Current Competitions: 18

Launch date Reg.no. Category & Sub-category Title Deadline
23 Jul 2021 UN Tender21/02328 General WHO ITB 2021/EURO/MDA/0017: Procurement of backup power supply (diesel generator) for the needs of the National Vaccine Warehouse of the Republic of Moldova
30 Jul 2021, 23:59 (GMT+2:00)
21 Jul 2021 EoI21/02327 Grants;Grants to Beneficiaries AdTrade_ Accelerarea potențialului de export al companiilor/Развитие экспортного потенциала компаний/Acceleration of the export potential of companies.
12 Aug 2021, 16:00 (GMT+2:00)
21 Jul 2021 EoI21/02326 Grants;Grants to Beneficiaries AdTrade_Concurs de granturi: Program pentru promovarea accesului femeilor și fetelor la știință, tehnologie, inginerie și matematică în regiunea Transnistreană / Конкурс грантов: Программа по расширению доступа женщин и девочек к науке, технологиям, инженерии и математике в Приднестровском регионе / Grant Competition: Programme for Advancement of W
18 Aug 2021, 16:00 (GMT+2:00)
22 Jul 2021 ItB21/02325 Civil Works;Construction & Engineering Services EU4MD/ Renovation of the public street lighting system and construction of an integrated intelligent system in Cahul
18 Aug 2021, 15:00 (GMT+2:00)
21 Jul 2021 EoI21/02324 Grants;Grants to Beneficiaries AdTrade_Concurs de granturi: Dezvoltarea capacităților de susținere și advocacy ale organizațiilor de sprijin a afacerilor / Конкурс грантов: Развитие потенциала в области поддержки и адвокаси организаций поддержки предпринимательства
16 Aug 2021, 16:00 (GMT+2:00)
21 Jul 2021 EoI21/02323 Grants;Grants to Beneficiaries : AdTrade_Concurs de granturi: Exporturi commune prin inovatii si asociere / Конкурс грантов: Совместный экспорт посредством инноваций и ассоциации / Grant Competition:: Joint exports through innovation and association (AgroExport II).
13 Aug 2021, 16:00 (GMT+2:00)
13 Jul 2021 RfQ21/02321 Civil Works;Construction & Engineering Services NIJ 2: Renovation of the National Institute of Justice (NIJ) building envelope
Extended deadline: 03 Aug 2021, 16:30 (GMT+2:00)
09 Jul 2021 UN Tender21/02320 General WHO ITB 2021/EURO/MDA/0016: Provision freeze and vaccine&consumables stock monitoring equipment for the National Vaccine Warehouse in the Republic of Moldova
Extended deadline: 29 Jul 2021, 23:59 (GMT+2:00)
12 Jul 2021 RfP21/02319 Services;ICT Services Re-advertisement: EU4MD/ Design, Update and Development of 2 (two) Websites
30 Jul 2021, 15:00 (GMT+2:00)
08 Jul 2021 Sale21/02315 Goods;Vehicles Car Sale / Vânzare Autoturism – 2010 Mitsubishi Pajero Sport
Extended deadline: 01 Aug 2021, 23:59 (GMT+2:00)
08 Jul 2021 ItB21/02314 Civil Works;Construction & Engineering Services EU4MD/ Infrastructure rehabilitation works for AVE Ungheni
29 Jul 2021, 15:00 (GMT+2:00)
06 Jul 2021 RfP21/02311 Services;Natural Resources & Environment
Grants;Grants to Beneficiaries
RE-LAUNCHED: Provision of support to women-headed households in Nisporeni, Calarasi, Basarabeasca, Leova, ATU Gagauzia, the Security Zone and Transnistria region
Extended deadline: 03 Aug 2021, 16:00 (GMT+2:00)
02 Jul 2021 UN Tender21/02310 General UNICEF RFP 9168278, periodic financial assurance services (Spot-checks)
30 Jul 2021, 11:00 (GMT+2:00)
02 Jul 2021 UN Tender21/02309 General UNICEF RFP 9168252, Qualitative national perception study related to COVID-19 vaccine acceptance in Moldova
29 Jul 2021, 11:00 (GMT+2:00)
01 Jul 2021 RfP21/02306 Services;Training & Education Services HRTNIII/Strengthening of the HRBA-related and negotiation capacities of the Bureau for Reintegration Policies of the Republic of Moldova
Extended deadline: 02 Aug 2021, 16:00 (GMT+2:00)
30 Jun 2021 EoI21/02305 Grants;Grants to Beneficiaries EU4MD/ Apel de propuneri de proiecte - Suport organizațiilor necomerciale din regiunile-cheie Cahul și Ungheni în soluționarea celor mai critice probleme privind accesul grupurilor vulnerabile la serviciile publice
30 Jul 2021, 17:00 (GMT+2:00)
22 Jun 2021 RfP21/02301 Services;Other services EU4MD/ Provision of support to Private Sector in: Lot 1 - Cahul district and Lot 2 - Ungheni districts
Extended deadline: 29 Jul 2021, 15:00 (GMT+3:00)
27 May 2021 EoI21/02246 Grants;Grants to Beneficiaries 3rd call - Small Grants Programme for vulnerable groups mobilization on the left bank of Nistru river/Программа грантов по мобилизации уязвимых групп на левом берегу Днестра.
30 Jul 2021, 18:00 (GMT+3:00)
Competitions archive 2018
Competitions archive 2017, second part
Competitions archive 2017, first part
Competitions archive 2016
Competitions archive 2015
Competitions archive 2014
Competitions archive, filtered search