Title: EoI-22/02511: Apel de Exprimare a Interesului privind selectarea instituțiilor medicale pentru instalarea Sistemelor Fotovoltaice.

Reg. no.: EoI22/02511

Launch date: 12 August 2022, 14:47 (GMT+3:00)

Deadline: 02 September 2022, 17:00 (GMT+3:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, în calitatea de implementator a proiectului „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană, informează despre lansarea apelului de identificare a potențialilor beneficiari pentru instalarea Sistemelor Fotovoltaice pe acoperișul clădirilor ce aparțin instituțiilor medicale republicane și raionale.

Măsurile examinate în vederea implementării vor consta în activități ce țin de lucrări de proiectare, de instalarea a sistemului fotovoltaic precum și punerea în funcțiune a acestuia respectând toate coordonările precum și cerințele stabilite de legislația în vigoare.

Criteriile de eligibilitate

Pentru a beneficia de suport pentru măsura sus menționată privind instalarea Sistemelor Fotovoltaice, solicitanții trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate:

 • Potențialele acoperișuri ale clădirilor ce aparțin instituțiilor medicale pe care se vor monta SFV (sistem FotoVoltaic) trebuie să fie în stare tehnică corespunzătoare;
 • Structura de rezistență pe care este montat acoperișul trebuie să suporte ulterioarele încărcături/sarcini de la greutatea Instalației Fotovoltaice;
 • Rețeaua de electricitate internă trebuie să fie în stare corespunzătoare pentru a permite construcția sistemului fotovoltaic;
 • Instituții cu un consum anual de energie electrică de cel puțin 150 MWh (în baza datelor pentru ultimii 3 ani);
 • Disponibilitatea electricianului autorizat;
 • Disponibilitatea contractării serviciilor de expertiză tehnică a acoperișului;
 • Clădirea nu este subiect al unui alt proiect de renovare complexă în proces de examinare/aprobare pentru implementare.

 

Criteriile de selectare a instituțiilor medicale

Selectarea potențialilor beneficiari se va realiza în baza unor criterii tehnice și economice apreciate în baza informațiilor oferite în formularul de aplicare dar și în baza informațiilor colectate urmare a ulterioarelor vizite la instituție. Principalele criterii sunt:

 • Disponibilitatea datelor privind utilizarea energiei (electrice) în cadrul clădirii/-rilor pentru cel puțin ultimii trei ani;
 • Consumul mare de energie;
 • Numărul de paturi pentru care a fost proiectată instituția;
 • Numărul anual total de pacienți (vizite înregistrate);
 • Suport din partea beneficiarului la obținerea coordonărilor de la instituțiile specializate;
 • Repartizarea în profil teritorial (Nord, Centru și Sud).

Instituțiile medicale interesate să participe la concursul de selectare a potențialilor beneficiari sunt încurajați să depună dosarul de participare care va consta din următoarele materiale:

 1. Scrisoare de intenție (în formă liberă)
 2. Chestionarul completat (Anexa 1 Formular de aplicare);
 3. Extras din registrul de stat al persoanelor juridice;
 4. Scrisoarea de confirmare privind dispunerea angajamentului de a contracta din surse proprii: inginer electrician autorizat (daca lipsește) și a serviciilor de expertiză tehnică a structurii acoperișului clădirii;
 5. Declarația în formă scrisă din partea beneficiarului privind disponibilitatea de a oferi suport la obținerea coordonărilor de la instituțiile specializate;

Opțional:

 1. Proiect de Expertiza tehnică a acoperișului nu mai vechi de 3 ani

Depunerea aplicației se va face în format electronic pe adresa de e-mail: ion.muntean@undp.org până la data de 02.09.2022, ora 17:00. Dosarele de înscriere primite după termenul limită indicat nu vor fi examinate.

Contacts:
Ms. Silvia Pana-Carp, e-mail: silvia.pana-carp@undp.org

Supporting documents:

EoI22-02511 Formular de Aplicare
EoI22-02511 Ghid de Aplicare Exprimare a Interesului Institutii Medicale
EoI22-02511 Invitatie Apel de Exprimare a Interesului

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.