<-- Back to Current Competitions list

Title: EU4MD/ Program de asistență financiară nerambursabilă pentru antreprenori.

Reg. no.: EoI21/02288

Launch date: 03 June 2021, 15:16 (GMT+2:00)

Deadline: 15 June 2021, 17:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” lansează Programul de asistență financiară nerambursabilă pentru reprezentanții sectorului privat din regiunile Cahul si Ungheni, Ediția 2021. Apelul de propuneri de proiecte este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu suportul financiar al Uniunii Europene. 

Scopul Apelului este de a acorda sprijin noilor afaceri, precum și accelerarea companiilor existente din zonele urbane și rurale din regiunile Cahul si Ungheni, în special a celor conduse sau care au un impact pozitiv asupra femeilor, bărbaților și tinerilor și un grad sporit de inovare și digitalizare a afacerii și un impact pozitiv asupra mediului. Va fi lansat un mecanism de sprijin financiar (care presupune achiziționarea de echipamente / bunuri / lucrări / servicii), însoțit de un program de mentorat  pentru a stimula cultura antreprenorială în regiunile cheie Ungheni şi Cahul.

Prin intermediul procedurilor transparente și competitive de evaluare vor fi selectate:

Pentru detalii privind contextul lansării apelului, domeniile eligibile de finanțare, condițiile de aplicare, regulile și procedurile de înaintare a propunerilor de proiecte, regasiti mai jos:

Cererile și setul de documente pentru participare la Program vor fi adresate doar in format electronic. Sunt acceptate doar aplicațiile electronice, adresate la ambele adrese de e-mail: lilia.surdu@undp.org si viorica.didilica@undp.org (conform instructiunilor din Ghidul Aplicantului)

Termenul limită de depunere a dosarelor este 15 iunie 2021, ora 17.00. Dosarele depuse după termenul limită indicat, nu vor fi admise pentru participare în cadrul Concursului de asistență financiară nerambursabilă.

Contacts:
Ms. Lilia Surdu, e-mail: lilia.surdu@undp.org

Supporting documents:

Letter of Invitation EoI21/02288
Anexa 1 - Formular de aplicare
Anexa 2 - Formular Buget
Anexa 3 - Formular Declaratie
Anexa 4 - Formular Plan de Afaceri
Ghidul Aplicantului
Intrebari si Raspunsuri
Приложение 1 - Форма Заявки
Приложение 2 - Форма бюджета
Приложение 3 - Форма Декларации об ответственности
Приложение 4 - Форма бизнесс-план
Руководство Заявителя

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.