Title: Programul de asistență financiară nerambursabilă pentru antreprenori implementat în cadrul proiectului „Răspunsul multidimensional la provocările emergente în materie de securitate umană”.

Reg. no.: EoI23/02679

Launch date: 15 May 2023, 00:42 (GMT+3:00)

Deadline: 06 June 2023, 23:00 (GMT+3:00)

Extended deadline: 13 June 2023, 15:00 (GMT+3:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Programul de asistență financiară nerambursabilă pentru antreprenori implementat în cadrul proiectului „Răspunsul multidimensional la provocările emergente în materie de securitate umană” lansează concursul pentru selectarea a 20 de întreprinderi beneficiare.

Obiectivul general al proiectului este de a proteja securitatea umană și de a spori reziliența Republicii Moldova, în vederea abordării provocărilor multidimensionale și interconectate ale șocurilor socio-economice, alimentare și energetice actuale. Cele două obiective specifice sunt:

 • Îmbunătățirea securității energetice a populației prin accesul la energie accesibilă care susține mijloacele de trai și producția eficientă de energie;
 • Îmbunătățirea securității alimentare prin sprijinirea guvernului în implementarea Strategiei de Securitate Alimentară, consolidând astfel capacitățile producătorilor agricoli afectați de crizele multidimensionale.

Scopul concursului

LOT 1: Sprijin pentru cel puțin 10 IMM-uri care activează în sectorul agroalimentar din trei microregiuni țintă, pentru modernizarea capacităților lor de recoltare, producție, depozitare și procesare, permițându-le să respecte standardele de siguranță alimentară.

LOT 2: Sprijin pentru cel puțin 10 IMM-uri care lucrează în sectoare non-agricole din două regiuni cheie Cahul și Ungheni, care găzduiesc un număr mare de refugiați, pentru a reduce impactul asupra mediului și pentru a-și îmbunătăți eficiența și competitivitatea prin facilitarea:

 • eficiența energetică în procesul de producție: modernizarea vechilor linii de producție, îmbunătățirea proceselor interne și controlul producției, recuperarea căldurii reziduale; și
 • generarea eficientă a energiei: generatoare de energie regenerabilă (solară, eoliană, etc.), boilere de înaltă eficiență energetică, îmbunătățirea izolației spațiilor de producție, etc.

Perioada de implementare

Activitățile propuse urmează a fi implementate în perioada iunie 2023 – martie 2024 (pentru ambele loturi) 

Fonduri disponibile

LOT 1: În cadrul concursului vor fi selectate până la zece (10) propuneri de proiect în domeniul agroalimentar care vor fi finanțate cu până la 20 000 USD. 

LOT 2: În cadrul concursului vor fi selectate până la zece (10) propuneri de proiect în domeniul non-alimentar care vor fi finanțate cu până la 20 000 USD. 

Notă: pentru finanțarea din partea PNUD se aplică TVA la cota zero. 

Dosarul solicitantului va include următoarele: 

LOT 1

 • Formularul tipizat de propunere, completat în limba română sau rusă.

Nu vor fi acceptate formularele de cerere completate manual.

 • Formularul tipizat de buget a propunerii de proiect, completat în limba română sau rusă.
 • Declarația de angajament și participare, semnată de către toți partenerii.
 • Materiale relevante pentru completarea propunerii de proiect. 

LOT 2

 • Formularul tipizat de propunere, completat în limba română sau rusă.

Nu vor fi acceptate formularele de cerere completate manual.

 • Formularul tipizat de buget a propunerii de proiect, completat în limba română sau rusă.
 • Declarația de angajament și participare, semnată de către toți partenerii.
 • Materiale relevante pentru completarea propunerii de proiect. 

Dosarul complet va fi expediat electronic, nu mai târziu de 6 iunie 2023, ora 23:00 către: 

LOT 1

LOT 2

radu.tucan@undp.org

lilia.surdu@undp.org

Toate detaliile necesare privind concursul de selectare sunt prezentate în Ghidul solicitantului, anexat mai jos.  

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să îi contactați pe: 

LOT 1

LOT 2

Radu Tucan, Coordonator de proiecte, PNUD Moldova

Lilia Surdu, Coordonatoare de proiecte, PNUD Moldova

+37362100251

+37368336957

radu.tucan@undp.org

lilia.surdu@undp.org

Contacts:
Ms. Lilia Surdu, e-mail: lilia.surdu@undp.org
Mr. Radu Tucan, e-mail: radu.tucan@undp.org

Supporting documents:

Ghidul solicitantului (RO)
LOT 1 - Anexe
LOT 2 - Anexe

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.