Title: UNOPS / Concurs de granturi în cadrul Programului de Granturi Mici al GEF, pe tematica incluziunii sociale şi a platformelor de dialog Guvern-OSC.

Reg. no.: EoI17/01608

Launch date: 27 September 2017, 15:50 (GMT+2:00)

Deadline: 27 October 2017, 17:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF) invită ONG-urile şi OSC-urile să prezinte propuneri de proiecte pentru următoarele domenii tematice: 

 • Promovarea incluziunii sociale:
  • integrarea dimensiunii de gen;
  • implicarea tinerilor.
 • Platforme de dialog între OSC și Guvern

Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu oferă granturi organizațiilor non-guvernamentale și organizațiilor din comunitate (ONG/OSC) din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să facă față provocărilor globale de mediu, în timp ce abordează necesitățile de dezvoltare durabilă. Motto-ul SGP este “acțiunea comunității cu impact global!”.

GEF SGP activează în 126 de țări. SGP Moldova a început finanțarea proiectelor în 2013. De atunci, acesta a înregistrat succese în ceea ce privește finanțarea și oferirea suportului tehnic pentru mai mult de 12 proiecte susținute prin granturi. SGP este un program corporativ al GEF, implementat de PNUD și executat de UNOPS.

Pot fi evidențiate următoarele obiective specifice:

 1. de a îmbunătăți gradul de conștientizare și înțelegere despre Programul de Granturi Mici al GEF, strategia acestuia și rezultatele;
 2. schimb de experiență între ONG-uri/OSC-uri ce activează pentru abordarea problemelor globale de mediu pentru a facilita schimbul de experiență și replicare a bunelor practici;
 3. promovarea și consolidarea parteneriatelor dintre părțile interesate, precum, ONG-uri/OSC-uri, organizațiile finanțatoare internaționale, autoritățile publice centrale și locale, comunitățile de business, și comunitățile locale.

Buget:

Mărimea grantului nu va fi mai mare de 50 000 Dolari SUA.

ONG-urile sunt solicitate să propună co-finanțare de 1:1. Nivelul de co-finanțare mai redus nu este un criteriu de descalificare pentru propuneri de proiecte competitive. ONG-urile vor fi încurajate să ridice nivelul de co-finanțare în perioada de implementare.

Pentru acest concurs sunt disponibile următoarele fonduri:

 • Promovarea incluziunii sociale: 59,500.00 USD.
 • Platforme de dialog între OSC și Guvern: 59,500.00 USD.

Procedura de aplicare:

Setul de documente poate fi prezentat pe suport de hârtie sau electronic.

Setul de documente pe suport de hârtie va fi prezentat personal în plic sigilat în Casa Națiunilor Unite, str. 31 August 1989, 131, Chișinău, MD-2012. În atenția: Registry Office/ GEF SGP UNOPS.

Propunerile de proiect transmise electronic vor fi adresate la tenders-Moldova@undp.org, indicându-se în subiectul mesajului: „GEF SGP, GP/2017, [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Propunerile vor fi marcate „GEF SGP, GP/2017, [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 27 octombrie 2017, 17:00 (GMT +2).

Pentru orice informație adițională cu privire la procesul de solicitare, Vă rugăm s-o contactați pe Dna Inessa Galitchi, Coordonator Național, Programul de Granturi Mici al GEF, Moldova, prin e-mail: inessag@unops.org, sau la tel. (+373) 22 839-876.

Pentru mai multă informaţie, vă rugăm să consultaţi documentele anexate.

Offers can be submitted either in hard copy, or electronically. Offers received by fax will be rejected. Incomplete offers shall not be examined.

 1. a) Documents/offers in hard copy need to be submitted in a sealed envelope and addressed to:
  UNDP Moldova
  131, 31 August 1989 Street, MD-2012, Chisinau
  Attention: Registry Office/Procurement
 2. b) Offers sent electronically need to be addressed to the following e-mail address:

tenders-Moldova@undp.org

Contacts:
Ms. Inessa Galitchi, e-mail: inessag@unops.org

Supporting documents:

Annex 4, Budget Form (Ro)
Annex 4, Budget Form (Ru)
Announcement (En)
Announcement (Ro)
Announcement (Ru)
Applicant's guideline (Ro)
Applicant's guideline (Ru)
Application Form (Ro)
Application Form (Ru)
Letter of Invitation (En)

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.