Title: EU4MD/ Program de asistență financiară nerambursabilă pentru antreprenori.

Reg. no.: EoI22/02457

Launch date: 28 April 2022, 17:03 (GMT+2:00)

Deadline: 06 June 2022, 15:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” lansează Programul de asistență financiară nerambursabilă (non-cash support) pentru reprezentanții sectorului privat din regiunile Cahul si Ungheni, Ediția 2022. Apelul de propuneri de proiecte este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu suportul financiar al Uniunii Europene. 

Scopul Apelului este de a acorda sprijin noilor afaceri, precum și accelerarea companiilor existente din zonele urbane și rurale din regiunile Cahul și Ungheni, în special a celor conduse sau care au un impact pozitiv asupra femeilor, bărbaților și tinerilor și un grad sporit de inovare și digitalizare a afacerii și un impact pozitiv asupra mediului. Va fi lansat un mecanism de sprijin financiar (care presupune achiziționarea de echipamente / bunuri / lucrări / servicii), însoțit de un program de mentorat  pentru a stimula cultura antreprenorială în regiunile cheie Ungheni şi Cahul.

Prin intermediul procedurilor transparente și competitive de evaluare vor fi selectate:

  • 4 entități din ambele regiuni vor beneficia de asistență financiară în mărime de până la 24 000 EURO fiecare, companii existente din mediul rural și urban care vor să-și extindă afacerea;
  • 12 entități din ambele regiuni vor beneficia de o asistență financiară cu o sumă maximă de 14 000 EURO fiecare, companii existente din mediul urban și noi create din mediul rural care vor să lanseze inițiative inovatoare;

Pentru detalii privind contextul lansării apelului, domeniile eligibile de finanțare, condițiile de aplicare, regulile și procedurile de înaintare a propunerilor de proiecte, regăsiți mai jos:

  • Scrisoarea de invitație
  • Ghidul Aplicantului
  • Anexa 1 - Cerere de Aplicare
  • Anexa 2 - Formular de Buget
  • Anexa 3 - Formular de Declarație
  • Anexa 4 - Formular al Planului de Afaceri
  • Întrebări și Răspunsuri

Cererile și setul de documente pentru participare la Program vor fi adresate doar in format electronic. Sunt acceptate doar aplicațiile electronice, adresate la ambele adrese de e-mail(conform instrucțiunilor din Ghidul Aplicantului):

Termenul limită de depunere a dosarelor este 06 iunie 2022, ora 15.00 (GMT+2:00). Dosarele depuse după termenul limită indicat, nu vor fi admise pentru participare în cadrul Concursului de asistență financiară nerambursabilă.

Contacts:
Ms. Lilia Surdu, e-mail: lilia.surdu@undp.org

Supporting documents:

Letter of Invitation EoI22/02457
Anexa 1 - Formular de aplicare
Anexa 2 - Formular Buget
Anexa 3 - Formular Declaratie
Anexa 4 - Formular Plan de Afaceri
Ghidul Aplicantului
Întrebări și răspunsuri
Приложение 1 - Форма Заявки
Приложение 2 - Форма бюджета
Приложение 3 - Форма Декларации об ответственности
Приложение 4 - Форма бизнесс-план
Руководство Заявителя

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.