<-- Back to Current Competitions list

Title: EU-CBM: Competition for the Provision of Business Support for Young Entrepreneurs on Both Banks of the Nistru River.

Reg. no.: EoI22/02419

Launch date: 21 January 2022, 10:54 (GMT+2:00)

Deadline: 10 February 2022, 17:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 18 February 2022, 17:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

EU-CBM V/Concurs de selectare a beneficiarilor in cadrul Programului de sustinere a tinerilor antreprenori de pe ambele maluri ale râului Nistru

Programul UE „Măsuri de promovare a încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat de PNUD (EU-CBM 5), anunță derularea concursului de selectare a 12 propuneri de proiect, pentru a primi asistenta in crearea sau dezvoltarea propriei afaceri, parte a proiectului de suport in afaceri pentru tinerii antreprenori de pe malul stâng al Nistrului și zona de securitate „Mentorat in afaceri  - start pentru tineri!”, administrat de Camera de Comert si Industrie Tiraspol în parteneriat cu AXA Management Consulting, pe malul drept.

Tinerii cu vârsta cuprinsa între 18 și 35 de ani, începători sau antreprenori de pe malul stâng, sunt invitați să participe cu idei afaceri inovatoare adaptate nevoilor actuale ale pieței.

Asistenta de până la 15.000 de euro va fi direcționat către dezvoltarea de noi afaceri (start-up-uri), precum și către sustinerea companiilor existente prin investiții în achzitionarea de noi echipamente, tehnologii de producție, software și servicii.

Propunerile de proiecte pot fi depuse în perioada 21 ianuarie 2022 – 18 februarie 2022. Cererile vor fi acceptate cel târziu la termenul specificat, ora 17.00. Cererile vor fi trimise la următoarele adrese de e-mail: office.project.tpp@gmail.com, websites@axa.md și elena.cabac@undp.org în format electronic. Dosarele incomplete sau scrise de mână, inclusiv atașamentele, nu vor fi considerate eligibile.

Formularul de candidatură, condițiile de participare la concurs, precum și criteriile pentru evaluarea propunerilor de proiect sunt disponibile în Ghidul solicitantului din anexe.

Sesiunile de informare și ghidare în completarea formularului vor fi organizate în zilele de 26 ianuarie 2022 și 2 februarie 2022 (RU), precum și pe ianuarie 24 și 31 ianuarie 2022 (RO), la care vor fi furnizate informații detaliate despre condițiile de participare la proiect și depunerea unui plan de afaceri. Pentru inregistrare, va rugam sa accesati formularele:

tinyurl.com/ytrp7d43 (RU)

https://tinyurl.com/36mdhcuw (RO)

Proiectul „Suport in afaceri pentru tinerii antreprenori de pe malul stâng al Nistrului și zona de secuirtate” (Mentorat in afaceri 3 - start pentru tineret!) se derulează în cadrul Programului Uniunii Europene „Măsuri de promovare a încrederii”, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova.

 

Actualizare! Sunt acum eligibile si solicitările din raioanele situate de-a lungul râului Nistru, (Soroca, Florești, Șoldănești, Rezina, Orhei, Criuleni, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă)

EU-CBMV/Конкурс по отбору бенефициаров в рамках Программы поддержки молодых предпринимателей на обойх берегах Днестра

Программа ЕС «Меры по укреплению доверия», финансируемая Европейским союзом, внедряемая ПРООН (EU-CBM 5), объявляет о конкурсе по отбору 12и бизнес-планов (по 6 грантов на каждый берег), с целью получения безвозмездного финансирования на создание или развитие собственного бизнеса, в рамках проекта оказания деловой поддержки молодым предпринимателям на левом берегу Днестра и зоны безопасности “Бизнес-наставничество – старт для молодёжи!”, администрированый Торгово Промышлной Палтой Тирасполь в партнёрстве с AXA Management Consulting на правом берегу.

К участию приглашаются молодые люди – начинающие или действующие бизнесмены левобережья в возрасте от 18 до 35 лет, с инновационными и адаптированными к текущим потребностям рынка идеями.

Финансовая подержка в размере до 15 000 евро будет направлена для развития новых бизнесов (стартапов) на обойх берегах, а также для поддержки существующих компаний через инвестиции в новые производственные технологии, программное обеспечение и услуги.

Проектные предложения могут быть представлены в период с 21 января по 18 февраля 2022 года. Заявки будут приниматься не позднее указанного срока, 17.00. Заявки будут отправлены на следующие электронные адреса: office.project.tpp@gmail.com, websites@axa.md и elena.cabac@undp.org в электронном виде. Неполные или написанные от руки заявки, включая приложения, не будут считаться соответствующими критериям отбора.

Формуляр заявки, условия участия в конкурсе, а также критерии оценки проектных предложений доступны в ниже прилагаемом руководстве для заявителей.

Информационые сессии и рекомендации по заполнению формы будут организованы 26го января и 2го февраля 2022 года, для левого берега, а также 24го и 1го января 2022 для участников с правого берега (зона безопасности), на которых будет представлена подробная информация об условиях участия в проекте и подаче бизнес-плана. Регистрироватся можете по ссылкам:

tinyurl.com/ytrp7d43 (RU)

https://tinyurl.com/36mdhcuw (RO)

Проект «Оказание деловой поддержки молодым предпринимателям на левом берегу Днестра» (Бизнес-наставничество 3 – старт для молодёжи!) осуществляется в рамках Программы Европейского Союза «Меры по укреплению доверия между берегами Днестра»,  внедряемой Программой Развития ООН в Молдове.

 

Обновление! Заявки принимаются и из районов вдоль реки Днестр (Сороки, Флорешты, Шолданешты, Резина, Оргеев, Криулень, Анений Ной, Каушаны, Штефан Водэ)

 

Supporting documents:

!Letter of Invitation
Ghidul aplicantului
Metodologia elaborare plan afaceri
Model Plan de afaceri
Методика разработки Бизнес-плана
Модель Бизнес-плана
Руководство для заявителей

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.