Title: EU4MOLDOVA/ Programul de granturi mici pentru GAL.

Reg. no.: EoI20/02062

Launch date: 16 June 2020, 07:09 (GMT+2:00)

Deadline: 14 July 2020, 18:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru copii (UNICEF), prin prezenta anunță un apel în cadrul Programului de granturi mici pentru GAL și invită toate Grupurile de acțiune locală (GAL) eligibile din cele două regiuni-cheie, Ungheni și Cahul, să-și prezinte cererile de participare la subiectul sus-numit.  

Scopul prezentului apel este de a sprijini grupurile de acțiune locală din regiunile-cheie, Ungheni și Cahul, în implementarea proiectelor și inițiativelor de dezvoltare a zonelor rurale și de creare de noi locuri de muncă.   

Schema de granturi pentru anul 2020 prevede oferirea a cel mult 4 granturi cu o sumă maximă de 50 000 EUR fiecare.  

Pentru mai multe detalii, Vă rugăm să accesați mai jos:

  1. Ghidul Aplicantului și criteriile de selecție (engleză/română/rusă); 
  2. Formularul cererii (anexa 1) (engleză/română/rusă);
  3. Formularul bugetului (anexa 2) (engleză/română/rusă). 

În cazul în care aveți nevoie de clarificări suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu Natalia Lipca la următoarea adresă electronică natalia.lipca@undp.org.

Pe 23 iunie 2020 se va organiza o sesiune on-line de Întrebări-Răspunsuri dedicată programului de granturi. Reprezentanții Grupurilor de Acțiune Locală interesate sunt rugați să se înscrie prealabil expediind un mesaj pe adresa electronică: natalia.lipca@undp.org.  

Dosarul trebuie trimis în format electronic la următoarea adresă electronică: natalia.lipca@undp.org nu mai târziu de 14 iulie 2020.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Программа EU4Moldova: Ключевые регионы, финансируемая Европейским союзом и реализуемая Программой развития ООН (ПРООН) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), настоящим объявляет о конкурсе заявок по Программе малых грантов для местных инициативных групп и приглашает все соответствующие критериям приемлемости местные инициативные группы из двух ключевых регионов, Унгены и Кагул, подать свои заявки.

Целью данного конкурса является поддержка местных инициативных групп из ключевых регионов, Унгены и Кагул, в реализации проектов и инициатив по развитию сельских районов и созданию новых рабочих мест.    

Программа предоставления грантов на 2020 год предусматривает выделение до 4 грантов на сумму до 50 тыс. евро каждый.  

Для более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с:

  1. Руководством соискателя и критериями отбора (на английском/румынском/русском языках); 
  2. Формой заявки (Приложение 1) (на английском/румынском/русском языках); 
  3. Бюджетной формой (Приложение 2) (на английском/румынском/русском языках). 

Дополнительную информацию можно получить у контактного лица Программы EU4Moldova: Ключевые регионы: Натальи ЛИПКА, natalia.lipca@undp.org.

После обьявления конкурса Программы малых грантов для местных инициативных групп, для ознакомления с концепцией проекта, критериями подачи и оценки заявок, а также механизмом реализации, 23 июня 2020 года будет организован вебинар для представителей таких групп из Кагула и Унген. Просим заинретесованные стороны заранее записаться на вебинар отправив сообщение на электронный адресс natalia.lipca@undp.org

Заявку с прилогаемыми документами необходимо отправить в электронном формате на электронный адресс natalia.lipca@undp.org не позднее 14 июля 2020 г.

Contacts:
Ms. Natalia Lipca, e-mail: natalia.lipca@undp.org

Supporting documents:

Letter of Invitation (EN)
Letter of Invitation (RO)
Letter of Invitation (RU)
Application Form (EN)
Application Form (RO)
Application Form (RU)
Application Guidelines (EN)
Application Guidelines (RO)
Application Guidelines (RU) revised
Budget Form (EN)
Budget Form (RO)
Budget Form (RU)
Clarifications Qs&As RO
Clarifications Qs&As RU