Title: EU4MD/ Apel la propuneri de proiecte pentru clustere din cadrul Programului EU4MOLDOVA: Regiuni-cheie.

Reg. no.: EoI23/02607

Launch date: 26 January 2023, 18:12 (GMT+2:00)

Deadline: 17 March 2023, 17:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 24 March 2023, 17:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru copii (UNICEF), prin prezenta, anunță apel de proiecte de asistență financiară nerambursabilă pentru clustere și invită toate instituțiile / entitățile eligibile din cele două Regiuni-cheie, Ungheni și Cahul, să-și prezinte cererile de participare la subiectul sus-numit.

Prezentul apel include următoarele documente: 

  1. Scrisoare de invitație;
  2. Anexa 1 – Cerere de aplicare;
  3. Anexa 2 – Formular Buget;
  4. Anexa 3 – Formular Declarație lipsa datorii;
  5. Anexa 4 – Plan de afaceri;
  6. Ghidul Aplicantului în cadrul Apelului de proiecte de asistență financiară nerambursabilă destinat susținerii Clusterelor

Adresa electronică pentru depunerea dosarelor:

simion.berzoi@undp.org

Termenul limită de depunere a dosarelor (cererea de aplicare și setul de documente) este 17 Martie 2023, ora 17:00 (ora Republicii Moldova). Dosarele depuse după termenul limită indicat, nu vor fi admise pentru participare în cadrul Programului de asistență financiară nerambursabilă.

Contacts:
Mr. Simion Berzoi, e-mail: simion.berzoi@undp.org

Supporting documents:

Letter of Invitation EoI23/02607
Scrisoarea de Invitatie EoI23/02607
Anexa 1 - Cerere de aplicare
Anexa 2 - Formular Buget
Anexa 3 - Formular Declaratie
Anexa 4 - Formular Plan de Afaceri
Ghidul Aplicantului