Title: AdTrade/2024_Concurs de Granturi : Dezvoltarea Capacităților de Advocacy a Organizațiilor de Suport în Afaceri / Развитие потенциала в области поддержки и Адвокаси Организаций поддержки предпринимательства.

Reg. no.: EoI24/02841

Launch date: 20 March 2024, 17:34 (GMT+2:00)

Deadline: 23 April 2024, 18:59 (GMT+2:00)

Extended deadline: 02 May 2024, 16:30 (GMT+2:00)

Extended deadline: 16 May 2024, 16:30 (GMT+2:00)

Extended deadline: 30 May 2024, 16:30 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Overview: 

După perioada de criză provocată de pandemia globală și contextul regional tensionat din cauza războiului din Ucraina, sectorul întreprinderilor micro, mici și mijlocii (ÎMMM-uri) de pe ambele maluri ale râului Nistru continuă să se confrunte cu provocări semnificative. Acestea includ: o scădere persistentă a cererii pentru produse și servicii, în special în sectoarele cu activitate intensă în comerțul internațional, din cauza reducerii puterii de cumpărare și a incertitudinii economice, accesul limitat la piețele externe, întreruperi în lanțurile de aprovizionare, dependența de sursele de energie, creșterea costurilor energetice și riscuri legate de fiabilitatea aprovizionării.

În contextul actual, majoritatea ÎMMM-urilor încă se mai confruntă cu dificultăți în a-și face cunoscute pozițiile și a-și promova interesele în fața factorilor de decizie. Organizațiile de suport în afaceri și asociațiile de afaceri rămân un element crucial pentru facilitarea dialogului între sectorul public și privat, cu scopul de a întreprinde acțiuni colective menite să abordeze problemele  ÎMMM-urile și să îmbunătățească mediul de afaceri.

Proiectul „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului”, (AdTrade), implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), cu sprijinul financiar al Suediei și al Marii Britanii, continuă să ofere suport esențial pentru asociațiile de afaceri și organizațiile de suport în afaceri (OSA). În acest sens, se lansează o nouă rundă a concursului de granturi cu scopul de a dezvolta capacitățile instituționale ale OSA-urilor pentru a promova interesele sectorului ÎMMM și a contribui la crearea unui mediu de afaceri mai robust pe ambele maluri ale râului Nistru.

O componentă esențială a acestei inițiative reprezintă transferul de cunoștințe și competențe între asociațiile de afaceri și OSA-uri de pe ambele maluri ale râului. Prin stabilirea de parteneriate și colaborări între organizațiile/asociațiile de pe ambele maluri, astfel încât să se facă schimb de cunoștințe și expertiză în ceea ce privește sprijinul pentru dezvoltarea competențelor în domeniul advocacy.

 

I. Scopul și obiectivele Proiectului

Scopul acestui apel de proiect este de a continua susținerea mediului de afaceri de pe ambele maluri cu ajutorul asociațiilor de afaceri și organizațiilor de suport, Prin intermediul unui dialog public-privat consolidat și a parteneriatelor între OSA-uri de pe ambele maluri ale Nistrului ne propunem să îmbunătățim mediul de afaceri și să susținem  dezvoltarea IMM-uri, în special a celor orientate spre export.

Acest apel de proiecte este lansat pentru a identifica până la 4 (patru) inițiative de parteneriat, în valoare de până la 50.000,00 dolari SUA fiecare, elaborate și prezentate de un consorțiu de OSA-uri de pe ambele maluri ale râului Nistru, cu accent pe sporirea eficientei energetice, tehnologice si a productivității muncii și susținerea femeilor antreprenoare. Organizațiile de suport în afaceri (asociații sectoriale de afaceri, uniuni ale producătorilor, patronate, camere de comerț, alte organizații non- guvernamentale și non-profit de suport a afacerilor) de pe ambele maluri ale râului Nistru vor oferi sprijin sectorului privat pentru a face față provocărilor în activitatea antreprenorială și pentru a îmbunătăți mediul de afaceri de pe ambele maluri ale râului Nistru. Prin eforturi comune, organizațiile solicitante vor identifica necesitățile de sprijin pentru sectorul privat, vor consolida dialogul public-privat și vor propune soluții politice fezabile pentru îmbunătățirea climatului de afaceri.

Drept rezultat final se dorește sprijinirea întreprinderilor pe malul stâng al râului Nistru, în special a celor orientate către export, depășirea barierelor de acces, inclusiv cele legate de resursele energetice și limitări de infrastructură, pentru a le permite să-și maximizeze potențialul și să se dezvolte în mod sustenabil, creșterea competitivității, inclusiv prin consolidarea capacităților de gestionare a resurselor energetice, îmbunătățirea eficienței și diversificarea surselor de energie, sporirea eficientei tehnologice si a productivității muncii,  precum și prin promovarea egalității de gen în mediul de afaceri, consolidarea dialogului public-privat, pentru a identifica și implementa soluții de reglementare care să sprijine dezvoltarea mediului de afaceri și să promoveze accesul pe piețele externe pentru întreprinderile locale. Acest lucru ar include consolidarea capacităților OSA-urilor pentru a îmbunătăți planificarea strategică și cunoștințele tehnice ale acestora în ceea ce privește comerțul extern, Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE (ZLSAC/DCFTA) și Acordul de parteneriat strategic, comerț și cooperare semnat între Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Republica Moldova (SPTCA), astfel încât organizațiile de suport a afacerilor să poată oferi argumente solide sectorului public cu privire la îmbunătățirea politicilor și reglementărilor.

În cadrul acestei propuneri de proiect se pune un accent deosebit pe domeniul eficientei energetice, tehnologice și a productivității muncii și pe dezvoltarea și consolidarea asociațiilor de femei antreprenoare de pe ambele maluri, pentru a le reprezenta mai eficient nevoile membrelor lor, inclusiv a femeilor cu dizabilități și pentru a promova egalitatea de gen în mediul de afaceri.

 

II. Perioada și bugetul Proiectului

Perioada de implementare a propunerii de proiect este de până la 18 luni, dar nu mai mică de 10 luni.

Suma maximă pe care solicitanții o pot cere în cadrul propunerilor de proiect nu va depăși 50.000,00 dolari SUA.

Contribuția proprie în cadrul inițiativei pe care urmează să o implementeze reprezintă cel puțin 10% (calculată în baza sumei de grant solicitată). Co-finanțarea din partea aplicanților și partenerilor se acceptă doar sub formă de mijloace bănești.

 

III. Propuneri de Proiect eligibile

Aplicanții dispun de o flexibilitate considerabilă în ceea ce privește identificarea necesităților și priorităților reale ale sectoarelor economiei, și sunt încurajați să vină cu propuneri creative, bine fundamentate. Se recomandă o abordare complexă care să ia în considerare mai multe măsuri. Activitățile posibile de consolidare a capacităților organizaționale de advocacy și prestare de servicii pentru membrii organizațiilor, cu un accent deosebit pe exportatorii de pe ambele maluri ale râului Nistru, ar putea fi cele de mai jos:

 • Efectuarea unei evaluări a impactului crizei regionale asupra activității de afaceri pe ambele maluri ale râului Nistru și cartografierea necesităților sectoriale, cât și formularea de propuneri și recomandări pentru sectorul public în vederea luării deciziilor strategice pentru dezvoltarea sectorului, ținând cont de politicile naționale existente, angajamentele internaționale. Este binevenită o replicare a abordărilor utilizate pentru studiile care deja au fost realizate pe malul drept.
 • Elaborarea produselor de management al cunoștințelor (analize, studii, orientări, manuale, cercetări etc.).
 • Elaborarea de politici noi pentru a susține un anumit sector al economiei, oferind recomandări de politici organelor relevante. Elaborarea documentelor de poziții, propunerilor legislative și normative, etc;
 • Crearea sau consolidarea unor grupuri de lucru comune, orientate spre soluții, formate din reprezentanți de pe ambele maluri ale râului, pentru a discuta problemele sectoriale și a propune soluții comune. Se recomandă foarte mult să se înființeze grupuri de lucru sectoriale comune care să faciliteze comunicarea între sectorul public și privat.
 1. Înființarea unor platforme sectoriale sau publice-private, orientate spre soluții pentru a aborda problemele legate de: tranziția ecologică, inițierea de parteneriate în domeniile economiei circulare și în alte domenii prioritare pentru avansarea tranziției ecologice (de exemplu, sprijin pentru implementarea unor modele noi de afaceri – manuale, reglementări etc., – în sprijinul schemei de responsabilitate extinsă a producătorilor (REP) și al principiilor Environmental, Social, Governance (ESG), dedicate obiectivelor de mediu, sociale și de guvernanță corporativă );
 2. Comerțul extern, DCFTA și SPTCA, în special în ceea ce privește reglementările tehnice și ajustările comerciale;
 3. Integrarea companiilor din stânga Nistrului în lanțurile valorice locale și internaționale etc.;
 4. Promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social;
 5. Îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea ÎMMM-urilor, creșterea oportunităților de export, îmbunătățirea climatului de afaceri;
 6. Facilitarea integrării refugiaților.
 • Activități de dezvoltare a capacităților de advocacy pentru organizațiile solicitante și pentru membrii acesteia.
 • Formarea și recalificarea angajaților, ca parte a strategiei OSA de adaptare la realitățile în schimbare și de sprijinire a strategiei de adaptare proprii (de exemplu, utilizarea soluțiilor digitale în afaceri, însușirea unor modele noi de producție etc.), având ca scop final servicii de advocacy pentru membrii săi.
 • Abordarea inegalităților și a discriminării în bază de gen în ceea ce privește accesarea oportunităților economice, cum ar fi, dar fără a se limita la aplicarea principiului plății egale pentru muncă de valoare egală; accesul la împrumuturi și credite; abrogarea restricțiilor juridice discriminatorii; protecția socială a femeilor care desfășoară activități independente etc.
 • Îmbunătățirea oportunităților economice pentru femei și sporirea participării, cât și asigurarea oportunităților egale de leadership la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața economică și publică. Activități specifice de motivare a femeilor privind lansarea unei afaceri. Se vor promova istoriile de succes ale femeilor în afaceri. Femeile de afaceri de succes de pe ambele maluri ar putea fi implicate în calitate de mentori.

Se recomandă ferm abordările și modalitățile participative și sensibile la dimensiunea de gen, responsabilitatea socială corporativă în stabilirea dialogului și desfășurarea activităților de advocacy.

 

IV. Eligibilitatea Aplicanților

Cererile de finanțare vor fi depuse în conformitate cu următoarele principii:

 • Parteneriate de pe ambele maluri formate din cel puțin două organizații de pe maluri diferite. În cadrul acestui concurs, organizațiile vor putea depune o singură propunere de proiect în calitate de aplicant principal, în același timp având posibilitatea să participe în calitate de co-aplicant în mai multe propuneri de proiecte. Sunt încurajate domeniile tematice care pot fi reproduse pe celălalt mal al Nistrului.
 • Aplicantul principal și co-aplicantul vor fi organizațiile de suport în afaceri (asociații profesionale de profil, asociații sectoriale de afaceri, organizații profesionale de produse, uniuni ale producătorilor, patronate, camere de comerț, alte organizații non- guvernamentale și non-profit de suport în afaceri ) de pe ambele maluri ale râului Nistru.
 • Aplicantul, co-aplicantul trebuie să fie o persoană juridică înregistrată.
 • Aplicantul principal trebuie să dispună de o experiență de cel puțin 2 (doi) ani de activitate în domenii relevante legate de domeniul tematic al proiectului înaintat.
 • Consorțiul organizațiilor ce urmează să aplice au capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea eligibilă proiectului și finanțarea cheltuielilor neeligibile (după caz).

 Criterii non-eligibilitate:

 • Aplicantul principal sau organizația partener au fost găsite responsabile de gestionare incorectă financiară sau profesională gravă, demonstrată prin dovezi recunoscute de PNUD Moldova.
 • Aplicantul principal și/sau organizația parteneră, în trecut, nu și-a respectat obligațiile contractuale care decurg din acordurile anterioare cu organizațiile donatoare.
 • Aplicantul principal și/sau co- aplicantul (co-aplicanții) este o entitate privată.
 • Aplicantul principal și/sau co- aplicantul (co- aplicanții) este o persoană juridică aflată în proprietatea statului sau înființată de autoritățile publice.
 • Perioada de implementare a propunerii de proiect este mai mică de 10 luni sau mai mare de 18 luni.

 

V. Buget

 • Bugetul proiectului, ca parte a formularului de aplicare, trebuie să fie exprimat în dolari SUA.
 • Bugetul trebuie să conțină informații clare cu privire la modalitățile de utilizare a fondurilor și o repartizare detaliată a cheltuielilor, separat pentru fiecare organizație implicată.
 • Bugetul trebuie să fie realist și eficient din punct de vedere al costurilor.
 • Bugetul trebuie să corespundă planului de activitate, așa cum este descris în propunerea de proiect.
 • Toate bunurile și serviciile procurate vor incluse la valoarea fără TVA.
 • Contribuția financiară a fiecărui partener trebuie să fie precizată clar în bugetul proiectului.
 • Cel mult 70% din buget va fi repartizat pentru unul din parteneri din cadrul consorțiului de OSA-uri.

Printre cheltuielile eligibile se numără:

 • Cheltuieli pentru experți, consultanți, traineri și asistență IT.
 • Cheltuieli pentru prestatorii de servicii în vederea furnizării serviciilor atât organizațiilor implementatoare, cât și companiilor beneficiare.
 • Cheltuieli pentru formare.
 • Cheltuieli de transport (închirierea mijloacelor de transport, combustibil, transport pentru participanți etc.).
 • Cheltuieli de marketing și materiale de promovare.
 • Cheltuieli pentru achiziționarea de consumabile și alte materiale necesare pentru proiect.
 • Cheltuieli pentru evenimente (catering, cazare, campanii de informare și sensibilizare, multiplicare, imprimare, interpretare și traducere etc.).
 • Cheltuielile administrative (remunerarea personalului angajat, comunicațiile, chirie și serviciile comunale , servicii poștale și bancare) nu trebuie să depășească 25% din bugetul propus al proiectului și trebuie să fie bine motivate.
 • Cheltuielile de achiziționare a echipamentului trebuie sa fie bine justificate și strict legate de scopul și activitățile proiectului, reprezentând până la 20% din valoarea bugetului total.

 

Cheltuieli care nu sunt eligibile

 • Cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului (inclusiv cheltuielile legate de depunerea proiectului).
 • Amenzi și penalități.
 • Activități deja acoperite financiar de un alt program de finanțare.
 • Sponsorizare individuală pentru participarea la ateliere de lucru, seminare și conferințe.
 • Burse de studii individuale.
 • Acoperirea costurilor actuale ale unei organizații, cu excepția cazului în care acestea sunt în mod clar legate de obiectivele proiectului.
 • Cheltuieli pentru achiziționarea sau producerea de băuturi alcoolice, articole din tutun, muniții, produse de lux și alte bunuri interzise în baza reglementărilor ONU, inclusiv cele legate de organizarea jocurilor de noroc; Pierderi datorate diferenței de curs valutar.

 

VI. Criterii de evaluare a propunerilor de Proiect

Abilitarea economică a femeilor. Se va pune accent pe consolidarea și extinderea rețelelor de femei antreprenoare de pe malul stâng prin cooperare și transfer de experiență și bune practici de pe malul drept și din alte părți. Cel puțin 2 asociații ale femeilor antreprenoare de pe malul stâng vor primi sprijin pentru a desfășura activități de abilitare economică, ceea ce le va dezvolta cunoștințele și competențele de afaceri, și le va consolida potențialul de leadership etc.

Impactul asupra sectorului. Proiectele de succes vor avea un impact sporit asupra sectoarelor prevăzute ale economiei de pe ambele maluri, ceea ce va soluționa problemele esențiale pentru desfășurarea afacerilor în domeniile respective și va avea un impact pozitiv asupra unui număr semnificativ de ÎMMM-uri. Prin intermediul impactului ar trebui să se demonstreze contribuția în ceea ce privește strategiile naționale, regionale și locale. Aplicanții trebuie să descrie modul de implicare a unor părți interesate diferite în activitățile proiectului. De asemenea, aplicanții ar trebui să încerce să ajungă la întreaga societate, inclusiv la organizațiile locale, administrația locală, autoritățile locale și centrale, cât și la mediul academic. Se vor da prioritate proiectelor din domeniul eficientei energetice, tehnologice si a productivității muncii de pe ambele maluri.

Ar trebui să se aplice o abordare privind instaurarea unui climat de încredere, astfel încât activitățile prevăzute în propunerea de proiect să permită afacerilor de pe ambele maluri să coopereze și să beneficieze de interacțiunea de pe ambele maluri, care este sprijinită în domeniile de interes comun. Trebuie să fie asigurată consolidarea încrederii între comunitățile de afaceri de pe ambele maluri prin activități periodice de afaceri pentru afaceri, în cadrul cărora antreprenorii și organizațiile vor beneficia de relații reciproc avantajoase, care reprezintă interesele lor. Rolurile clare ale partenerilor trebuie să fie descrise în propunerea de proiect;

Relevanța proiectului propus se referă la modul în care acesta contribuie la îmbunătățirea capacității instituționale în ceea ce privește dialogul public-privat. Măsurile selectate corespund competenței de bază (statutului) a organizației și capacităților personalului implicat.

Logica de implementare și modalitatea de dezvoltare va fi evaluată în baza corelației dintre activitățile propuse și rezultatele preconizate, dar și în baza fezabilității planului de acțiuni. Riscurile identificate pentru atingerea obiectivelor grantului sunt relevante, iar măsurile de atenuare întreprinse sunt bine definite. Relevanța bugetului proiectului trebuie să fie bine justificată, cu cheltuieli definite clar. La evaluarea cererii de finanțare se va lua în considerare cofinanțarea și contribuțiile partenerilor.

Inovația măsurii propuse ar trebui să explice dacă proiectul va avea efecte de multiplicare sau de răspândire în alte domenii. Aplicanții sunt încurajați ferm să ia în considerare utilizarea abordărilor inovatoare, a soluțiilor digitale și a economiei ecologice, să stabilească platforme și rețele public-private în domeniul economiei circulare și în alte domenii prioritare pentru promovarea tranziției ecologice.

Durabilitatea financiară. Aplicanții trebuie să se asigure că măsurile propuse pentru implementare vor continua să funcționeze eficient și după încheierea proiectului, prezentând un plan de durabilitate. De asemenea, în propunere trebuie să se demonstreze, dacă și în ce măsură acest proiect se bazează sau completează alte inițiative implementate de aplicant sau de alte părți în același domeniu, precum și modalitățile de prevenire a suprapunerii activităților. Pentru a asigura durabilitatea, se va colabora cu asociațiile de afaceri și cu prestatorii de servicii de dezvoltare a afacerilor, pentru a le permite să ofere servicii îmbunătățite, cunoștințe, precum și sprijin de advocacy pentru companiile de pe ambele maluri.

 

Criterii de selectare

Descriere

Scor

Impactul asupra sectorului

Probleme sectoriale clar definite, care vor fi abordate și numărul de recomandări de politici elaborate (40 p.)

40

Abilitarea economică a femeilor

Proiectul este depus de asociații de afaceri ale femeilor, drept partener primar sau secundar (20 p)

Numărul femeilor antreprenoare care și-au dezvoltat cunoștințele și abilitățile de afaceri, consolidat potențialului de liderism, prin activități de abilitare economică și instruire (50 femei -10 p)

30

Măsuri de dezvoltare a încrederii

Intervențiile de proiect oferă oportunități de dezvoltare pentru comunitățile de afaceri de pe ambele maluri. Roluri clare ale partenerilor sunt descrise în propunerea de proiect și buget

30

Relevanța proiectului

Intervențiile proiectului sunt în corespundere cu competența aplicantului conform statutului său (10 p)

30

Personalul proiectului dispune de calificări suficiente și expertiză pentru activitățile proiectului (20 p)

Logica implementării și modalitatea de dezvoltare

Există o modalitate bine-definită pentru implementarea activităților cu o logică clar definită și indicatori de rezultat bine identificați (10 p)

30

Evaluarea riscului și măsurile de atenuare sunt definite (10 p)

Co-finanțarea și contribuțiile partenerului vor conta în evaluarea cererii (10 p)

Caracterul inovativ al măsurii propuse

Activitățile proiectului indică elemente de inovare, soluții digitale, tranziție verde. Propunerea de proiect este unică de felul său și va fi pilotată în acest concurs. Proiectul propus are potențial de multiplicare și extindere

20

Durabilitatea inițiativelor propuse

Este prezentată abordare de durabilitate financiară clar definită

20

Total

200

 

VII. Procedura de aplicare

Organizațiile interesate vor prezenta un pachet de documente, care va include:

 • Formularul de aplicare, semnat de organizațiile partenere (Anexa 1)
 • Bugetul proiectului, semnat de organizațiile partenere (Anexa 2).
 • Copia certificatului de înregistrare pentru fiecare organizație parteneră.
 • Copie a statutului pentru fiecare organizație parteneră.
 • Acordul de parteneriat, semnat de toate organizațiile de sprijinire a afacerilor, în care se stipulează rolul fiecărui partener .
 • CV-urile personalului de bază care va fi implicat în implementarea proiectului. CV-urile experților care urmează să fie contractați și consimțământul scris al acestora privind participarea în cadrul proiectului.

Formularul de aplicare și ghidul aplicantului sunt postate pe site-ul PNUD în Moldova (https://sc.undp.md/viewtenders2/). Aceste documente pot fi obținute și prin transmiterea unei solicitări către Alina Roșca la următoarea adresă de e-mail:alina.rosca@undp.org

Dosarul de aplicare la concurs va fi transmis în format electronic prin e-mail la adresele elena.bugan@undp.org și alina.rosca@undp.org înainte de data limită de 23 aprilie 2024, ora 18:59. Subiectul mesajului: EOI/ Advocacy.

Cererile de aplicare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse. Dosarele incomplete sau cele prezentate după termenul limită stabilit nu vor fi examinate. Cele transmise prin e-mail nu trebuie să depășească 20 MB. Cererile mai mari de 20 MB vor fi împărțite în mai multe mesaje, iar în subiectul fiecărui mesaj, pe lângă „EOI/ Advocacy”, trebuie să se indice „partea x din y”, așa cum s-a menționat mai sus.

Pot fi solicitate clarificări cu privire la aplicare la adresele alina.rosca@undp.org sau elena.bugan@undp.org.

Pentru potențialii aplicanți vor fi organizate două sesiuni de informare:

2 aprilie , ora 09.00 (limba română)

2 aprilie , ora 16.00 (limba rusă)

Link pentru înregistrare https://forms.gle/eikgAYdkgNw3fwNY7

 

VIII. Procedura de selecție

Selecția se va baza pe principiile de merit, transparență, egalitate și utilizare rațională a fondurilor. Evaluarea propunerilor de proiect cuprinde două etape:

Etapa I: Verificarea eligibilității aplicanților și a respectării dosarului de aplicare. Evaluarea relevanței propunerii de proiect depuse, a expertizei disponibile, a parteneriatului dovedit, dar și a relevanței bugetare, cât și a fiabilității privind realizarea. Nu vor fi luate în considerare propunerile de proiect incomplete (inclusiv anexele), precum și propunerile de proiect care nu îndeplinesc criteriile de evaluare.

Etapa II Evaluarea propunerilor de proiect și a exactității bugetare în conformitate cu criteriile de evaluare. Această etapă este realizată de către Comisia de evaluare a proiectului. Proiectele care vor obține cel mai mare punctaj total vor fi recomandate pentru aprobarea finală de către Consiliul de proiect AdTrade.

Anexa 1 – Formular de aplicare

Anexa 2 – Bugetul proiectului

*****

Период после пандемии, в сочетании с региональным кризисом, вызванным войной в Украине, значительно повлиял на сектор малых, микро и средних предприятий (ММСП) на обоих берегах реки Днестр. Основными факторами, влияющими на работу компаний, стали сокращение спроса на продукцию и услуги, особенно в секторах с интенсивной деятельностью в международной торговле из-за снижения покупательной способности и экономической неопределенности, ограниченного доступа к внешним рынкам, сбоев в цепочках поставок, зависимости от источников энергии, роста цен на энергоносители и рисков, связанных с надежностью поставок..

В нынешних условиях большинство ММСП по-прежнему сталкиваются с трудностями при доведении своей позиции до сведения лиц, принимающих решения, и продвижении своих интересов. Организации поддержки бизнеса и бизнес-ассоциации остаются важнейшим элементом содействия диалогу между государственным и частным секторами с целью принятия коллективных мер по решению проблем ММСП и улучшению деловой среды.

Проект «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade), внедряемый ПРООН при финансовой поддержке Швеции и Великобритании, продолжает оказывать поддержку бизнес-ассоциациям и Организациям поддержки бизнеса (ОПБ). В этом контексте запускается новый этап конкурса грантов с целью развития институциональных возможностей ОПБ для продвижения интересов сектора ММСП и содействия созданию более устойчивой бизнес-среды по обе стороны реки Днестр.

Новый грантового конкурса с целью развития институционального потенциала ОГА для продвижения интересов сектора ММСП и содействия созданию более устойчивой бизнес-среды на обоих берегах.

Данная инициатива также опирается на обмен знаниями и навыков путем установления партнерских отношений между бизнес-ассоциациями с обоих берегов в целях развития организации в области адвокаси и продвижении интересов бизнес-сообществ.

I.  Цели и задачи инициативы

Цель данного проекта заключается в продолжении поддержки бизнес-среды с обеих берегов Днестра с помощью бизнес-ассоциаций и ОПБ. Через укрепление общественно-частного диалога и партнерств между ОПБ с обеих берегов мы стремимся улучшить бизнес-среду и поддержать развитие ММСП, особенно тех, которые ориентированы на экспорт.

Этот конкурс проводится с целью выявления до 4 (четырех) партнерских инициатив, на каждую из которых может быть выделено до 50 000,00 долларов США, разработанных и представленных консорциумом ОПБ с двух берегов Днестра с особым вниманием на повышение энергетической, технологической и трудовой продуктивности и поддержку женщин предпринимательниц. Организации по поддержке бизнеса (отраслевые бизнес-ассоциации, союзы производителей, ассоциации работодателей, торговые палаты, другие негосударственные и нечастные организации поддержки бизнеса) с противоположных берегов Днестра будут оказывать поддержку частному сектору для решения проблем в связи с их предпринимательской деятельности и улучшения бизнес-среды на обоих берегах. Совместными усилиями организации-заявители определят потребности и окажут поддержку частному сектору, укрепляют диалог между государственным и частным секторами, формулируют политику для улучшения делового климата на обоих берегах Днестра, и.т.д.

В конечном итоге, вышеупомянутые меры приведут к поддержке предприятий левого берега, особенно компаний, ориентированных на экспорт, преодоление ограничений в доступе, включая те, которые связаны с энергетическими ресурсами и ограничениями инфраструктуры, чтобы позволить им максимально использовать свой потенциал и развиваться устойчиво, повышение конкурентоспособности, в том числе через укрепление управленческих способностей по энергоресурсам, улучшение энергетической эффективности и диверсификацию источников энергии, повышение технологической эффективности и трудовой продуктивности, а также через поощрение гендерного равенства в деловой среде, укрепление общественно-частного диалога для выявления и внедрения регуляторных решений, которые поддержат развитие деловой среды и продвижение доступа на внешние рынки для местных предприятий. Для этого необходимо укрепить потенциал ОПБ для улучшения их стратегического планирования и технического понимания внешней торговли, Углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли c Европейским Союзом (УВЗСТ/DCFTA) и Стратегического партнерства, торговли и сотрудничества с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Республикой Молдова (SPTCA), так чтобы эти организации смогли представить публичному сектору убедительные аргументы в отношении совершенствования политик и регламентации.

В рамках этого проектного предложения особое внимание уделяется области энергетической, технологической и трудовой продуктивности, а также развитию и укреплению ассоциаций предпринимательских женщин с обеих сторон.

II. Сроки и бюджет проектов

Срок реализации проектного предложения составляет до 18 месяцев, но не менее 10 месяцев.

Максимальная сумма, которую могут запросить заявители по представленным проектным предложениям, не должна превышать 50 000 долларов США.

Собственный вклад в проект составляет не менее 10% (рассчитывается на основе запрашиваемой суммы гранта). Со-финансирование со стороны заявителей и партнеров принимается только в виде денежных средств.

III. Допустимые проектные предложения

Заявителям предоставляется значительная гибкость в определении фактических потребностей и приоритетов соответствующего сектора экономики, и им рекомендуется выдвигать творческие, аргументированные предложения. Рекомендуется комплексный подход, принимающий во внимание множества мер. Ниже перечислены возможные мероприятия по укреплению организационного потенциала в области адвокаси и предоставления услуг своим членам с уделением особого внимания экспортерам с обоих берегов Днестра: 

 • Проведение оценки воздействия регионального кризиса на предпринимательскую деятельность на обоих берегах Днестра, составление карты отраслевых потребностей и формулирование предложений и рекомендаций для публичного сектора, с целью принятия стратегических решений для развития отрасли, учитывая существующие национальные стратегии, международные обязательства. Приветствуется перенос подходов, использованных для исследований, уже проведенных на правом берегу.
 • Разработка продуктов, обеспечивающих управление знаниями (анализы, исследования, руководства, пособия и т.д.).
 • Разработка новых политик для поддержки конкретного сектора экономики. Разработка позиционных документов, законодательных и нормативных предложений и т. д.
 • Создание или укрепление ориентированных на решение совместных рабочих групп с представителями обоих берегов для обсуждения отраслевых вопросов и предложения совместных решений. Настоятельно рекомендуется создать совместные отраслевые рабочие группы, которые будут способствовать налаживанию связей между частным и публичными секторами:
 1. Создание отраслевых или совместных платформ для решения проблем, связанных с: переходом к зеленой экономике, установлением партнерских отношений в областях экономики замкнутого цикла, безотходного подхода и других областях, приоритетных для продвижения «зеленого перехода» (например, поддержка внедрения новых бизнес-моделей – руководства, нормативные акты и т.д. – поддержка схемы расширенной ответственности производителя (EPR) и инициатив «Экология, социальная политика и корпоративное управление» (ESG));
 2. Внешняя торговля, соглашения УВЗСТ/DCFTA и SPTCA, в частности, связанные с техническими регламентами и корректировками для торговли;
 3. Интеграция компаний левого берега Днестра в местные и международные производственно-сбытовые цепочки и т.д.
 4. Продвижение и развитие социального предпринимательства;
 5. Улучшение нормативно-правовой базы для развития ММСП, расширение экспортных возможностей, улучшение бизнес-климата;
 6. Содействие интеграции беженцев
 • Мероприятия по развитию потенциала, направленные на создание или укрепление потенциала адвокации для организации-заявителя и её членов.
 • Подготовка/обучение и переподготовка сотрудников, как часть стратегии ОПБ по адаптации к изменяющимся реалиям и поддержке их стратегии адаптации (например, использование цифровых решений для ведения бизнеса, изучение новых моделей производства и т.д.) для достижения конечной цели – предоставления услуг адвокации/услуг по защите интересов своим членам.
 • Устранение гендерного неравенства и дискриминации в доступе к экономическим возможностям, к примеру, включая, но не ограничиваясь обеспечением соблюдения принципа равной оплаты за труд равной ценности; доступ к займам и кредитам; отмена дискриминационных законодательных ограничений; социальная защита самозанятых женщин и т.д.
 • Совершенствование экономических возможностей женщин и расширение участия и обеспечение равных возможностей для лидерства на всех уровнях принятия решений в экономической и общественной жизни. Специальные мероприятия, призванные мотивировать женщин начинать предпринимательскую деятельность. Будут продвигаться истории успеха женщин в предпринимательстве. В качестве наставников могут быть привлечены успешные женщины-предпринимательницы с обоих берегов Днестра.

Настоятельно рекомендуется применять к налаживанию диалога и деятельности по защите интересов (адвокаси) гендерно-ориентированные методы а так же принципы социальной корпоративной отнесенности, подразумевающие широкое участие всех сторон.

 

IV. Критерии приемлемости заявителей

Заявки должны подаваться в соответствии со следующими принципами:

 • Партнерства как минимум двух организаций с разных берегов Днестра. В рамках данного конкурса организации, в качестве основного заявителя, смогут подать только одно проектное предложение, при этом им разрешено участвовать в качестве совместного заявителя в рамках нескольких заявок. Приветствуются тематики, опыт внедрения которых может быть перенят на другом берегу Днестра
 • Основным заявителем и совместным заявителем будут организации поддержки бизнеса (профильные профессиональные ассоциации, отраслевые бизнес-ассоциации, профессиональные организации по производству определённого продукта, союзы производителей, ассоциации работодателей, торговые палаты, другие организации поддержки бизнеса, не являющиеся государственными и деятельность которых не направлена на извлечение прибыли) с обоих берегов Днестра.
 • Основной заявитель, как и со-заявитель должны быть зарегистрированными юридическими лицами.
 • Основной заявитель должен иметь не менее 2 (двух) лет опыта проведения соответствующих мероприятий, связанных с тематической областью заявки.

Критерии неприемлемости

 • Основной заявитель или партнерская организация были признаны ответственными за серьезные профессиональные или финансовые нарушения, что подтверждается такими доказательствами, которые признаются ПРООН в Молдове.
 • Основной заявитель или партнерская организация в прошлом не выполняли контрактные обязательства, вытекающие из предыдущих договоренностей с организациями-донорами.
 • Основным заявителем и / или со-заявителем (со-заявителями) является частное юридическое лицо.
 • Основным заявителем и/или со-заявителем (со-заявителями) является юридическое лицо в государственной собственности или созданное государственными органами
 • Срок реализации проектного предложения составляет менее 10 месяцев или превышает 18 месяцев.

V. Бюджет

 • Бюджет проекта указывается в долларах США.
 • Бюджет должен содержать четкую информацию о способах расходования средств и подробную разбивку расходов по каждой участвующей организации;
 • Бюджет должен быть реалистичным и эффективным с точки зрения затрат.
 • Бюджет должен соответствовать плану деятельности, согласно проектному предложению.
 • Планируемые расходы в бюджете должны быть представлены с учетом НДС 0%.
 • Финансовый вклад каждого партнера должен быть четко указан в бюджете проекта.
 • На одного партнера консорциума ОПБ может приходится не более 70% бюджета.

Приемлемые расходы включают

 • Расходы на экспертов, консультантов, тренеры и ИТ-поддержку.
 • Расходы на поставщиков услуг по предоставлению услуг как внедряющим организациям, так и компаниям-бенефициарам.
 • Расходы на обучение
 • Транспортные расходы (аренда транспорта, бензин, перевозка участников и т.д.).
 • Расходы на маркетинг и рекламные материалы.
 • Расходы на приобретение расходных материалов и прочих материалов, требуемых для проекта.
 • Расходы на мероприятия (питание, размещение в гостиницах, информационные кампании и повышение уровня информированности, копирование, печать, устный и письменные переводы и т.д.).
 • Административные расходы (заработная оплата сотрудникам, связь, аренда офиса и коммунальные услуги, почтовые и банковские услуги) не должны превышать 25% от предлагаемого бюджета проекта и должны быть хорошо обоснованы.
 • Закупка оборудования должна быть хорошо аргументирована и быть связана строго с целью и мероприятиями проекта и составлять не более 20% от бюджета.

Неприемлемые расходы:

 • Расходы, понесенные до подписания контракта (включая расходы, связанные с подачей проекта).
 • Штрафы и пени.
 • Мероприятия, уже финансируемые в рамках другого проекта или программы грантов.
 • Индивидуальное спонсорство для участия в рабочих ателье, семинарах и конференциях.
 • Индивидуальные стипендии на обучение.
 • Покрытие текущих расходов организации, если только это четко не связано с целями проекта.
 • Расходы на приобретение или производство алкогольных напитков, табачных изделий, боеприпасов, предметов роскоши, других товаров, запрещенных в соответствии с правилами ООН, в том числе связанных с организацией азартных игр; потери от обменного курса.

VI.    Критерии ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- Расширение экономических прав и возможностей женщин. Особое внимание будет уделяться укреплению и расширению сетей женщин-предпринимательниц на левом берегу на основе сотрудничества, передачи опыта и передовой практики с правого берега и из других стран. По меньшей мере 2 ассоциации женщин-предпринимательниц с левого берега получат поддержку в проведении мероприятий по расширению экономических возможностей, развитию их знаний и деловых навыков, укреплению лидерского потенциала и т.д.

- Воздействие на сектор. Успешные проекты окажут значительное воздействие на предполагаемые сектора экономики обеих берегов Днестра, решая основные проблемы для ведения бизнеса в соответствующих областях, оказывая положительное влияние на значительное число ММСП. Проект должен внести вклад в национальные, региональные и местные стратегии. Кандидаты должны описать, как они будут привлекать различные заинтересованные стороны к проектной деятельности. Они также должны стремиться охватить более широкое общество, включая низовые организации, местную администрацию, местные и центральные органы власти и научные круги.

 • Следует применять подход укрепления доверия, следя за тем, чтобы мероприятия, предусмотренные в проектном предложении, позволили предприятиям с обоих берегов сотрудничать и извлекать выгоду из такого взаимодействия, пользуясь поддержкой в областях, представляющих взаимный интерес. Укрепление доверия между деловыми кругами обоих берегов должно обеспечиваться посредством регулярного взаимодействия "бизнес для бизнеса" с взаимовыгодными отношениями между предпринимателями и организациями, представляющими их интересы. Роль каждого партнера должна быть четко прописана в проектном предложении;
 • Актуальность предлагаемого проекта связана с тем, как он способствует укреплению институционального потенциала в области диалога между частным и государственным секторами. Выбранные меры соответствуют основным компетенциям (уставу) организации и возможностям привлеченных к проекту сотрудников.
 • Логика реализации проекта и методы разработки оцениваются на основе того, как предлагаемые мероприятия соотносятся с ожидаемыми результатами, а также с осуществимостью плана действий. Выявлены актуальные риски для достижения целей гранта и предложены ясные меры по уменьшению их последствий. Адекватность бюджета проекта должна быть хорошо обоснована четко рассчитанными расходами. При оценке заявки учитываются софинансирование и вклады партнеров.
 • Инновационность предлагаемого проекта должна объяснить, будет ли проект иметь эффект мультиплицирования или распространения в других областях применения. Заявителям настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность использования инновационных подходов, цифровых решений и зеленой экономики, создания государственно-частных платформ и сетей в области безотходной экономики и других областях, в первую очередь выбранных для продвижения зеленого перехода;
 • Финансовая устойчивость. Заявители должны убедить в том, что предлагаемые к реализации меры будут продолжать эффективно работать и после завершения проекта, для чего им необходимо представить план устойчивого развития. В проектном предложении также должно быть указано, основан ли этот проект на других инициативах и в какой степени, либо дополняет другие инициативы, осуществляемые заявителем или другими лицами в той же области, а также способы предотвращения дублирования деятельности. Для обеспечения устойчивости заявитель также работает с ассоциациями бизнеса и поставщиками услуг по развитию бизнеса, помогая им предоставлять услуги повышенного качества, распространять знания, а также отстаивать интересы компаний (адвокаси) на обоих берегах.

 

Критерии отбора

Описание

Результат подсчета

Воздействие на сектор

Четко определены проблемы сектора, которые будут решаться, и количество разработанных рекомендаций в области политики (40 баллов)

40

Расширение экономических прав и возможностей женщин

Проект представляют ассоциации женщин-предпринимателей, в качестве основного или вторичного партнера (20 баллов)

которые развили свои знания и деловые навыки, укрепили лидерский потенциал, посредством мер по расширению экономических прав и возможностей и профессиональной подготовки (50 женщин-10 п.)

30

Укрепление доверия

Проектные мероприятия открывают возможности для развития бизнес-сообществ на обоих берегах. Роль каждого партнера должна быть четко прописана в проектном предложении и в бюджете

30

Актуальность проекта

Проектные мероприятия полностью соответствуют компетенции заявителя согласно его уставу (10 п.)

30

Сотрудники проекта обладают достаточной квалификацией и опытом для осуществления проектной деятельности (20 п.)

Логика реализации и способ развития

Существует четкая методология реализации мероприятий с ясно определенной логикой и показателями результатов (10 баллов)

30

Оценка рисков и меры по их смягчению четко определены (10 баллов)

При оценке заявки будут учитываться совместное финансирование и вклад партнера (10 баллов)

Инновационность предлагаемой меры

Деятельность по проекту содержит элементы инноваций, цифровых технологий, зеленого перехода. Проектное предложение является уникальным в своем роде и будет опробовано в пилотном режиме в рамках этого конкурса. Предлагаемый проект обладает потенциалом к масштабированию или расширению

20

Устойчивость предлагаемых инициатив

Представлен ясный подход к обеспечению финансовой устойчивости

20

Всего

200

VII. Процедура подачи заявок

Заинтересованные организации должны представить пакет документов, включающий в себя:

 • Заявка на финансирование, подписанная организациями-партнеры (Приложение №1),
 • Бюджет проекта, подписанный организациями-партнеры (Приложение №2),
 • Копия свидетельства о регистрации для каждой партнерской организации
 • Копия Устава для каждой партнерской организации
 • Соглашение о партнерстве, подписанное всеми членами консорциума, в котором прописана роль каждого партнера.
 • Резюме ключевых сотрудников и экспертов, которые будут участвовать в реализации проекта и письменное согласие экспертов на участие в проекте.

Форма заявки на финансирование и Руководство для Заявителя размещены на вебсайте ПРООН в Молдове (https://sc.undp.md/viewtenders2/). Эти документы можно запросить, направив запрос Алине Рошка по следующему адресу электронной почты: alina.rosca@undp.org.

Заявка отправляется в электронном формате по электронной почте, по адресу elena.bugan@undp.org и alina.rosca@undp.org, до крайнего срока – 23 апреля 2024 года, 18:59. Тема сообщения: EOI/ Advocacy. 

Заявки, отправленные любым другим способом, отклоняются. Неполные заявки или заявки, поданные после установленного срока, не рассматриваются. Объем заявок, поданных по электронной почте, не должен превышать 20 МБ. Приложения размером более 20 МБ должны быть разделены на несколько сообщений, и в теме каждого сообщения, помимо “EOI/BSO/Advocacy”, как указано выше, необходимо указать "часть x из y".

Разъяснения относительно заявки можно запросить у alina.rosca@undp.org или elena.bugan@undp.org.

Для потенциальных заявителей будут организованы две информационные сессии:

2 апреля, 09.00 (на румынском языке)

2 апреля, 16.00 (на русском языке)

Ссылка для регистрации https://forms.gle/YpszhSo7TTgZxJbw6.

 

VIII. Процедура отбора

Отбор основан на принципах заслуг, прозрачности, равенства и рационального использования средств. Оценка проектных предложений включает в себя два этапа:

Этап I: Проверка права на участие заявителей в конкурсе и поданных пакетов заявок на соответствие требованиям. Неполные проектные предложения (включая приложения) не рассматриваются.

Этап II Оценка проектных предложений и точности бюджета в соответствии с критериями оценки. Этот этап осуществляется Оценочным комитетом. Проекты, набравшие наибольшее общее количество баллов, рекомендуются Совету проекта AdTrade к окончательному утверждению.

Приложение 1 – Форма заявки на финансирование

Приложение 2 – Бюджет проекта

Contacts:
Ms. Alina Rosca, e-mail: alina.rosca@undp.org
Ms. Elena Bugan, e-mail: elena.bugan@undp.org

Supporting documents:

BSO Advocacy Anexa 2 - Buget RO
BSO Advocacy Annex 1 Application form RU
BSO Advocacy Annex 2 Budget RU
BSO Advocacy Ghidul aplicantului RO
BSO Advocacy Guide for Application RU
BSO_Advocacy_Anexa_1-Cererea_de_finantare_RO