Title: EU4MD/ Program de asistență financiară nerambursabilă pentru antreprenoriat social.

Reg. no.: EoI22/02543

Launch date: 12 October 2022, 12:04 (GMT+2:00)

Deadline: 07 November 2022, 17:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” lansează Programul de asistență financiară nerambursabilă pentru sprijinirea inițiativelor în promovarea antreprenoriatului social din regiunile Cahul si Ungheni, Ediția 2022. Apelul de propuneri de proiecte este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu suportul financiar al Uniunii Europene. 

Scopul Programului de asistență financiară pentru sprijinirea inițiativelor în promovarea antreprenoriatului social în regiunile cheie Cahul și Ungheni este de a promova și sprijini spiritul antreprenorial în rândul populației urbane şi rurale, în special în rândul femeilor, bărbaților și tinerilor prin susținerea implementării ideilor inovative și creării noilor locuri de muncă, cu un grad sporit de inovare și digitalizare a afacerii și un impact pozitiv asupra mediului. Va fi implementat un mecanism de sprijin financiar (care presupune achiziționarea de echipamente / bunuri / lucrări / servicii), însoțit de un program de mentorat pentru a stimula cultura antreprenorială în regiunile cheie Ungheni şi Cahul.

Prin intermediul procedurilor transparente și competitive de evaluare vor fi selectate:

  • 4 proiecte de antreprenoriat social din ambele regiuni care vor beneficia de o asistență financiară sub formă de echipamente/bunuri/lucrări/servicii, în valoare maximă de 20 000 EURO pentru fiecare.

Pentru detalii privind contextul lansării apelului, domeniile eligibile de finanțare, condițiile de aplicare, regulile și procedurile de înaintare a propunerilor de proiecte, regăsiți mai jos:

  • Scrisoarea de invitație
  • Ghidul Aplicantului
  • Anexa 1 - Cerere de Aplicare
  • Anexa 2.1 - Formular al Planului de Afaceri
  • Anexa 2.2 - Formular de Buget (în format Excel)
  • Anexa 3 - Formular de Declarație

Cererile și setul de documente pentru participare la Program vor fi adresate doar in format electronic. Sunt acceptate doar aplicațiile electronice, adresate la ambele adrese de e-mail: lilia.surdu@undp.org și viorica.didilica@undp.org

Termenul limită de depunere a dosarelor este 07 noiembrie 2022, ora 17.00 (GMT+2:00). Dosarele depuse după termenul limită indicat, nu vor fi admise pentru participare în cadrul Concursului de asistență financiară nerambursabilă.

Contacts:
Ms. Lilia Surdu, e-mail: lilia.surdu@undp.org

Supporting documents:

Letter of Invitation EoI22/2543
Anexa 1 Cerere de aplicare la Program
Anexa 2.1 Model Plan de Afaceri Antreprenoriat Social
Anexa 2.2 Model Plan Financiar
Anexa 3 Declarație pe propria răspundere
Ghidul Aplicantului

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.