Title: AdTrade/2024_Programul De Susținere A Întreprinderilor Micro, Mici Și Mijlocii / AdTrade/2024_Программа Поддержки микро, малых и средних предприятий.

Reg. no.: EoI24/02823

Launch date: 27 February 2024, 17:15 (GMT+2:00)

Deadline: 26 March 2024, 23:59 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Overview:

Proiectul PNUD/AdTrade ajută întreprinderile micro, mici și mijlocii (IMMM) în dezvoltarea și creșterea potențialului de export.

Scopul proiectului este de a stimula dezvoltarea și extinderea întreprinderilor mici și mijlocii, crearea de noi întreprinderi și creșterea potențialului celor existente.

Pe ambele maluri ale Nistrului există numeroase probleme actuale cu care se confruntă IMM în ultimii ani: multiplele crize ce generează restricții privind livrările materiei prime și logistica vamală, dificultățile legate de eficiența energetică a întreprinderilor, care agravează situația deja dificilă a sectorului IMMM.

Deși IMMM-urile au potențial de creștere și pot lansa produse / servicii noi, cu avantaje competitive semnificative, inclusiv pentru piețele Uniunii Europene, impactul lor asupra economiei este încă mic sau chiar nesemnificativ în cazul malului stâng. Întreprinderile din sectoarele: IT, agricultură, industria alimentară, turism, industria ușoară, companii care promovează surse alternative de energie; demonstrează capacitatea de a genera valoare adăugată mare, creând locuri permanente de muncă, dezvoltând sinergii cu sectoare conexe.

Implementarea tehnologiilor și soluțiilor energetice eficiente, modernizarea și inovarea echipamentelor, dezvoltarea în afaceri și parteneriatele pot permite afacerilor să reducă costurile de consum energetic, să-și crească competitivitatea produselor/serviciilor, să desfășoare activități economice, dar și să reducă impactul negativ asupra mediului înconjurător.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul PNUD/AdTrade intenționează să susțină persoanele fizice care doresc să deschidă o afacere, o întreprindere micro, mică sau mijlocie. Ajutorul va constitui până la 15.000 de dolari SUA per companie pe ambele maluri ale Nistrului.

DESPRE PROGRAM

Programul de susținere a IMMM-urilor, administrat de Agenția de Inovații și Dezvoltare în cadrul  proiectului PNUD „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), cu susținerea financiară a Suediei și Marii Britanii, este concentrat pe dezvoltarea companiilor și start-up-urilor promițătoare, în special a celor conduse de femei sau care au un impact pozitiv asupra grupurilor vulnerabile, inclusiv femei sau migranți întorși (pe malul drept sau stâng al Nistrului).

În cadrul acestui concurs, vor fi selectate 10 idei de afaceri (proiecte) de pe ambele maluri ale Nistrului. Vor fi selectate 10 proiecte spre finanțare a persoanelor fizice ce intenționează să-și deschidă o afacere. Proiectele selectate vor primi un sprijin de până la 15.000 dolari  fiecare, sub formă de procurări de bunuri (utilaje, instrumente, echipamente de producție etc.), creare de produse IT și, în plus, pot fi incluse și servicii care să ajute la dezvoltarea afacerii (marketing, branding, ambalare etc.). Bugetul total alocat pentru cele 10 proiecte este de 150.000 dolari. De asemenea, timp de 15 luni, beneficiarii vor avea acces la cursuri de formare gratuite și la servicii de mentorat oferite de specialiști practicanți din diferite sectoare, precum și de angajați ai companiilor locale cu rezultate de succes de pe ambele maluri ale Nistrului. Se așteaptă ca fiecare dintre cele 10 de întreprinderi nou-deschise beneficiare să creeze cel puțin câte un loc de muncă permanent, în special pentru persoanele care reprezintă grupurile vulnerabile, femei, refugiați/refugiate și migranți/migrante care s-au întors recent în țară.

Se va acorda prioritate afacerilor care reușesc să demonstreze viabilitatea, durabilitatea, inovația și potențialul de export. Inovațiile sunt încurajate atât în procesele de management, cât și în producție, fiind important să servească la creșterea competitivității produselor/serviciilor oferite.

Una din condițiile obligatorii este cofinanțarea a cel puțin 20% din cheltuielile pentru echipamente/servicii pentru dezvoltarea afacerii-proiectului. Această contribuție trebuie acoperită din alte surse decât cele oferite de proiectul AdTrade.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

În competiție vor fi admise ideile de proiect care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • Persoanele fizice care intenționează să-și deschidă propria afacere;
 • Cererile pot fi depuse doar de acele persoane fizice care se obligă să înregistreze o întreprindere micro, mică sau mijlocie sau o altă formă de organizare juridică a activității antreprenoriale în termen de 30 de zile de la anunțarea rezultatelor concursului. Finanțarea va fi oferită doar după înregistrarea companiei, adică pe numele persoanei juridice;
 • Proiectele de afaceri care presupun o contribuție de cel puțin 20% din suma solicitată în cererea de finanțare. Toate sursele de finanțare trebuie să fie clar specificate în formularul de cerere. Contribuția trebuie să fie furnizată în echivalent monetar;
 • Va fi create cel puțin un loc de muncă permanent, iar prioritatea va fi acordată persoanelor din grupurile vulnerabile, în special femeilor, refugiați/refugiate și migranți/migrante care s-au întors recent în țară;
 • În concurs pot participa viitoare întreprinderi de pe ambele maluri ale Nistrului, în cazul cererilor de pe malul drept, prioritatea va fi acordată solicitanților din zona de Securitate;
 • Prioritate va fi acordată propunerilor care se orientează spre export, întreprinderea care promovează eficientizarea energetică a întreprinderii și au un consum redus de energie.

 

Cheltuieli neeligibile:

 • Procurarea de puieți, animale, semințe, autovehicule inclusiv motociclete (excepție fiind tehnica agricolă), produse farmaceutice, echipament medical, orice echipament procurat fără aprobarea prealabilă a proiectului AdTrade;
 • Cheltuieli pentru ceremonii, petreceri, sărbători și achiziționarea sau producția de băuturi alcoolice, produse din tutun, arme, bunuri de lux, alte bunuri interzise de Regulile ONU, inclusiv cele legate de organizarea jocurilor de noroc;
 • Cheltuieli pentru achiziții sau activități care au fost acoperite anterior din alte surse;
 • Cheltuieli pentru servicii financiare, cum ar fi dobânzile la credite, rambursarea datoriilor de credit și împrumuturi;
 • Cheltuieli pentru impozite și amenzi: astfel de cheltuieli nu pot fi incluse în bugetul proiectului;
 • Achiziții sau evenimente care nu sunt necesare pentru realizarea scopurilor Programului;
 • Obligațiuni și/sau datorii, amenzi și penalități aplicate beneficiarului.

Notă: Fiecare antreprenor/antreprenoare, va putea beneficia de o  singură finanțare pentru un singur proiect de afaceri, chiar dacă din partea aceleiași persoane fizice vor fi depuse mai multe aplicații.

 

CRITERII DE EVALUARE

Aplicațiile vor fi evaluate conform următoarelor criteriilor enumerate mai jos:

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

Calitatea/ competitivitatea și durabilitatea planului de afaceri propus. Potențialul de competitivitate al modelului de afaceri și al nișei de afaceri propuse, sustenabilitatea economică a propunerii de afaceri, abordarea pentru creșterea productivității muncii, potențialul pentru viitorul creșterii și crearea de noi locuri de muncă.

40

Potențialul de export al afacerii. Cererile din partea companiilor orientate spre export vor avea un avantaj puternic.

20

Ideile inovatoare de afaceri ce includ concepte, tehnologii noi sau modelele inovative de gestionare a businessului, reducerea consumului de energie (de obținere a energiei verzi), utilizarea extinsă a tehnologiilor informaționale sau afacerile în sectorul TIC.

20

Cooperarea între maluri - cooperarea cu alte întreprinderi de pe malul opus pentru a produce bunuri sau a oferi servicii cu valoare adăugată sporită.

10

Impactul afacerii asupra comunităților locale, prin implicarea în câmpul muncii a grupurilor vulnerabile, inclusiv a femeilor, refugiați/refugiate și migranți/migrante care s-au întors recent în țară.

10

Total

       100

 

PROCEDURA DE APLICARE

Potențialii beneficiari, care întrunesc condițiile prezentului apel, pot aplica la concurs, înaintând dosarul de participare, care va include:

 1. Formular de aplicare (Anexa 1)
 2. Previziunile financiare (Anexa 2)

Pentru potențiali solicitanți vor fi organizate sesiuni informative pentru a prezenta obiectivele Programului, dar și despre cum să completeze proiectul de afaceri. Sesiunile informative vor avea loc în următoarele orașe:

Tiraspol – 12 martie 2024 la ora 10:00

Rîbnița – 13 martie 2024 la ora 10:00

Vadul lui Vodă - 14 martie 2024 la ora 10:00

Online limba rusa – 15 martie 2024 la ora 10:00

Online limba romana - 15 martie 2024 la ora 14:00

Persoanelor interesate care doresc să participe la sesiunile informative li se oferă posibilitatea să se înregistreze la următorul link:   https://forms.gle/bkY4A8LMn6jHBPVu5  

Cererea de finanțare, inclusiv Ghidul Solicitantului, este postată pe site-ul Agenției pentru Inovație și Dezvoltare (https://innovation.md/). Aceste documente pot fi obținute și prin solicitarea lor la adresa de e-mail: info@innovation.md.

Cererea de finanțare împreună cu documentele de suport trebuie trimise în format electronic la adresa info@innovation.md și alina.rosca@undp.org până la data de 26 martie 2024 inclusiv. Subiectul mesajului: ConcursIMM2024/AdTrade.

Cererea de finanțare poate fi completată în limba rusă sau română. Cererile completate manual nu sunt acceptate. Cererea de finanțare trimisă prin alte mijloace nu este acceptată. Cererile incomplete sau trimise după termenul limită nu vor fi luate în considerare. Documentele trimise prin e-mail nu trebuie să depășească 20 MB. Atașamentele mai mari de 20 MB trebuie să fie împărțite în mai multe mesaje, iar în subiectul fiecărui mesaj, în afară de "ConcursIMM2024/AdTrade" (vezi mai sus), trebuie să fie specificat "partea X din Y".

Pentru clarificări cu privire la concurs, puteți suna la numărul de telefon +373 60761624 sau 0-533-80988, sau trimite întrebări prin e-mail la adresa info@innovation.md și alina.rosca@undp.org.

PROCEDURA DE SELECTARE

Selectarea proiectelor se va baza pe principii de merit, transparență, egalitate și utilizare rațională de fonduri. Evaluarea propunerilor de proiect include două etape:

Etapa I: Verificarea administrativă. În cadrul acestei etape va fi verificată eligibilitatea proiectelor conform criteriilor de eligibilitate de mai sus.

Etapa II: Evaluarea calitativă a proiectelor. Activitățile de evaluare la această etapă sunt realizate de un Comitet de Evaluare în baza criteriilor de evaluare. Proiectele care vor acumula cel mai mare punctaj vor fi recomandate spre finanțare și aprobate de Comitetul de Supraveghere al proiectului AdTrade.

 

****

 

Проект ПРООН / AdTrade помогает микро, малым и средним предприятиям в их становлении и развитии. С 2020 года 66 предпринимателей получили финансовую поддержку, которая помогла создать собственный бизнес, а также уже существующим компаниям расширить производственные мощности, вести внешнеэкономическую деятельность и быть конкурентноспособными.

Цель проекта – стимулирование микро, малых и средних предприятий к развитию и расширению, создание новых предприятий и увеличение потенциала уже существующих.

На двух берегах Днестра существует множество актуальных проблем, с которыми сталкиваются ММСП в последние несколько лет: комплексные кризисы, приводящие к ограничениям с поставками, таможенной логистикой, сложности с энергоэффективностью предприятий, которые усугубляют и без того сложное положение ММСП.

Важно отметить, что ММСП имеют потенциал роста и могут запускать новые продукты / услуги со значительными конкурентными преимуществами, в том числе для рынков Европейского Союза, их влияние на экономику по-прежнему невелико или даже незначительно. Предприятия в секторах: ИТ, сельское хозяйство, производство продуктов питания, туризм, легкая промышленность и т. д., компании, которые продвигают альтернативные источники энергии; демонстрируют способность генерировать высокую добавленную стоимость, создавая постоянные рабочие места, развивая синергию со смежными секторами.

Внедрение энергоэффективных технологий и решений, модернизация и инновационность оборудования, бизнес обучения и партнерства позволит бизнесу сократить расходы на энергопотребление, повысить конкурентоспособность своих товаров/услуг, вести внешнеэкономическую деятельность и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Учитывая вышесказанное, проект ПРООН / AdTrade поддержит компаний до 15 000 долларов США каждая на обоих берегах Днестра.

 

О ПРОГРАММЕ

Программа поддержки малого бизнеса, администрируемая Агентством инноваций и развития в рамках проекта AdTrade, который финансируется Швецией и Великобританией через ПРООН, сосредоточена на развитии перспективных компаний и стартапов, особенно тех, которыми управляют женщины или которые оказывают положительное влияние на уязвимые группы, включая женщин или вернувшихся мигрантов (на правом или левом берегу).

На основании этого открытого конкурса будут выбраны 10 бизнес-идей (проектов) с двух берегов Днестра. Будут выбраны 10 проектов для финансирования физических лиц, которые планируют открыть свой бизнес. Выбранные проекты получат поддержку в размере до 15 000 долларов США каждый, в виде закупки товаров (производственных машин, инструментов, оборудования и т.д.), создании ИТ продуктов, в дополнении могут быть также включены услуги, которые помогут в развитии бизнеса (маркетинг, брендинг, упаковка и т.д.). Общий бюджет, выделенный на 10 проектов, составляет 150 000 долларов США. Кроме того, на протяжении 15 месяцев бенефициары получат доступ к бесплатным курсам обучения и к услугам наставничества, которые им будут предоставлены практикующими специалистами из различных секторов, сотрудниками местных компаний с успешными результатами на двух берегах Днестра. В результате ожидается, что каждая из компаний-бенефициаров, создаст как минимум 1 рабочие место, особенно для людей, представляющих уязвимые группы, женщин, женщин-беженцев и недавно вернувшихся в страну мигрантов.

Предпочтение отдается тем бизнес - проектам, которые сумеют доказать свою жизнеспособность, устойчивость, инновационность и экспортный потенциал. Поощряются инновации как в процессах управления, так и в производстве, важно, чтобы они служили повышению конкурентоспособности предлагаемых продуктов / услуг.

Обязательное условие – софинансирование не менее 20% расходов на оборудование / услуги на развитие вашего бизнес – проекта. Данный вклад должен покрываться из других источников, помимо тех, которые предлагаются проектом AdTrade.

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА

К участию в конкурсе допускаются бизнес - проекты, которые отвечают следующим критериям отбора:

 • Заявки могут быть поданы физическими лицами, которые обязуются зарегистрировать микро, малое или среднее предприятие, или другую организационно-правовую форму предпринимательской деятельности в течение 30 дней после объявления результатов конкурса;
 • Бизнес – проекты, которые предполагают вклад не менее 20% от суммы, запрашиваемой в проектной заявке. Все источники финансирования должны быть четко указаны как в формуляре заявки. Вклад должен быть предоставлен в денежном эквиваленте;
 • Будет создано, как минимум, одно постоянное рабочее место, преимущество будет отдано людям из уязвимых групп, преимущественно для женщин, женщин-беженцев и недавно вернувшихся в страну мигрантов;
 • В конкурсе могут участвовать будущие предприятия, с обоих берегов Днестра, в случае заявок с правого берега приоритет будет отдан предприятиям из зоны безопасности;
 • Приоритет будет отдан заявкам, которые ориентированы на экспорт, предприятиям, которые эффективно продвигают энергосбережение на своих предприятиях и имеют низкий уровень энергопотребления.

НЕДОПУСТИМЫЕ РАСХОДЫ:

 • Приобретение саженцев, животных, семян, автомобилей, включая мотоциклы (кроме сельскохозяйственной техники), фармацевтических препаратов, медицинского оборудования, любого оборудования, приобретенного без предварительного одобрения проекта AdTrade;
 • Расходы на церемонии, вечеринки, торжества, а также на закупку или производство алкогольных напитков, табачных изделий, оружия, предметов роскоши, других запрещенных Правилами ООН товаров, в том числе, связанных с организацией азартных игр;
 • Затраты на закупки или деятельность, которые ранее были покрыты за счет других источников;
 • Расходы на финансовые услуги: такие как проценты по кредитам, погашение задолженности по кредитам и займам;
 • Расходы на налогообложение и штрафы: такие расходы не могут быть включены в бюджет проекта;
 • Закупки или мероприятия, которые не нужны для реализации целей программы;
 • Обязательства и / или долги, штрафы и пеня, применяемые к бенефициару.

Примечание: Каждый предприниматель(-ница) сможет получить финансирование только на один бизнес проект, даже если от одного физического лица поступит несколько заявлений.

Приложения оцениваются в соответствии со следующими критериями, перечисленными ниже.

Критерии оценки

Макс. количество баллов

Качество, конкурентоспособность и устойчивость предлагаемого бизнес-плана. Потенциал конкурентоспособности предлагаемой бизнес-модели и бизнес-ниши, экономическая устойчивость бизнес-предложения, подход к повышению производительности труда, потенциал для будущего роста и создания новых рабочих мест.

40

Экспортный потенциал/перспективы бизнеса. Заявки от экспортно-ориентированных компаний будут иметь сильное преимущество.

20

Инновационные бизнес-идеи, которые включают инновационные концепции, новые технологии или инновационные модели управления бизнесом, циклическую экономику, снижение энергопотребления (получение зеленой энергии), расширенное использование информационных технологий или бизнесы в секторе ИКТ.

20

Сотрудничество между берегами - сотрудничество с другими предприятиями из другого берега для производства товаров или оказания услуг с высокой добавленной стоимостью.

10

Влияние бизнеса на местные сообщества через вовлечение уязвимых групп на рынке труда, включая женщин, беженцев, а также мигрантов, которые недавно вернулись домой.

10

Всего

100

 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ             

Потенциальные бенефициары, отвечающие условиям настоящего конкурса, могут подать заявку на участие в конкурсе, которая должна содержать:

 1. Заявку на финансирование (бизнес-проект), согласно приложению №1
 2. Бюджет, согласно приложению №2

Для потенциальных заявителей будут организованы информационные сессии, чтобы проинформировать о целях Программы и о том, как подать/заполнить бизнес - проект. Информационные сессии будут проходить в следующих городах в следующие даты:

 1. г. Тирасполь – 12 марта 2024 года в 10:00 часов
 2. г. Рыбница – 13 марта 2024 года в 10:00 часов
 3. с. Вадул луй Водэ – 14 марта 2024 года в 10:00 часов
 4. Онлайн сессия на русском языке – 15 марта 2024 года в 10:00 часов
 5. Онлайн сессия на румынском языке – 15 марта 2024 года в 14:00 часов

Заинтересованным лицам, которые желают принять участие в информационных сессиях предлагается зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/bkY4A8LMn6jHBPVu5

 Заявка на финансирование, в том числе Руководство заявителя, размещено на сайте Агентства инноваций и развития (https://innovation.md/). Эти документы также можно получить, направив запрос по электронному адресу: info@innovation.md.

Заявку на финансирование с подтверждающими документами необходимо отправить в электронном виде на адрес info@innovation.md и alina.rosca@undp.org до 26 марта 2024 года включительно. Тема сообщения: concurs2024/AdTrade.

Заявку на финансирование можно заполнить на русском или румынском языках. Заявления, заполненные вручную, не принимаются.

Заявка на финансирование, отправленная любыми другими средствами, не принимается. Неполные или поданные по истечении установленного срока заявки не рассматриваются. Документы, отправленные по электронной почте, не должны превышать 20 МБ. Приложения более 20 МБ должны быть разбиты на несколько сообщений, и в теме каждого сообщения, помимо " concurs2024/AdTrade" (см. выше), необходимо указать "часть X из У". Для сжатия больших файлов просьба использовать формат ZIP.

По поводу разъяснений, касающихся конкурса, можно обратиться по телефону 0-533-80988 или +373 60761624, или направив вопрос по электронной почте на адрес info@innovation.md и alina.rosca@undp.org.

 

ПРОЦЕДУРА ОТБОРА

Проекты отбираются по принципу заслуг, прозрачности, равноправия и рационального использования средств. Оценка проектных предложений проводится в два этапа:

 

Этап I: административная проверка. На этом этапе проверяется правомочность проектов Агентством Инноваций и Развития в соответствии с вышеуказанными критериями.

Этап II: качественная оценка проектов. Оценочная работа на этом этапе проводится Комитетом по оценке согласно критериям оценки. Проекты, набравшие наибольшее количество баллов, рекомендуются к финансированию и утверждаются Руководящим комитетом AdTrade.

Contacts:
Ms. Alina Rosca, e-mail: alina.rosca@undp.org
Ms. Dorina Ciobanu, e-mail: dorina.ciobanu@undp.org

Supporting documents:

Anexa 1_Rom_Final
Anexa 2_Rom_Final
Ghid aplicație concurs finanțare IMM 2024_ Final
Прилoжение 2_рус__Финал
Приложение 1_рус_Финал
Руководство_конкурс МСП 2024_рус_Финал