Title: EU4MD / Apel la propuneri de proiecte pentru clustere din cadrul Programului EU4MOLDOVA: Regiuni-cheie.

Reg. no.: EoI22/02495

Launch date: 07 July 2022, 12:12 (GMT+3:00)

Deadline: 08 August 2022, 17:00 (GMT+3:00)

Extended deadline: 15 August 2022, 17:00 (GMT+3:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru copii (UNICEF), prin prezenta, anunță apel de proiecte de asistență financiară nerambursabilă pentru clustere și invită toate instituțiile / entitățile eligibile din cele două Regiuni-cheie, Ungheni și Cahul, să-și prezinte cererile de participare la subiectul sus-numit.

Prezentul apel include următoarele documente: 

  1. Scrisoare de invitație;
  2. Anexa 1 – Cerere de aplicare;
  3. Anexa 2 – Formular Buget;
  4. Anexa 3 – Formular Declarație lipsa datorii;
  5. Anexa 4 – Plan de afaceri;
  6. Ghidul Aplicantului în cadrul Apelului de proiecte de asistență financiară nerambursabilă destinat susținerii Clusterelor

Adresele electronice pentru depunerea dosarelor:

simion.berzoi@undp.orgdmitrii.parfentiev@undp.org 

Termenul limită de depunere a dosarelor (cererea de aplicare și setul de documente) este 08 August 2022, ora 17:00 (ora Republicii Moldova). Dosarele depuse după termenul limită indicat, nu vor fi admise pentru participare în cadrul Programului de asistență financiară nerambursabilă.

Supporting documents:

Ghidul Aplicantului Proiect granturi Clustere 2022
Letter of Invitation
Scrisoare de Invitație
Anexa_1_Cerere_de_aplicare
Anexa_2_Formular_Buget_Clustere
Anexa_3_Formular_Declaratie
Anexa_4_Plan_Afaceri

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.