<-- Back to Current Competitions list

Title: AdTrade_Concurs de granturi: Dezvoltarea capacităților de susținere și advocacy ale organizațiilor de sprijin a afacerilor / Конкурс грантов: Развитие потенциала в области поддержки и адвокаси организаций поддержки предпринимательства.

Reg. no.: EoI21/02324

Launch date: 21 July 2021, 10:52 (GMT+2:00)

Deadline: 16 August 2021, 16:00 (GMT+2:00)

Extended deadline: 30 August 2021, 16:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Proiectul „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), implementat de PNUD Moldova cu susínerea financiară a Suediei și Marii Britanii Moldova, lansează programul de granturi care va susține financiar cel puțin 5 proiecte elaborate și prezentate de un consorțiu de organizații de sprijin a afacerilor de pe ambele maluri ale râului Nistru cu un buget de maximum USD 40,000 fiecare. Proiectele selectate vor beneficia de suport financiar pe o perioadă de pînă la 18 luni pentru a identifica necesitățile și a acorda suport pentru sectorul privat, consolidarea dialogului public-privat, formularea soluții de politici fezabile pentru îmbunătățirea climatului de afaceri pe ambele maluri ale râului Nistru, etc.  

Concursul acordă o atenție sporită consolidării asociațiilor de afaceri ale femeilor din regiunea transnistreană, care reprezintă necesitățile membrilor săi – femei antreprenoare, inclusiv femei cu dizabilități.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele:

Aplicanții sunt invitați să depună dosarul de participare la adresa email: natalia.iachimov@undp.org și cornelia.panico@undp.org, indicând subiectul mesajului: EOI /BSO/Advocacy.

Termenul limită pentru depunerea solicitărilor este 16 august 2021, ora locală 16:00.

Formularele de aplicare, condițiile de participare la concurs, precum și criteriile de evaluare a propunerilor de proiect sunt disponibile mai jos.

* * *

Проект ПРООН «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade), финансируемый Швеции и Великобритании запускает программу грантов для оказания финансовой поддержки, по крайней мере 5 проектам разработанных и представленных консорциумом организаций по поддержке бизнеса с двух берегов Днестра, с бюджетом до 40 000 долларов США на проект. Выбранные проекты получат финансовую поддержку на срок до 18 месяцев на определения потребностей и оказания поддержке частному сектору, укрепления диалога между государственным и частным секторами, формулирование политик для улучшения делового климата на обоих берегах Днестра, и.т.д.

Особое внимание в рамках нынешнего конкурса уделяется укреплению женских бизнес-ассоциаций в Приднестровском регионе, представляющих интересы своих членов – женщин-предпринимательниц, в том числе женщин с ограниченными возможностями.

Поданная заявка на участие в конкурсе включает:

Комплект заявки на участие в конкурсе отправляется в электронном виде по электронной почте на natalia.iachimov@undp.org и cornelia.panico@undp.org. Тема сообщения: EOI/BSO/Advocacy.

Крайний срок подачи заявки 16 августа 2021, в 16.00 по местному времени.

Формуляр заявки, условия участия в конкурсе, а также критерии оценки проектных предложений доступны ниже.

* * *

The UNDP project Advanced Cross-river Capacities for Trade (AdTrade) financed by Sweden and the United Kingdom launches the grant program support financially at least 5 projects submitted by a consortium of Business Support Organisations from two banks of the Nistru river with a maximum budget of 45,000 USD each. Selected projects will benefit of financial support for a period of up to 18 months to identify the needs and deliver the support for the private sector, strengthen the public-private dialogue, propose feasible policy solutions for the improvement of the business climate on both banks of the Nistru river, etc

A particular focus of the current competition is paid to strengthen women business associations in the Transnistria region representing the needs of their constituencies – women entrepreneurs, including women with disabilities.

 

The application shall include:

 

The Application will be sent in electronic format via email at natalia.iachimov@undp.org and cornelia.panico@undp.org before the deadline 16 of August 2021, 16.00 o’clock local time. Message subject: EOI /Grant Programme/Agro Export II.

 

The application form, conditions for participation in the competition, as well as criteria for evaluating project proposals are available below.

 

Contacts:

Ms. Cornelia Panico, e-mail: cornelia.panico@undp.org

Ms. Natalia Iachimov, e-mail: natalia.iachimov@undp.org

 

Supporting documents:

 

Offers can be submitted either in hard copy, or electronically. Offers received by fax will be rejected. Incomplete offers shall not be examined.

  1. a) Documents/offers in hard copy need to be submitted in a sealed envelope and addressed to:
    UNDP Moldova
    131, 31 August 1989 Street, MD-2012, Chisinau
    Attention: Registry Office/Procurement

Contacts:
Ms. Cornelia Panico, e-mail: cornelia.panico@undp.org
Mr. Dumitru Udrea, e-mail: dumitru.udrea@undp.org

Supporting documents:

EN - Application Guide for BSO Advocacy
Letter of invitation
RO - Ghidul aplicantului BSO Advocacy
RU - Руководство заявителя BSO Advocasy
EN - Annex no. 1 Application Form BSO Advocacy
EN - Annex no. 2 Buget BSO Advocacy
RO - Anexa nr. 1 Cerere de finantare BSO Advocay
RO - Anexa nr. 2 Buget BSO Advocacy
RU - Приложение №1 Заявка на финансирование BSO Advocacy
RU - Приложение №2 Бюджет BSO Advocacy

Clarification Questions & Answers:

There are no Clarification Questions submitted and/or answered by UNDP under this competition.

The deadline for requesting clarifications has passed.