Title: Concurs de selectare a localităților – beneficiare ale proiectului PNUD ‘Migrație și dezvoltare locală’/ Отбор населенных пунктов-бенефициаров для проекта `Миграция и местное развитие`.

Reg. no.: EoI19/01896

Launch date: 25 March 2019, 16:26 (GMT+2:00)

Deadline: 25 April 2019, 17:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest


Overview:

Proiectul PNUD ”Migrație și Dezvoltare Locală – Faza 2” anunță concursul de selectare a localităților beneficiare pentru perioada 2019-2022.

Obiectivul Proiectului MiDL este de a sprijini dezvoltarea comunităților din Republica Moldova afectate de migrație, prin stimularea dezvoltării economice locale, inclusiv prin încurajarea implicării a Diasporei în procesul de revitalizare a localităților de baștină.

La prima etapă, proiectul își propune să pre-selecteze 35 de localități pentru a le acorda sprijin în construirea unor parteneriate funcționale cu mediul de afaceri și comunitatea migranților, în vederea identificării și promovării unor soluții inovative de dezvoltare economică locală. Ulterior, în baza unui concurs adițional, vor fi selectate 25 de localități (din cele 35 pre-selectate) în vederea acordării unor finanțări nerambursabile (granturi) de până la 60,000 USD pentru implementarea soluțiilor identificate de dezvoltare economică locală.

Procesul și termenul de aplicare:

Dosarul de aplicare trebuie transmis în format electronic la următoarea adresă de e-mail: oxana.maciuca@undp.org cu următorul text în titlul mesajului: “Aplicație din partea Primăriei  <denumirea primăriei>” până la 25 aprilie 2019, orele 17.00.

 Informații suplimentare:

Informații suplimentare pot fi obținute, contactând persoanele de referință din cadrul proiectului MiDL:

Evenimente Regionale de Informare:

 Pentru clarificarea întrebărilor apărute, Proiectul MiDL va organiza 4 întruniri regionale de informare:

  • Pentru Zona de Nord
  • Pentru Zona de Centru
  • Pentru Zona de Sud
  • Pentru UTA Găgăuzia și raionul Taraclia

 Locațiile, data și ora exacte seminarelor vor fi anunțată suplimentar prin intermediul CALM.

 

Контекст

 

Проект ПРООН "Миграция и местное развитие - 2 этап" объявляет конкурс по отбору населенных пунктов-бенефициаров на 2019-2022 годы.

Целью проекта "Миграция и местное развитие" является поддержка развития населенных пунктов в Республике Молдова, пострадавших от миграции, путем стимулирования местного экономического развития, в том числе путем поощрения участия диаспоры в процессе возрождения населенных пунктов на родине.

На первом этапе проекта предлагается провести предварительный отбор 35 населенных пунктов для оказания им поддержки в создании функциональных партнерских отношений с бизнес-сообществом и сообществом мигрантов для выявления и продвижения инновационных решений экономического развития на местах. Затем на основе дополнительного конкурса будут отобраны 25 населенных пунктов (из 35 предварительно отобранных) для предоставления грантов на сумму до 60.000 долларов США для реализации решений, выявленных в области экономического развития на местах.

Процесс и срок подачи заявки:

Пакет с документами заявки должен быть отправлен в электронном виде на следующий адрес электронной почты: oxana.maciuca@undp.org со следующим текстом в заголовке сообщения:"Заявка от примарии <название примарии>” до 25 апреля 2019 года, 17.00 (по молдавскому времени).

Региональные информационные мероприятия:

 Для уточнения возникших вопросов проект "Миграция и местное развитие" проведет 4 региональных информационных совещания:

  • Для северного региона
  • Для центрального региона
  • Для южного региона
  • Для АТО Гагаузия и Тараклийского района

 Точное место, дата и время проведения семинаров будут объявлены дополнительно через Конгресс местных властей Молдовы.

 

Contacts:
Ms. Oxana Maciuca, e-mail: oxana.maciuca@undp.org

Supporting documents:

Anunt concurs APL MiDL 2_ROM.docx
Anunt concurs APL MiDL 2_RUS.docx
Formular de aplicare APL MiDL 2_RUS.docx
Formular de aplicare_APL MiDL 2_ROM.docx
Ghidul Aplicantului APL MiDL 2 _RUS.docx
Ghidul Aplicantului APL MiDL 2_ROM.docx
Letter of Invitation - MiDL APL.pdf

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.