Title: EU-CBM: Support Entrepreneurship Development for Decent Jobs Creation on Both Banks of the River Nistru.

Reg. no.: EoI24/02880

Launch date: 06 June 2024, 14:09 (GMT+3:00)

Deadline: 24 June 2024, 13:00 (GMT+3:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category & Sub-category: Grants;Grants to Beneficiaries


Overview:

EU-CBM 6 / Susținerea dezvoltării antreprenoriatului pentru crearea de locuri de muncă decente pe ambele maluri ale Nistrului

Programul UE "Măsuri de Promovare a Încrederii", finanțat de Uniunea Europeană, implementat de PNUD (EU-CBM 6), anunță selectarea a 20 de propuneri de proiecte pentru a primi asistență în crearea sau dezvoltarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMMM). Această inițiativă este implementată sub conducerea AXA Management Consulting în parteneriat cu Agenția pentru Inovare și Dezvoltare, pentru malul stâng al râului Nistru.

20 de tineri antreprenori de pe ambele maluri ale Nistrului (10 de pe malul drept și 10 de pe malul stâng, cel puțin 50% femei) vor primi echipamente/bunuri/lucrări/servicii în valoare de până la 20.000 USD. Acest sprijin urmărește să le ajute să își deschidă sau să își extindă afacerile cu noi modele de afaceri sau procese modernizate, contribuind astfel la crearea de locuri de muncă. Activitățile din cadrul acestei inițiative vor facilita accesul întreprinderilor tinere la capital și cunoștințe prin sprijin material, combinat cu mentorat din partea antreprenorilor cu experiență, consultanță de specialitate, vizite de studiu și materiale informative.

Propunerile de proiect pot fi depuse până la data de 24 iunie 2024, ora 13.00.

Cererile vor fi trimise în format electronic la următoarele adrese de e-mail:

websites@axa.md (CC elena.cabac@undp.org) - pentru malul drept și info@innovation.md (CC elena.cabac@undp.org) – pentru malul stâng al râului Nistru.

Dosarele incomplete sau scrise de mână, inclusiv atașamentele, nu vor fi considerate eligibile.

Formularul de candidatură, condițiile de participare la concurs, precum și criteriile pentru evaluarea propunerilor de proiect sunt disponibile în Ghidul solicitantului din anexe.

Sesiunea online de informare, la care potențialii candidați vor putea adresa întrebări despre modalitatea de depunere a dosarelor și formular de aplicare va avea loc pe 13 iunie 2024, ora 10.00

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------

EU-CBM 6 / Поддержка развития предпринимательства для создания достойных рабочих мест на обоих берегах Днестра

Программа ЕС «Меры по укреплению доверия», финансируемая Европейским Союзом, реализуемая ПРООН (EU-CBM 6), объявляет отбор 20 проектных предложений для получения помощи в создании или развитии микро, малых и средних предприятий (ММСП). Данная инициатива реализуется под управлением AXA Management Consulting в партнерстве с Агентством инноваций и развития.

20 молодых предпринимателей с обоих берегов Днестра (10 с правого берега и 10 с левого, не менее 50% женщин) получат оборудование/товары/работы/услуги на сумму до 20 000 долларов США. Данная поддержка направлена на содействие в открытии или расширении своих предприятий с новыми бизнес-моделями или модернизированными процессами, тем самым способствуя созданию рабочих мест. Мероприятия в рамках этой инициативы будут способствовать доступу молодых компаний к капиталу и знаниям посредством материяльной поддержки в сочетании с наставничеством со стороны опытных предпринимателей, экспертными консультациями, ознакомительными визитами и информационными материалами.

Проектные предложения принимаются до 13:00 24 июня 2024 года. Условия участия в конкурсе, а также критерии оценки проектных предложений доступны по этой ссылке https://sc.undp.md/tnddetails2/2880/ 

Заявки будут отправлены в электронном виде на следующие адреса электронной почты:

websites@axa.md (СC elena.cabac@undp.org) – для правого и

info@innovation.md (СC elena.cabac@undp.org) – для левобережья реки Днестр.

Неполные или рукописные файлы, включая вложения, не будут считаться приемлемыми. 

Форма заявки, условия участия в конкурсе, а также критерии оценки проектных предложений доступны в Руководстве кандидата в приложениях.

13 июня 2024 года в 10:00 состоится информационная онлайн-сессия, на которой потенциальные кандидаты смогут задать вопросы о том, как подать свои файлы и форму заявки. 

Supporting documents:

01 Letter of Invitation.pdf
02 Ghidul Aplicantului RO.docx
03 Anexa 1 Formular Aplicare RO.docx
04 Anexa 2 Buget RO.xlsx
05 Руководство RU.docx
06 Пр 1 Заявка RU.docx
07 Пр 2 Бюджет RU.xlsx