<-- Back to Current Competitions list

Title: EU4MD/ Apel de propuneri de proiecte - Suport organizațiilor necomerciale din regiunile-cheie Cahul și Ungheni în soluționarea celor mai critice probleme privind accesul grupurilor vulnerabile la serviciile publice.

Reg. no.: EoI21/02305

Launch date: 30 June 2021, 15:20 (GMT+2:00)

Deadline: 30 July 2021, 17:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 06 August 2021, 17:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 20 August 2021, 17:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru copii (UNICEF), prin prezenta lansează Apelul de propuneri de proiecte ce vizează sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile și a asociațiilor obștești locale în promovarea și creșterea accesibilități grupurilor vulnerabile la serviciile publice prestate la nivel local în cele două regiuni-cheie: Cahul și Ungheni.

Scopul Apelului este acordarea de suport organizațiilor necomerciale din regiunile-cheie Cahul și Ungheni în soluționarea celor mai importante probleme privind accesul grupurilor vulnerabile la serviciile publice.

În cadrul acestui Apel de propuneri de proiecte, Programul va susține proiectele, care contribuie la îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la serviciile publice existente, noi sau îmbunătățite.

Bugetul total al Apelului de propuneri de proiecte este de 80.000 EUR.

În cadrul acestui Apel vor fi selectate cel puțin patru (4) propuneri de proiecte pentru finanțare. Suma maximă solicitată per proiect nu va depăși 20.000 EUR.

Pentru mai multe detalii, Vă rugăm să accesați mai jos:

  1. Ghidul Aplicantului (română); 
  2. Anexa A: Cererea de finanțare (română);

  3. Anexa B: Planul de activități (română);

  4. Anexa C: Bugetul proiectului (română);

  5. Anexa D: Declarația de angajament (română);

  6. Anexa E: Acord de parteneriat - Model (română);

  7. Anexa F: Grila de evaluare administrativă și a eligibilității (română).

O sesiune de informare va fi organizată pentru reprezentanții ONG și potențialii parteneri din raioanele Cahul și Ungheni la data de 07/07/2021, ora 14:00 (prin intermediul platformei ZOOM). Organizațiile cointeresate să participe la activități de informare sunt invitate să confirme participarea la sesiunea de informare la următoarea adresă: natalia.lipca@undp.org ,până la data de 07/07/2021.

Aplicațiile se vor transmite în format electronic, la următoarele adrese de email: natalia.lipca@undp.org și viorica.didilica@undp.org

Data limită de transmitere a aplicației este 30/07/2021, ora 17:00

Aplicațiile transmise după termenul limită de depunere nu vor fi acceptate spre evaluare.

Întrebările legate de acest Apel de proiecte pot fi adresate prin e-mail, cu cel puțin 7 zile înaintea datei limită de depunere a aplicației, către:

 

Supporting documents:

Letter of Invitation EoI21/02305
Anexa A - Formular de aplicare
Anexa B - Planul de activitati
Anexa C - Bugetul proiectului
Anexa D - Declaratie de angajament
Anexa E - Acord de parteneriat
Anexa F - Grila de evaluare
Ghidul Aplicantului

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.