Programului Fast Track Challenge va fi oferit sprijin financiar (în sumă maximă de 8.000 de dolari SUA) pentru idei de proiecte ce prezintă soluții noi și/sau inovative ce contribuie la dezvoltarea unui oraș verde cu nivel redus de emisii de carbon care pot fi realizate rapid și cu costuri modeste.

Domeniile tematice acoperite de acest program destinate razei oraşului Chișinău sunt:

  1. Mobilitatea urbană (soluții smart pentru transport, ciclism și pietoni)
  2. Gestionarea deșeurilor (vor fi considerate activitățile legate de procesele de colectare și reciclare, de ex., PET, a plasticului, cauciucului, deșeurilor periculoase, etc.)
  3. Măsuri de eficiență energetică în clădiri, iluminarea străzilor și a interiorului clădirilor, promovarea contorizării inteligente a consumului de energie și a valorificării energiei regenerabile (fotovoltaică, solară termică, eoliană,  geotermală, etc.)
  4. Planificarea urbană durabilă (soluții de planificare urbană, menite să sporească confortul și bunăstarea cetățenilor)  

Solicitanții eligibili la Programul Fast Track Challenge sunt entitățile juridice generatoare de profit înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.

Informația adițională despre program, precum și criteriile de eligibilitate pot fi găsite în ghidul de aplicare.

Pentru orice informație adițională cu privire la procesul de solicitare, Vă rugăm să-l contactați pe Dl Alexandru Rotaru, manager de proiect, "Orașe Verzi Durabile pentru Moldova" la adresa de e-mail alexandru.rotaru@undp.org, sau la mob.: (+373) 69162798.

Setul de documente va fi prezentat electronic la adresa de e-mail alexandru.rotaru@undp.org, indicându-se în subiectul mesajului: „FTCP Green City 2018, [denumirea solicitantului]”.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 31 octombrie 2018, 23:59 (GMT +2).

Va avea loc sesiunea de informare întrebări-răspunsuri
Ora: 10:00 (GMT +2)
Data : 18 Octombrie, 2018 
Locul: BC Le Roi, Sala de Conferințe, etajul 3, of. 305, str. Sfatul Țării, Chișinău

Pnuctul focal PNUD pentru organizare: 
Ala Camerzan 
Tel.: +373 60495751
E-mail: ala.camerzan@undp.org

 

 

 

Contacts:
Mr. Alexandru Rotaru, e-mail: alexandru.rotaru@undp.org

Supporting documents:

Application Form (En)
Application Form (Ro)
Application Guide (En)
Application Guide (Ro)
Letter of Invitation (En)
Project Budget Form (En)
Project Budget Form (Ro)

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.