Title: EoI-22/02507 Apel public de exprimare a interesului privind selectarea asociațiilor de proprietari pentru implementarea măsurilor de modernizare a sistemului de distribuție a agentului termic.

Reg. no.: EoI22/02507

Launch date: 09 August 2022, 18:19 (GMT+3:00)

Deadline: 29 August 2022, 16:30 (GMT+3:00)

Extended deadline: 09 September 2022, 16:30 (GMT+3:00)

Extended deadline: 23 September 2022, 16:30 (GMT+3:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, în calitatea de implementator a proiectului „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană, informează despre lansarea apelului de identificare a potențialilor beneficiari ai măsurilor de modernizare a sistemului de distribuție a agentului termic în blocurile de locuit multietajate racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

Măsurile examinate în vederea implementării vor consta în activități ce țin de reabilitarea sistemului de distribuție pentru încălzire și apă caldă menajeră în 5 blocuri locative din toată țara, și anume:

 • Eliminarea completă a coloanelor verticale ce traversează fiecare apartament;
 • Trecerea de la distribuția pe verticală a agentului termic la cea pe orizontală;
 • Instalarea contorului de energie termică și apă caldă menajeră pentru fiecare apartament;
 • Înlocuirea conductelor vechi cu altele noi, preizolate.

Implementarea măsurilor menționate are un șir de avantaje pentru consumatori:

 • Contorizare individuală a consumurilor de energie termică și apă caldă menajeră, independență față de vecini;
 • Posibilitatea de reglare, flexibilitatea și eficiența utilizării energiei termice indiferent de perioada anului și de sarcina termică necesară;
 • Calitatea energiei termice și a apei calde menajere corespunzătoare confortului necesar și cerințelor actelor normative în vigoare;
 • Excluderea fenomenului de supraîncălzire a clădirilor (în perioadele de tranziție toamnă și primăvară, în perioadele mai calde din timpul sezonului rece);
 • Excluderea surselor de poluare aflate în apropierea clădirii, diminuarea nivelului general de poluare în mediul urban;
 • Semnarea contractului direct cu prestatorul serviciilor de furnizare a Apei Calde Menajere (ACM) și agent termic, fapt care sporește transparența acestor relații.

Asociațiile de locatari interesate să participe la concursul de selectare a potențialilor beneficiari sunt încurajați să depună dosarul de participare care va consta din următoarele materiale:

 1. Scrisoare de intenție (în formă liberă) însoțită de decizia consiliului de administrație de confirmare a intenției și a cotei de contribuție de minim 20%;
 2. Chestionarul completat (Anexa 1 Formular de aplicare);
 3. Extras din registrul de stat al persoanelor juridice;
 4. Raportul financiar pentru anul 2021 (unde va fi reflectată și situația achitărilor).

 

Depunerea aplicației se va face în format electronic pe adresa de e-mail: ion.muntean@undp.org până la data de 29.08.2022, ora 16:30. Dosarele de înscriere primite după termenul limită indicat nu vor fi examinate.

Persoane de contact: Ion Muntean, lider componentă, tel. +37369403204, e-mail: ion.muntean@undp.org

Contacts:
Ms. Silvia Pana-Carp, e-mail: silvia.pana-carp@undp.org

Supporting documents:

Formular de aplicare
Ghid de aplicare
Letter of invitation