Title: EoI-24/02876_STRONG_Apel la propuneri de proiecte în cadrul Programului de Sprijin pentru Dezvoltare Comunitară dedicat AdB-urilor_UNDP.

Reg. no.: EoI24/02876

Launch date: 24 May 2024, 17:14 (GMT+2:00)

Deadline: 20 June 2024, 17:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

Proiectul Elveția-PNUD "Consolidarea coeziunii sociale prin participare incluzivă și cetățeni împuterniciți" (STRONG), finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare (PNUD), prin prezenta anunță un apel în cadrul Programului de granturi mici pentru Asociațiile de Băștinași și invită AdB-urile eligibile, să-și prezinte cererile de participare la subiectul sus-numit.  

Scopul Scopul acestui Program de Sprijin pentru Dezvoltare Comunitară este de a oferi suport financiar nerambursabil (granturi) pentru 10 organizații ale societății civile (în particular AdB-uri) din Moldova, facilitând punerea în aplicare a planurilor de acțiune ale acestora, cu scopul de a responsabiliza comunitățile prin încurajarea dezvoltării durabile, consolidarea coeziunii sociale și promovarea unei guvernanțe favorabile incluziunii.

Schema de granturi pentru anul 2024 prevede oferirea a cel mult 10 granturi cu o sumă maximă de 9 000 USD fiecare.  

Pentru mai multe detalii, Vă rugăm să accesați mai jos:

  1. Ghidul Aplicantului și criteriile de selecție (română/rusă); 
  2. Formularul cererii (anexa 1) (engleză/română/rusă);
  3. Formularul bugetului (anexa 2) (engleză/română/rusă);
  4. Model declarație de angajament de participare la Program;
  5. Model declarație de angajament de colectare de fonduri cu indicarea sumei și surselor de finanțare.

În cazul în care aveți nevoie de clarificări suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu Natalia Lipca, Manager de Componentă în cadrul proiectului STRONG,  la următoarea adresă electronică natalia.lipca@undp.org.

Pe 6 iunie 2024,  se va organiza o sesiune on-line de Întrebări-Răspunsuri dedicată programului de granturi. Persoanele interesate să participe sunt rugae să se înregistreze prealabil completând formularu de înregistrare: https://forms.gle/ZBeG5fiFGYhAU24ZA

Dosarul de aplicare trebuie transmis în format electronic la următoarea adresă de e-mail: natalia.lipca@undp.org  cu următorul text în titlul mesajului: „Concurs de Granturi  STRONG” până la 20 iunie 2024, orele 17.00.

 

Overview:

Проект Швейцария-ПРООН «Укрепление социальной сплоченности через инклюзивное участие и расширение прав и возможностей граждан» (STRONG), финансируемый «Швейцарским агентством по Развитию и Сотрудничеству» и реализованный «Программой развития Организации Объединенных Наций» (ПРООН), настоящим объявляет о конкурсе заявок по Программе малых грантов для организациям гражданского общества (в частности, АЗ) и приглашает все соответствующие критериям приемлемости организациям гражданского общества, подать свои заявки.

Целью данной Программы поддержки развития местных сообществ является предоставление безвозмездной финансовой поддержки (грантов) 10 организациям гражданского общества (в частности, АЗ) в Молдове, содействие внедрению их планов действий с целью расширения прав и возможностей сообществ путем стимулирования устойчивого развития, укрепления социальной сплоченности и продвижения инклюзивного управления.

Программа предоставления грантов на 2024 год предусматривает выделение до 10 грантов на сумму до 9 000 долларов США каждый.  

Для более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с:

  1. Руководством соискателя и критериями отбора (на румынском/русском языках); 
  2. Формой заявки (Приложение 1) (на английском/румынском/русском языках); 
  3. Бюджетной формой (Приложение 2) (на английском/румынском/русском языках);
  4. Декларацией об обязательстве по участию в Программе;
  5. Обязательством по сбору средств (fundraising) от земляков.

Более подробную информацию можно получить, обратившись к контактным лицам проекта ПРООН/STRONG: Наталия ЛИПКА, natalia.lipca@undp.org

6 июня 2024 года состоится онлайн-сессия вопросов и ответов, посвященная грантовой программе. Людям, заинтересованным в участии, предлагается заранее зарегистрироваться, заполнив регистрационную форму: https://forms.gle/ZBeG5fiFGYhAU24ZA

Заявочный пакет документов на участие направляется в электронном виде на следующий адрес электронной почты: natalia.lipca@undp.org с указанием в заголовке сообщения следующего текста: «Concurs de Granturi STRONG» до 20.06.2024 года, 17.00.

Contacts:
Ms. Natalia Lipca, e-mail: natalia.lipca@undp.org

Supporting documents:

Anexa A- cererea de finanțare
Anexa A- ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
Anexa B - Planul de activitati
Anexa B - План действий
Anexa C-Formularul de Buget.xlsx
Anexa C-Бюджет проекта
Anexa D- Declarație de angajament participare Program de Granturi (Ro)
Anexa D- Декларация об обязательстве по участию в Программе
Anexa E- Angajament colectare fonduri băștinași
Anexa E- Обязательство по сбору средств (fundraising) от земляков
Ghid de aplicare (RO)
РУКОВОДСТВО ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВОК