Title: SCBM/ Repair works for the Simulation Center in Tiraspol town.

Reg. no.: RfQ17/01600

Launch date: 19 September 2017, 18:08 (GMT+2:00)

Deadline: 02 October 2017, 12:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Request for Quotation

Category & Sub-category: Civil Works;Construction & Engineering Services


Overview:

UNDP Moldova invites interested companies which have demonstrated experience in undertaking civil works in Moldova, specifically on the left bank of Nistru river, to submit their bids for the Repair works for the Simulation Center in Tiraspol town.

Interested Offerors may obtain further information or clarifications at the following address:
Contact Person: Andrei VASILACHI, Project Officer/Civil Engineer, SCBM Programme. E-mail address dedicated for this purpose: andrei.vasilachi@undp.org

On 21 September 2017 at 11:00 UNDP Moldova will organize a pre-quotation conference located at Le Roi Business Centre, 29, Sfatul Tarii Street, room 201 - Conference Room, MD-2012 Chisinau, Moldova. To confirm participation, please, send a message to liliana.caterov@undp.org by COB on Wednesday, 20 September, 2017.

Quotations must be submitted on or before 12:00 (Moldova local time) on 02 October 2017. Late bids will be rejected.

For more details, please, refer to the documents posted under the "Supporting documents" section below.

UPDATE 27/09/2017: Pre-bidding conference minutes dated 21/09/2017 are now published.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PNUD Moldova invită companiile interesate care au experiență demonstrata în realizarea lucrărilor civile în Republica Moldova, în special pe malul stîng al r. Nistru, să depună ofertele pentru lucrări de reparaţie la Centrul de simulări din or. Tiraspol.

Ofertanții interesați pot obține informații suplimentare sau clarificări la următoarea adresă:
Persoana de contact: Andrei VASILACHI, Coordonator de proicet/Inginer-constructor, Programul SCBM. Adresa de e-mail dedicată acestui scop: andrei.vasilachi@undp.org

La 21 septembrie 2017, la ora 11:00, PNUD Moldova va organiza o şedinţă de pre-licitaţie în incinta Centrului de afaceri Le Roi, str. Sfatul Tarii nr. 29, sala 201 - Sala de conferințe, MD-2012 Chișinău, Moldova. Pentru a confirma participarea, vă rugăm să trimiteți un mesaj la liliana.caterov@undp.org pînă la sfîrşitul zilei de miercuri, 20 septembrie 2017.

Ofertele trebuie depuse înainte de ora 12:00 (ora locală a Moldovei) la 02 octombrie 2017. Ofertele depuse după acest termen vor fi respinse.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați documentele postate în secțiunea "Supporting documents" mai jos.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ПРООН ищет компанию, которая имеет опыт в проведении строительных работ в Молдове, в частности на левом берегу р. Днестр, и приглашает Вас представить свою заявку для проведения ремонтных работ в Симуляционном Центре в г. Тирасполь.

Заинтересованные компании могут получить дополнительную информацию по ниже-следующему адресу:
Контактное лицо: Андрей ВАСИЛАКИ, Координатор проекта/Инженер строитель, Програма ПМУД, andrei.vasilachi@undp.org

21-го сентября 2017 г., в 11:00 (местное время Молдовы) ПРООН организует пред-тендерную встречу в Бизнес Центре LeRoi (по адресу Сфатул Цэрий 29, Кишинёв), офис 201 – Конференц-Зал. Приглашаем представителей заинтересованных компаний присутствовать. Для того чтобы подтвердить участие в данной встрече пожалуйста пришлите сообщение по адресу liliana.caterov@undp.org до конца рабочего дня в среду, 20 сентября 2017 г.

Предложения должны быть отправлены не позднее 02 октября 2017 г., 12:00 (местное время Молдовы). Заявки полученные после указанного срока не будут рассматриваться.

Для получения дополнительной информации смотрите документы, размещенные в разделе "Supporting documents" ниже.

Bids can be submitted either in hard copy, or electronically. Bids received by fax will be rejected. Incomplete bids shall not be examined.

  1. a) Documents/offers in hard copy need to be submitted in a sealed envelope and addressed to:
    UNDP Moldova
    131, 31 August 1989 Street, MD-2012, Chisinau
    Attention: Registry Office/Procurement
  2. b) Offers sent electronically need to be addressed to the following e-mail address: tenders-Moldova@undp.org

Contacts:
Mr. Andrei Vasilachi, e-mail: andrei.vasilachi@undp.org
Ms. Liliana Caterov, e-mail: liliana.caterov@undp.org

Supporting documents:

Request for Quotation
Request for Quotation (in Romana, fara Anexe)
Request for Quotation (на Русском, без Приложений)
Anexa 2 - Caiet de sarcini (in Romana)
Annex 1 - Submission Form
Pre-bidding conference minutes dd September 21, 2017

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.