Title: Selectarea beneficiarilor in cadrul Programului de sustinere a micului business/Отбор бенефициаров в рамках Программы поддержки малого бизнеса/Selection of the beneficiaries of the Support to Small Business Programme .

Reg. no.: EoI20/02059

Launch date: 11 June 2020, 15:51 (GMT+2:00)

Deadline: 15 July 2020, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Proiectul „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), finanțat de Suedia și implementat de PNUD Moldova, va oferi asistență pentru crearea sau dezvoltarea micului business pe ambele maluri ale Nistrului. Asistența va fi oferită prin intermediul Agenției de Inovații și Dezvoltare și European Business Association. Douazeci de antreprenori începători/cu experiență pot obține în acest scop suport pentru procurarea de bunuri și servicii în valoare de până la 15.000 dolari SUA per propunere selectată.

Antreprenorii selectați vor mai beneficia de îndrumare și consiliere individuală în afaceri pe parcursul a doi ani, precum și de seminare tematice gratuite. Asistența oferită va ajuta întreprinzătorii de pe ambele maluri ale Nistrului să gestioneze mai eficient noile provocările și să depășească criza provocată de pandemia COVID-19.

Solicitanții eligibili sunt antreprenorii din regiunea transnistreană și Zona de securitate, debutanți în afaceri sau cu experiență, cu idei inovatoare și adaptate necesităților curente ale pieței. Prioritate vor avea femeile antreprenoare și întreprinzătorii care vor angaja persoane social vulnerabile.

Propunerile de proiect pentru obținerea finanțării pot fi depuse în perioada 10 iunie – 15 iulie, 2020. Propunerile vor fi acceptate doar înainte de termenul limită. Aplicațiile vor fi trimise la următoarele adrese de e-mail info@innovation.md  și cornelia.panico@undp.org  în format electronic și în format pdf. Propunerile incomplete sau cele scrise de mână, inclusiv anexele, nu vor fi considerate eligibile.

Formularele de aplicare, condițiile de participare la concurs, precum și criteriile de evaluare a propunerilor de proiect sunt disponibile mai jos.

Pentru mai multe detalii cu privire la concurs, antreprenorii din zona de securitate îl pot contacta pe Stelian Andronachi, prin e-mail la adresa stelian.andronachi@gmail.com sau la numărul de telefon 069 500 457.

 Antreprenorii din stânga Nistrului o pot contacta pe Zinaida Emilianova, prin e-mail la adresa info@innovation.md sau la numărul de telefon +(373)77879179.

În perioada 30 iunie - 3 iulie, proiectul PNUD „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), cu sprijinul financiar al Suediei, a organizat în regim online câteva sesiuni de informare și instruire în contextul concursului de finanțare a propunerilor de proiect pentru lansarea/dezvoltarea afacerilor pe ambele maluri ale Nistrului.

Toate sesiunile online au fost înregistrate, astfel încât toți cei care n-au reușit să participe la evenimente le pot viziona accesând link-urile de mai jos. Subiectele abordate în cadrul sesiunilor au fost structurate în așa fel încât să ajute participanții în procesul de elaborare a planului de afaceri și de implementare a activităților antreprenoriale. 

Sesiunea de informare cu privire la condițiile și modul de desfășurare a concursului, în limbile română și rusă:

https://www.youtube.com/watch?v=5M6U737VWjI https://www.youtube.com/playlist?list=PL7C7hZbCRyHvbsg6G286XUCN_Ber9SjWk

Sesiunea de instruire din 1 iulie :

https://www.youtube.com/watch?v=h119WO22JpE

https://www.youtube.com/watch?v=R_KFnIIycxI

Subiectele discutate:

  • Alegerea formei juridice pentru activitatea antreprenorială
  • Cadrul de reglementare și formularele de raportare în implementarea activităților antreprenoriale.

Sesiunea de instruire din 2 iulie: https://www.youtube.com/watch?v=-n2t0B_m3lA

Subiectele discutate:

  • Plan de marketing
  • Vânzări

Sesiunea de instruire din 3 iulie: https://www.youtube.com/watch?v=v9qEPiiaerM

Subiectele discutate:

  • Planificarea financiară
  • Egalitatea de gen și drepturile omului în ocuparea forței de muncă. Beneficiile angajării femeilor și a grupurilor vulnerabile.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проект «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade), финансируемый Швеции и осуществляемый ПРООН в Молдове окажет поддержку в создании или развитии малого бизнеса на обоих берегах Днестра. Поддержка будет оказываться Агентством инноваций и развития и European Business Association.

Двадцать начинающих и опытных предпринимателей могут получить для этой цели помощь для закупки товаров и услуг в размере до 15 000 долларов США за прошедшее отбор предложение. Предприниматели также будут получать индивидуальное наставничество и консультации в бизнесе в течение двух лет, и у них будет вoзможность посещать бесплатные тематические семинары. Оказанная помощь поможет предпринимателям с обоих берегов Днестра эффективнее справляться с новыми вызовами и преодолеть кризис, вызванный пандемией COVID-19.

В конкурсе могут участвовать предприниматели из Приднестровского региона и зоны безопасности, начинающие или опытные бизнесмены, с инновационными идеями и адаптированными к текущим потребностям рынка. Приоритетом будут женщины-предпринимательницы и предприниматели, принимающие на работу социально уязвимых людей.

Проектные предложения могут быть представлены в период с 10 июня по 15 июля 2020 года. Заявки будут приниматься не позднее указанного срока. Заявки будут отправлены на следующие электронные адреса: info@innovation.md  и cornelia.panico@undp.org  в электронном виде и в формате pdf. Неполные или написанные от руки заявки, включая приложения, не будут считаться соответствующими критериям отбора.

Формуляр заявки, условия участия в конкурсе, а также критерии оценки проектных предложений доступны ниже.

22/06/2020: List of Eligible locations is now published.

Contacts:
Ms. Cornelia Panico, e-mail: cornelia.panico@undp.org

Supporting documents:

Ghidul aplicantului (Romana)
Руководство заявителя (Русский)
Anexa 1_Formular de aplicare (Romana)
Anexa 2_Plan de afaceri_Buget
Lista_comunitatilor_eligibile
Прилoжение 2 Бизнес план_Бюджет (Русский)
Приложение 1_Формуляр заявки (Русский)

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.