Title: Apel de selectare a asociațiilor de băștinași(AdB) – Beneficiare ale programului de Granturi Accelerator ADB 1+1 în cadrul proiectului ‘Migrație și Dezvoltare Locală’/ Приглашение на конкурс Ассоциаций Земляков (АЗ) – Бенефициаров програмы грантов 1+1 «Акселератор Ассоциаций Земляков» в рамках проекта ПРООН "Миграция и местное развитие".

Reg. no.: EoI20/02019

Launch date: 04 February 2020, 11:52 (GMT+2:00)

Deadline: 27 March 2020, 17:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Context:

Obiectivul Proiectului Programului Națiunilor Unite ”Migrație și Dezvoltare Locală II” (PNUD MiDL) este de a sprijini dezvoltarea comunităților din Republica Moldova afectate de migrație, prin îmbunătățirea serviciilor publice locale și stimularea activităților economice generatoare de venituri, inclusiv prin încurajarea implicării economice a Diasporei în procesul de revitalizare economică a localităților de baștină.

Experiența acumulată de PNUD în perioada 2015-2018, indică faptul că până la 1/3 din migranți și gospodăriile lor au contribuit la proiecte de dezvoltare locală și au intenții serioase de a continua să contribuie la astfel de proiecte în viitor. Acesta este rezultatul unei intervenții de amploare realizate cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției, implementate de PNUD la nivel local în 38 de comunități, în care peste 10 000 de migranți au contribuit la 55 de proiecte de dezvoltare economică și dezvoltare a serviciilor locale în comunitățile lor de baștină, care au produs un impact pozitiv asupra a peste 300.000 de persoane.

Toate aceste proiecte au fost co-finanțate și co-implementate în parteneriat de autoritățile publice locale și migranți și cu participarea activă a Asociațiilor de Băștinași (AdB). La etapa actuală există deja peste 38 de AdB-uri funcționale în Republica Moldova dezvoltate în cadrul fazei I a PNUD/MiDL și alte 101 intervenții în baza modelului replicat, cu sprijinul Congresul Autorităților Publice Locale (CALM), care folosesc aceeași metodologie și model.

Proiectul PNUD/MiDL își  propune în continuare în faza a doua să susțină crearea și dezvoltarea capacităților AdB care să vină în sprijinul autorităților publice locale (APL) pentru dezvoltarea locală cu participarea migranților din localitate.

Asociațiile de Băștinași, care corespund criteriilor de mai jos, sunt invitate să aplice pentru a beneficia de suport sub forma de asistență tehnică și financiară (finanțare de până la $10 000), în vederea implementării unor proiecte și inițiative mici locale comune, cu un accent sporit pe implicarea diasporei în prioritizarea problemei propuse spre soluționare.

Procesul și termenul de aplicare:

PNUD/MiDL lansează un  apel de propuneri de proiecte pentru selectarea AdB - beneficiare, care vor primi asistență tehnică și financiară (co-finanțare de până la $10 000 în baza formulei 1+1), în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare locală, cu un accent sporit pe implicarea diasporei în prioritizarea problemei propuse spre soluționare și co-finanțare 1+1, unde suma grantului oferit de PNUD AdB va fi echivalentă cu contribuțiile colectate din diasporă, prin mijloace online și offline.

Dosarul de aplicare trebuie transmis în format electronic la următoarea adresă de e-mail: victoria.ivancioglo@undp.org  cu următorul text în titlul mesajului: „ Concurs de Granturi  AdB Accelerator” până la 27 martie 2020, orele 17.00.

Toate detaliile necesare privind procesul de selectare sunt prezentate în Instrucţiunile de aplicare anexate mai jos.

 

 

Контекст

Целью проекта "Миграция и местное развитие» является поддержка развития пострадавших от миграции местных сообществ Республики Молдова путем улучшения местных публичных услуг и стимулирования экономической деятельности, приносящей доход, в том числе путем поощрения экономического участия диаспоры в процессе экономической активизации населенных пунктов на родине.

В ходе осуществления проекта ПРООН "Миграция и местное развитие "(MiDL) в 2015-2018 гг. при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества в 38 населенных пунктах, более 10 000 мигрантов приняло участие в реализации более 50 проектов экономического развития и развития местных услуг в своих родных населенных пунктах, бенефициарами которых стало более 300 000 человек.

Все эти проекты были совместно профинансированы и реализованы в партнерстве между местными органами государственной власти и мигрантами при активном участии ассоциаций земляков (АЗ). На данном этапе в Республике Молдова уже имеется более 38 действующих ассоциаций земляков, созданных на I этапе проекта ПРООН "Миграция и местное развитие". При поддержке Конгресса местных властей Молдовы были выдвинуты инициативы на основе этой модели и с использованием методологии ПРООН создать ещё 101 ассоциацию земляков (уже зарегистрированы или созданы инициативные группы).

Проект ПРООН / "Миграция и местное развитие" -  II этап (2019-2022 гг.) продолжит поддерживать создание и наращивание потенциала ассоциаций земляков в качестве партнеров местных органов власти для устойчивого развития населенных пунктов Молдовы с участием местных жителей, уехавших из родных мест.

Ассоциации земляков, которые соответствуют приведенным ниже критериям, приглашаются подать заявку на получение поддержки в виде технической и финансовой помощи (совместное финансирование до $ 10.000 на основе принципа 1 + 1) для реализации совместных проектов местного развития с участием представителей диаспоры в выявлении наиболее приоритетных проблем, предлагаемых для решения.

Процесс и срок подачи заявки:

Пакет с документами заявки должен быть отправлен в электронном виде на следующий адрес электронной почты: victoria.ivancioglo@undp.org со следующим текстом в заголовке сообщения: "Конкурс грантов для акселератора ассоциаций земляков" до 27 марта 2020 года, 17.00 (по молдавскому времени).

Все детали процесса отбора представлены в прилагаемой инструкции (ниже).

Contacts:
Ms. Victoria Ivancioglo, e-mail: victoria.ivancioglo@undp.org
Ms. Zinaida Adam, e-mail: zinaida.adam@undp.org

Supporting documents:

Apel program de grant Accelerator_Ro
Apel program de grant Accelerator_Ru
Formular de aplicare Accelerator_Ro
Formular de aplicare Accelerator_Ru
Ghid aplicant Accelerator_Ro
Ghid aplicant Accelerator_Ru
Letter of Invitation_Accelerator 2020
Model buget_Accelerator_Ro
Model buget_Accelerator_Ru
Scrisoare-angajament colectare de fonduri_Accelerator_Ro
Scrisoare-angajament colectare de fonduri_Accelerator_Ru
Scrisoare-angajament de participare program grant_Accelerator_Ro
Scrisoare-angajament de participare program grant_Accelerator_Ru
Scrisoare-model sustinere APL_Accelerator_Ro
Scrisoare-model sustinere APL_Accelerator_Ru

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.