<-- Back to Current Competitions list

Title: EU4MOLDOVA/ Programul de granturi mici pentru GAL.

Reg. no.: EoI22/02433

Launch date: 23 February 2022, 14:34 (GMT+2:00)

Deadline: 31 March 2022, 16:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 29 April 2022, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru copii (UNICEF), prin prezenta anunță un apel în cadrul Programului de granturi mici pentru GAL și invită toate Grupurile de acțiune locală (GAL) eligibile din cele două regiuni-cheie, Ungheni și Cahul, să-și prezinte cererile de participare la subiectul sus-numit.  

Scopul prezentului apel este de a sprijini grupurile de acțiune locală din regiunile-cheie, Ungheni și Cahul, în implementarea proiectelor și inițiativelor de dezvoltare a zonelor rurale și de creare de noi locuri de muncă.   

Schema de granturi pentru anul 2022 prevede oferirea a cel mult 2 granturi cu o sumă maximă de 50 000 EUR fiecare.  

Pentru mai multe detalii, Vă rugăm să accesați mai jos:

  1. Ghidul Aplicantului și criteriile de selecție (română); 
  2. Formularul cererii (anexa A) (română);
  3. Formularul Planul de activități (anexa B) (română). 
  4. Formularul bugetului (anexa C) (română). 

 

În cazul în care aveți nevoie de clarificări suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu Natalia Lipca la următoarea adresă electronică natalia.lipca@undp.org.

Dosarul trebuie trimis în format electronic la următoarea adresă electronică: natalia.lipca@undp.org nu mai târziu de 29 aprilie 2022, 16:0031 martie 2022, 16:00.

 

ACTUALIZARE la data de 9 martie 2022: PNUD Moldova publică Ghidul Aplicantului ajustat la data de 9 martie 2022 și extinde data limită de depunere a dosarelor până la data de 29 aprilie 2022, 16:00.

Contacts:
Ms. Natalia Lipca, e-mail: natalia.lipca@undp.org

Supporting documents:

Letter of Invitation
Anexa A. Cererea de finantare
Anexa B. Planul de activitati
Anexa C. Buget
Ghidul Solicitantului ajustat la data de 9 martie 2022 - Vă rugăm SĂ UTILIZAȚI acest document.
Scrisoarea de Invitatie_RO

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.