Title: Program de Suport pentru antreprenori și angajați în cadrul Proiectului Elveția-PNUD ”Piețe Reziliente și Inclusive în Moldova”.

Reg. no.: EoI24/02860

Launch date: 19 April 2024, 14:13 (GMT+2:00)

Deadline: 15 July 2024, 17:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Categories & Sub-categories: Goods;Other Goods | Services;Training & Education Services | Services;Other services


Overview:

Proiectul Elveția-PNUD „Piețe Reziliente și Incluzive în Moldova” (PRIM) lansează un program de suport dedicat antreprenorilor și angajaților din trei micro-clustere, menit să promoveze o dezvoltare economică locală incluzivă și durabilă. Acest program are ca obiectiv stimularea creșterii competitivității economiei locale, menținerea capitalului uman și facilitarea dezvoltării socio-economice locale.  

Suportul va fi acordat beneficiarilor din 3 micro-clustere din trei micro-regiuni, create și dezvoltate cu susținerea PNUD și a Elveției: 

 • Creșterea ovinelor și a caprinelor în micro-regiunea Cimișlia-Basarabeasca - micro-clusterul „Cimișlia-Basarabeasca” 
 • Cultivarea și procesarea plantelor medicinale și aromatice în micro-regiunea Nisporeni-Ungheni-Strășeni-Hîncești - micro-clusterul „Herbafruct”; 
 • Turismul rural în micro-regiunea Dubăsari-Criuleni - micro-clusterul „Inima Nistrului”. 

Astfel, 300 de beneficiari din cele trei micro-regiuni, vor primi asistență din partea Elveției pentru consolidarea activităților economice, calificarea forței de muncă, crearea și menținerea locurilor de muncă, precum și reintegrarea economică a migranților reveniți. 

Suportul, distribuit în șase loturi distincte, va fi oferit pentru activități precum consolidarea tehnică a întreprinderilor, formalizarea juridică a activității economice existente, facilitarea lansării afacerilor de către migranții reveniți, validarea competențelor profesionale dobândite în afara țării și formarea inițială sau îmbunătățirea calificărilor angajaților din întreprinderile din micro-clustere, după cum urmează: 

 • Lot 1. Consolidarea tehnică a întreprinderilor 
 • Lot 2. Formalizarea juridică a activității economice existente 
 • Lot 3. Inițierea afacerii de către migranți reveniți 
 • Lot 4. Validarea competențelor profesionale pentru migranții reîntorși 
 • Lot 5. Creșterea calificării angajaților noi și/sau existenți la întreprinderi 
 • Lot 6. Formarea profesională inițială și/sau recalificarea angajaților sau a persoanelor care intenționează să se (auto)angajeze 

Asistența oferită de PNUD va putea fi utilizată pentru achiziționarea echipamentelor mici și a mijloacelor fixe, acoperirea costurilor pentru servicii precum consultanță juridică, contabilă și antreprenorială, precum și pentru acoperirea costurilor legate de validarea abilităților dobândite în străinătate sau creșterea capacităților profesionale ale angajaților existenți sau a celor noi în lanțurile valorice vizate.  

La concurs sunt invitați să participe agenți economici activi din cele trei lanțuri valorice, antreprenori (persoane fizice) care doresc să-și formalizeze afacerea, persoane fizice cu statut de migrant revenit, care doresc să-și lanseze sau să-și reia afacerile în lanțurile valorice vizate sau să-și valideze competențele profesionale și persoanele fizice care doresc să-și sporească competențele sau să se recalifice într-un domeniu relevant lanțurilor valorice vizate. De asemenea, concursul este deschis și pentru refugiații cu statut legal care își desfășoară activitatea în micro-clusterele vizate (agenți economici și persoane fizice). 

Suportul, în valoare totală de 6 435 000 MDL, vine să completeze eforturile PNUD pentru dezvoltarea economică locală inclusivă și sustenabilă. Acesta contribuie la generarea și îmbunătățirea locurilor de muncă și la implementarea abordărilor integrate pentru dezvoltarea economică locală, adresându-se atât comunităților locale, cât și migranților care se întorc și refugiaților.  

Oferirea asistenței face parte din Proiectul Elveția-PNUD „Piețe Reziliente și Incluzive în Moldova” (PRIM) susținut financiar de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.  

Criteriile de eligibilitate pentru antreprenori și angajați din cele trei micro-clustere beneficiare:  

În competiție vor fi admise doar propunerile de proiect care vizează activități economice desfășurate în următoarele lanțuri valorice și unități administrativ-teritoriale:  

 • Micro-clusterul creșterea ovinelor și a caprinelor ”Cimișlia-Basarabeasca”: toate unitățile teritorial administrative de nivelul 1 din raioanele Cimișlia și Basarabeasca; 
 • Micro-clusterul cultivarea și procesarea plantelor medicinale și aromatice ”Herbafruct”: toate unitățile teritorial administrative de nivelul 1 din raioanele Nisporeni, Strășeni, Hîncești și Ungheni; 
 • Micro-clusterul turismul rural „Inima Nistrului”: toate unitățile teritorial administrative de nivelul 1 din raionul Dubăsari și Criuleni, prioritatea la evaluare fiind oferită participanților localitățile Coșnița, Pârâta, Doroțcaia, Criuleni și Slobozia Dușca.  

Următoarele categorii de beneficiari, cetățeni ai Republicii Moldova sau refugiați cu statut legal în Moldova, care desfășoară activități în micro-regiunile selectate, sunt eligibili în cadrul Programului, în funcție de lotul de suport selectat: 

 • Lot 1. Consolidarea tehnică a întreprinderilor: agenți economici activi din cele 3 lanțuri valorice care doresc să consolideze echiparea tehnică a întreprinderii 
 • Lot 2. Formalizarea juridică a activității economice existente: antreprenori (persoane fizice) care vor să-și lanseze sau să-și formalizeze afacerea 
 • Lot 3. Inițierea afacerii de către migranți reveniți: persoane fizice cu statut de migrant revenit, care doresc să-și lanseze/relanseze o afacere (doar pentru cetățeni ai Republicii Moldova) 
 • Lot 4. Validarea competențelor profesionale pentru migranții reîntorși: Persoane fizice cu statut de migrant revenit, care doresc să-și valideze competențele sau să-și sporească competențele (doar pentru cetățeni ai Republicii Moldova) 
 • Lot 5. Creșterea calificării angajaților noi și/sau existenți la întreprinderi: Agenți economici activi care doresc să-și ridice nivelul de calificare a angajaților 
 • Lot 6. Formarea profesională inițială și/sau recalificarea angajaților sau a persoanelor care intenționează să se (auto)angajeze: Persoane fizice angajate sau care intenționează să se (auto)angajeze, care doresc să-și îmbunătățească nivelul de calificare sau să se recalifice profesional 

Notă: Beneficiarii trebuie să fie din cele 3 micro-regiuni și să facă parte din cele trei lanțuri valorice pentru fiecare regiune sau să aibă intenția de a deveni membri ai acestora.  

Pentru loturile 1 și 5 se solicită o cofinanțare în valoare de 10% din valoarea totală a proiectului.  

Pentru a vedea criteriile de selecție și alte detalii, accesați Ghidul solicitantului anexat. 

PROCEDURA DE PARTICIPARE LA CONCURS 

Mai multe informații privind procedura de participare la concursul de proiecte, în funcție de lotul selectat, pot fi consultate în Ghidul solicitantului anexat.  

Pentru a participa în program, potențialii beneficiari, care întrunesc condițiile prezentului apel, trebuie să acceseze și completeze formularele online anexate, disponibile și AICI, sau să scaneze codurile QR din pliante/afișe, ghidați, la necesitate, de un responsabil de program din fiecare micro-regiune sau de un reprezentant al instituțiilor partenere. 

Pentru a fi considerați eligibili la acest concurs, solicitanții trebuie să depună dosarul complet pentru fiecare lot separat. Dosarul trebuie să includă următoarele documente, în dependență de lotul solicitat:   

Lot 1. Consolidarea tehnică a întreprinderilor: 

 • Formularul de solicitare completat 
 • Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice (nu mai vechi de 3 luni) 
 • Declarație de propria răspundere și acord de utilizare a datelor cu caracter personal 
 • Oferta comercială preliminară pentru echipament cofinanțat 
 • Certificat lipsa datorii față de bugetul public 

Lot 2. Formalizarea juridică a activității economice existente: 

 • Formularul de solicitare completat 
 • Copia buletinului de identitate 
 • Declarație de propria răspundere și acord de utilizare a datelor cu caracter personal 

Lot 3. Inițierea afacerii de către migranți reveniți: 

 • Formularul de solicitare completat 
 • Copia buletinului de identitate 
 • Contract de muncă din țara de reîntoarcere sau documente ce confirmă transferuri salariale (venituri din străinătate) sau Copia pașaportului străin (imaginile care demonstrează data întoarcerii, țara de proveniență) sau alte documente oficiale ce pot fi verificate  
 • Declarație de propria răspundere și acord de utilizare a datelor cu caracter personal 

Lot 4. Validarea competențelor profesionale pentru migranții reîntorși 

 • Formularul de solicitare completat 
 • Copia buletinului de identitate 
 • Contract de muncă din țara de reîntoarcere sau documente ce confirmă transferuri salariale (venituri din străinătate) sau Copia pașaportului străin (imaginile care demonstrează data întoarcerii, țara de proveniență) sau alte documente oficiale ce pot fi verificate  
 • Declarație de propria răspundere și acord de utilizare a datelor cu caracter personal 

Lot 5. Creșterea calificării angajaților noi și/sau existenți la întreprinderi 

 • Formularul de solicitare completat 
 • Certificat lipsa datorii față de bugetul public 
 • Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice 
 • Declarație de propria răspundere și acord de utilizare a datelor cu caracter personal 

Lot 6. Formarea profesională inițială și/sau recalificarea angajaților sau a persoanelor care intenționează să se (auto)angajeze: 

 • Formularul de solicitare completat 
 • Copia buletinelor de identitate  
 • Declarație de propria răspundere și acord de utilizare a datelor cu caracter personal 

TERMENI ȘI MODUL DE PARTICIPARE LA CONCURS 

Acest concurs este organizat conform unei abordări continue, bazată pe principiul "primul venit - primul servit". Data limită de depunere a solicitărilor este 15 iulie 2024, ora 17:00,  acestea fiind acceptate în funcție de disponibilitatea resurselor. Dosarele transmise după ora limită de aplicare sau incomplete nu vor fi supuse evaluării. 

Dosarele vor fi completate în format electronic sau expediate prin poșta electronică la adresa de e-mail: proiecte.progrup@gmail.com  

Mesajele de aplicare vor conține în mod obligatoriu următorul subiect: 

”Aplicație concurs suport pentru antreprenori și angajați <denumirea organizației/solicitantului>/<numărul lotului vizat>/<micro-clusterul vizat>”. 

Formularele - șablon de solicitare a suportului (inclusiv anexele) sunt prezentate în Anexe.  

Informații suplimentare pot fi obținute, contactând persoanele de referință din cadrul programului de suport: 

 • Responsabil microregiunea Nisporeni-Ungheni-Strășeni-Hîncești, micro clusterul Herbafruct - Mihai Nagnibeda 
  Email: proiecte.progrup@gmail.com  

Telefon: 069823239 

 • Responsabil microregiunea Criuleni - Dubăsari, micro clusterul Inima Nistrului - Natalia Marcova 

Email: proiecte.progrup@gmail.com  

Telefon: 076755571 

 • Responsabil microregiunea Cimișlia - Basarabeasca, micro clusterul Cimișlia - Basarabeasca - Grigore Cenuș 
  Email: proiecte.progrup@gmail.com  

Telefon: 068329345 

Supporting documents:

Anexa 1. Formularul de solicitare pentru Lotul 1;
Anexa 2. Formularul de solicitare pentru Lotul 2;
Anexa 3. Formularul de solicitare pentru Lotul 3;
Anexa 4. Formularul de solicitare pentru Lotul 4;
Anexa 5. Formularul de solicitare pentru Lotul 5
Anexa 6. Formularul de solicitare pentru Lotul 6
​​Anexa 1a. Declarație și Acord Lot 1​
​​Anexa 2a. Declarație și Acord Lot 2​
​​Anexa 3a. Declarație și Acord Lot 3​
​​Anexa 4a. Declarație și Acord Lot 4​
​​Anexa 5a. Declarație și Acord Lot 5​
​​Anexa 6a. Declarație și Acord Lot 6​
Ghidul solicitantului