<-- Back to Current Competitions list

Title: EU4MD/ Apel de propuneri de proiecte de dezvoltare a infrastructurii comunitare de utilitati si de prestare a serviciilor publice locale.

Reg. no.: EoI21/02262

Launch date: 29 April 2021, 13:27 (GMT+2:00)

Deadline: 14 June 2021, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” lansează apelul de finanţare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii comunitare de utilități și de prestare a serviciilor publice locale în comunităţile urbane şi rurale din raioanele Cahul şi Ungheni. Apelul de propuneri de proiecte este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu suportul financiar al Uniunii Europene. 

Scopul Apelului este acordarea suportului APL-lor din regiunile-cheie Cahul și Ungheni în soluționarea celor mai importante probleme de dezvoltare a infrastructurii comunitare de utilități și de prestare a serviciilor publice locale necesare pentru stimularea dezvoltării economice locale într-o manieră participativă, incluzivă și eficientă.

Bugetul total al Apelului propunerilor de proiecte este de 1.779.000 EUR.

Prin intermediul procedurilor transparente și competitive de evaluare vor fi selectate cel puțin opt (8) propuneri de proiecte pentru co-finanțare. Fiecare propunere selectată poate conta pe un suport financiar, care nu va depăși 200.000 EUR per proiect.

Pentru detalii privind contextul lansării apelului, domeniile eligibile de finanțare, condițiile de aplicare, regulile și procedurile de înaintare a propunerilor de proiecte, criteriile de evaluare și selectare, precum și modalitatea de contractare a implementării proiectelor în regiunile cheie Cahul și Ungheni, regasiti mai jos:

Dosarele de aplicare vor include următorul set de documente elaborate în limba română:

Dosarele complete se vor depune în formă electronică la următoarea adresă: sergiu.plesca@undp.org

Termenul limită de depunere a dosarelor este 14 Iunie 2021.

Cerințe fata de depunerea electronica a dosarelor:

Contacts:
Mr. Sergiu Plesca, e-mail: sergiu.plesca@undp.org

Supporting documents:

Ghidul Aplicantului
Letter of Invitation EoI21/02262
Anexa 1 - Formular de aplicare
Anexa 2 - Formular Buget
Anexa 3 - Formular Plan de actiuni

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

Request clarifications
Clarifications can be requested until 3 days before the competition deadline.
Only registered users can submit clarification questions online.


Acknowledgement: Submission Instructions:

Should your company intend to submit a bid for this competition, you are kindly invited to register as a bidder in the UNDP Moldova database. Registration is simple and is done only once. However, it requires approval by UNDP Moldova, so you are encouraged to register as early as possible.

Registered bidders are able to sign the electronic Acknowledgement Letter and thus be notified by email about any updates, changes or clarifications concerning this particular competition. Registered bidders are also able to request clarifications, as well as to submit an offer online.

Sign the electronic Acknowledgement Letter

On-line submission functionality is currently not available.

Offers can be submitted either in hard copy, or electronically. Offers received by fax will be rejected. Incomplete offers shall not be examined.

  1. Documents/offers in hard copy need to be submitted in a sealed envelope and addressed to:
    UNDP Moldova
    131, 31 August 1989 Street, MD-2012, Chisinau
    Attention: Registry Office/Procurement