Title: Call for project proposals within the Fast Track Challenge Program for innovative, green and sustainable ideas for Chisinau.

Reg. no.: EoI19/01926

Launch date: 17 June 2019, 12:01 (GMT+3:00)

Deadline: 31 July 2019, 23:59 (GMT+3:00)

Extended deadline: 08 August 2019, 16:00 (GMT+3:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Call for project proposals within the Fast Track Challenge Program for innovative, green and sustainable ideas for Chisinau

The UNDP-GEF Project “Moldova Sustainable Green Cities” is launching a Call for proposals within the Fast Track Challenge Program, for innovative, green and sustainable ideas.

The objective of the project is to catalyse investments in low carbon green urban development based on integrated urban planning approach by encouraging innovation, participatory planning and partnerships between a variety of public and private sector entities.

In accordance with this objective, Fast Track Challenge Program aims to provide financial support (up to 8,000 USD) for new and innovative complementary solutions contributing to low carbon green city development and which can be brought to implementation quickly and at modest costs.

The thematic areas covered by this program within Chisinau city are:

  1. Urban mobility (integrated solutions, apps for efficient transport, cycling, and pedestrians)
  2. Waste management (should be considered activities related to the collection and recycling processes; e.g. PET, plastic, rubber, hazardous waste, textile, etc.)
  3. Energy efficiency measures related to building envelope insulation, street, and interior lighting, hot water preparation, smart metering and renewables (photovoltaics, eolian, geothermal, etc.)
  4. Sustainable urban planning (friendly solutions for citizens comfort and wellbeing)  

The eligible applicants within the Fast Track Challenge Program shall have a legal profit-making entity registered on the territory of the Republic of Moldova.

The project proposals will be developed following the Application Guide.

For any additional information on the call for proposals, please contact Mrs. Ala Camerzan, Administrative and Logistic Assistant, Moldova Sustainable Green Cities, via e-mail: ala.camerzan@undp.org, mob.: (+373) 60495751.

The application package shall be submitted electronically to the following e-mail address: ala.camerzan@undp.org. titled in the message subject line as “FTCP Green City 2019, [applicant’s name]”.

The deadline for submitting the project proposals has been extended till August 8, 2019, 16:00 (GMT +3).

Pre-proposal conference will be Conducted 
Time: 10:00 (GMT+2, Moldova local Time)
Date: 10 July 2019
Venue: The UN House Conference room, floor no. 1, UN House, 131, 31 August Str., Chisinau

The UNDP focal point for the arrangement is: 
Ala Camerzan 
Telephone: +373 60495751
E-mail: ala.camerzan@undp.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREZENTARE GENERALĂ

Apel al propunerilor de proiecte în cadrul Programului Fast Track Challenge pentru idei inovative, ecologice și durabile pentru oraşul Chişinău

Proiectul PNUD-GEF „Orașe Verzi Durabile pentru Moldova” lansează apelul propunerilor de proiecte în cadrul Programului Fast Track Challenge pentru idei inovative, ecologice și durabile.

Obiectivul proiectului este de a cataliza investițiile în dezvoltarea urbană verde cu un nivel redus de emisii de carbon în baza unei abordări integrate de planificare urbană prin încurajarea inovațiilor, planificării participative și a parteneriatelor dintre sectorul public şi privat.

În cadrul Programului Fast Track Challenge va fi oferit sprijin financiar (în sumă maximă de 8.000 de dolari SUA) pentru idei de proiecte ce prezintă soluții noi și/sau inovative ce contribuie la dezvoltarea unui oraș verde cu nivel redus de emisii de carbon care pot fi realizate rapid și cu costuri modeste.

Domeniile tematice acoperite de acest program destinate razei oraşului Chișinău sunt:

  1. Mobilitatea urbană (soluții smart pentru transport, ciclism și pietoni)
  2. Gestionarea deșeurilor (vor fi considerate activitățile legate de procesele de colectare și reciclare, de ex., PET, a plasticului, cauciucului, deșeurilor periculoase, etc.)
  3. Măsuri de eficiență energetică în clădiri, iluminarea străzilor și a interiorului clădirilor, promovarea contorizării inteligente a consumului de energie și a valorificării energiei regenerabile (fotovoltaică, solară termică, eoliană,  geotermală, etc.)
  4. Planificarea urbană durabilă (soluții de planificare urbană, menite să sporească confortul și bunăstarea cetățenilor)  

Solicitanții eligibili la Programul Fast Track Challenge sunt entitățile juridice generatoare de profit înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.

Informația adițională despre program, precum și criteriile de eligibilitate pot fi găsite în ghidul de aplicare.

Pentru orice informație adițională cu privire la procesul de solicitare, Vă rugăm să o contactați pe Dna Ala Camerzan, Asistentă administrativ/logistică, "Orașe Verzi Durabile pentru Moldova" la adresa de e-mail ala.camerzan@undp.org, sau la mob.: (+373) 60495751.

Setul de documente va fi prezentat electronic la adresa de e-mail ala.camerzan@undp.org, indicându-se în subiectul mesajului: „FTCP Green City 2019, [denumirea solicitantului]”.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte a fost extins până pe 8 August 2019, 16:00 (GMT +3).

Va avea loc sesiunea de informare întrebări-răspunsuri
Ora: 10:00 (GMT+2)
Data: 10 iulie 2019
Locul: Sala de conferință, et. 1, Casa ONU, str. 31 August 131, Chișinău

Punctul focal PNUD pentru organizare: 
Ala Camerzan 
Tel.: +373 60495751
E-mail: ala.camerzan@undp.org

 

Contacts:
Mr. Alexandru Rotaru, e-mail: alexandru.rotaru@undp.org

Supporting documents:

Application Form (En)
Application Form (Ro)
Letter of Invitation (En)
Project Budget (En)
Project Budget (Ro)
Amendment nr. 1 to the EoI
Application Guide (En) amended
Application Guide (Ro) amended
Q&A as of 10 July 2019 (En)
Q&A as of 10 July 2019 (Ro)